X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25397
Przesłano:

Ewaluacja - wymaganie 9 - ankieta dla rodziców

Załącznik nr 5
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW

Szanowni Państwo!
Chcąc doskonalić współpracę szkoły z rodzicami, kierujemy do Państwa tę ankietę i uprzejmie prosimy o jej wypełnienie. Celem badań jest analiza działań nauczycieli w zakresie włączania rodziców w działalność szkoły.
Mamy nadzieję, iż zebrany materiał pozwoli nam na wykorzystanie ciekawych pomysłów
i propozycji, które w przyszłości przyczynią się do jeszcze sprawniejszej współpracy szkoły
i rodziców dla dobra naszych wychowanków.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

1. CZY PAN/PANI ROZPOZNAJE POTRZEBY RODZICÓW W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ?
a. zdecydowanie tak
b. raczej tak
c. raczej nie
d. zdecydowanie nie

2. JEŚLI TAK, TO W JAKI SPOSÓB UZYSKUJE PAN/PANI INFORMACJE NA TEMAT TYCH POTRZEB? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a. przeprowadzam ankietę dla rodziców
b. indywidualnie rozmawiam z rodzicami
c. wykorzystuję informacje uzyskane pośrednio przez dzieci
d. w inny sposób (jak?)........................................

3. CZY PAN/PANI OPRACOWUJE INDYWIDUALNY PLAN WSPÓŁPRACY
Z RODZICAMI?
tak nie

4. JEŚLI TAK, TO KTÓRE ZDIAGNOZOWANE POTRZEBY RODZICÓW UWZGLĘDNIA PAN/PANI W TYM PLANIE?
a. Wszystkie zgłaszane
b. te, które uważam za możliwe do realizacji
c. nie uwzględniam potrzeb rodziców

5. JAKIE INNE CZYNNIKI BIERZE PAN/PANI POD UWAGĘ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a. kalendarz imprez szkolnych
b. aktualne problemy dydaktyczne i wychowawcze
c. zadania na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem
d. inne (jakie?) ........................................

6. JAKIE FORMY WSPÓŁPRACY PROPONUJE PAN/PANI RODZICOM? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a. spotkania ogólne
b. spotkania indywidualne
c. konsultacje indywidualne w ustalone dni miesiąca
d. spotkania okolicznościowe (Dzień Matki, Wigilia)
e. inne (jakie?)........................................

7. CZY PLANUJE PAN/PANI PRZEBIEG SPOTKANIA OGÓLNEGO Z RODZICAMI?
a. zdecydowanie tak
b. raczej tak
c. raczej nie
d. zdecydowanie nie

8. JAKIE TEMATY PORUSZANE SĄ PODCZAS PANA/PANI SPOTKAŃ Z RODZICAMI? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a. sprawy organizacyjne
b. informacje o osiągnięciach w nauce i zachowaniu uczniów
c. informacje o funkcjonowaniu klasy
d. inne problemy (jakie?) ........................................

9. JAK CZĘSTO ORGANIZUJE PAN/PANI SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z RODZICAMI? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a. raz w miesiącu
b. w miarę potrzeb – na wniosek rodzica
c. w miarę potrzeb – na wniosek nauczyciela
d. nie organizuję

10. CO JEST TEMATEM SPOTKANIA INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a. przekazanie informacji o problemach w nauce
b. przekazanie informacji o problemach z zachowaniem dziecka
c. inne (jakie?) ........................................

11. CZY PLANUJE PAN/PANI PRZEBIEG TAKIEGO SPOTKANIA?
a. zdecydowanie tak
b. raczej tak
c. raczej nie
d. zdecydowanie nie

12. JAK PRZEBIEGA INDYWIDUALNE SPOTKANIE PANA/PANI Z RODZICAMI?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a. przekazuję informacje rodzicom
b. rozmawiam z rodzicem i ewentualnie wspólnie opracowujemy plan oddziaływań
c. inaczej (jak?) ........................................

13. JAK OCENIA PANI/PAN ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW W PRACĘ SZKOŁY?
a. bardzo dobrze
b. raczej dobrze
c. raczej źle
d. bardzo źle

14. W JAKIE FORMY WSPÓŁPRACY RODZICE SIĘ ANGAŻUJĄ?
Bardzo chętnie Raczej chętnie Raczej niechętnie Bardzo niechętnie
a) udział w uroczystościach klasowych
b) udział w uroczystościach szkolnych
c) praca społeczna na rzecz klasy lub szkoły
d) wpieranie finansowe szkoły

e) opieka w czasie wycieczek

f) opiniowanie dokumentacji i planów szkolnych

15. JAK PAN/PANI OCENIA SWOJĄ WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI ?
a. bardzo dobrze
b. raczej dobrze
c. raczej źle
d. bardzo źle

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.