X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2499
Dział: Gimnazjum

Podstawowe wiadomości o edytorze tekstu Word - tworzenie prostego dokumentu. Formatowanie tekstu

Konspekt lekcji (Word 1 Gimnazjum)

TEMAT: Podstawowe wiadomości o edytorze tekstu Word – tworzenie prostego dokumentu. Formatowanie tekstu.

Czas 90' (2x45')

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:

1. ogólne wiadomości o edytorze tekstu Word
2. wpisanie krótkiego tekstu,
3. cofanie dokonanych zmian,
4. zmiana wyglądu napisanego tekstu: zmiana wielkości czcionki, stylu, rodzaju i koloru
zapisywanie dokumentów.

CELE LEKCJI:

a) wiadomości i ich rozumienie:
- uczeń wymieni funkcje edytora tekstu,
- uczeń wymieni możliwości zmiany tekstu,

b) umiejętności:
- uczeń będzie umiał napisać dokument,
- uczeń będzie umiał zmienić wygląd dokumentu,
- uczeń będzie umiał cofać ostatnie zmiany,
- uczeń będzie umiał zapisać dokument na dyskietce.

METODA: wykład połączony z metodą laboratoryjną(praktyczną) i instruktażem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, zestaw komputerowy + oprogramowanie (program Word )

PLAN LEKCJI:

1. Czynności wstępne (10')
2. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji
3. Uświadomienie uczniom celu lekcji
4. Realizacja poszczególnych etapów lekcji
5. Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji (10')
2. Krótkie przedstawienie wiadomości o programie Word (20')

W mnogości programów służących do komputerowego pisania i redagowania tekstów można znaleźć wiele cech wspólnych. Można także określić pewne zasady, które pozwolą dokonać wyboru edytora zaspakajającego nasze oczekiwania. Każdy z tych programów musi zawierać następujące podstawowe funkcje edytorskie:

- wprowadzanie tekstu, poruszanie się po nim i poprawianie go,
- określenie rodzaju czcionki, jej rozmiaru i kroju,
- formatowanie linii, fragmentów tekstu i całego dokumentu,
- definiowanie formatu i układu strony,
- zapisywanie dokumentu na dysku i odczytywanie z dysku,
- drukowanie dokumentu.

Dzisiaj omówimy edytor tekstu WORD, który jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym edytorem. Za pomocą programu Microsoft Word możemy zarówno wpisywać nowy tekst (list, notatkę, fax), jak i edytować już istniejące i formatować go, tak aby mu nadać atrakcyjny wygląd i uwypuklić jego najważniejsze fragmenty. Microsoft Word pozwala nam także na wstawianie do tekstu rysunków, tabel, wykresów, a także na automatyczne wyszukiwanie błędów w pisowni. Ponadto umożliwia nam tworzenie i modyfikowanie stron WWW, które możemy następnie udostępniać innym w internecie.

Uruchomienie programu pod kontrolą nauczyciela (10')
Worda można uruchomić na kilka sposobów. Jeśli program jest zainstalowany jako część pakietu Microsoft Office, można go uruchomić za pomocą Paska skrótów. W przeciwnym przypadku najprostszą metodą jest uruchomienie Worda za pomocą menu Programy, dostępnego w menu Start.

Omówienie przez nauczyciela widoku ekranu bez dokładnego omówienia znaczenia poszczególnych ikon (20')
Korzystanie z edytorów tekstu wymaga wprowadzenia kilku podstawowych pojęć. Pozwoli nam to, w dalszej pracy z edytorem, koncentrować uwagę na obsłudze programu, a nie na terminologii.

Terminologia:

Dokument - jest to nazwa dla całego redagowanego tekstu

Akapit - jest to część tekstu pomiędzy dwoma naciśnięciami klawisza ENTER. Zwykle pomiędzy kolejnym akapitami wprowadzony jest zwiększony odstęp międzyliniowy zwany interlinią.

Wcięcie - jest to określenie odstępów dla tekstu od lewej i od prawej krawędzi kartki

Wcięcie akapitowe - jest to wcięcie zastosowane w pierwszej linii akapitu.

Margines - jest to ilość wolnego papieru dookoła tekstu.

Blok - jest to zaznaczony fragment dokumentu; może to być wyraz, fragment wiersza (akapitu), cały wiersz (akapit), i kilka akapitów lub też cały dokument.

Nagłówek - jest to krótka informacja pojawiająca się u góry strony.

Stopka - podobna informacja co w nagłówku, ale występująca na dole strony.

Czcionka - jest to zestaw znaków drukarskich zapisanych w jednym pliku na dysku

Krój pisma - tym pojęciem będziemy określać różne sposoby przedstawiania tej samej czcionki. Może to być pismo grube, kursywa, podkreślone, powiększone, pomniejszone itp.


Wykonywanie ćwiczeń pod kontrolą nauczyciela. (45')

Ćwiczenie nr 1

Napisz dowolny tekst składający się z ok. 15 zdań

Ćwiczenie nr 2

Dokonaj zmiany wyglądu uprzednio napisanego tekstu poprzez zaznaczenie go a następnie kliknięcie ikony pogrubiony, podkreślony, kursywa. Zmień wielkość czcionki, jej styl, rodzaj, kolor. Zapisz dokument na dyskietce pod dowolną nazwą.

Ćwiczenie nr 3

Napisz podanie o przyjęcie do szkoły. Zapisz dokument na dyskietce pod nazwą podanie.doc


Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela: (15')

1. Do czego służy program Word.
2. Wyjaśnij podstawowe pojęcia związane z edytorami teksu (czcionka, akapit, margines ...)
3. W jaki sposób możemy dokonać zmian w wyglądzie tekstu (zmienić czcionkę, styl, pogrubić, podkreślić?
4. W jaki sposób zapisujemy dokument?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.