X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24184
Przesłano:

Harmonogram ewaluacji wewnętrznej w oddziale przedszkolnym

HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANUSZOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2012/2013
OBSZAR BADANIA I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

WYMAGANIE 1.3. Respektowane są normy społeczne.


PRZEDMIOT EWALUACJI W przedszkolu respektowane są normy społeczne.

CEL EWALUACJI • Zbadanie warunków tworzenia poczucia bezpieczeństwa w placówce.
• Zebranie informacji na temat bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i respektowania przez nie norm społecznych.
PYTANIA KLUCZOWE
• W jaki sposób szkoła zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym?
• Jakie działania podejmuje oddział przedszkolny, aby dzieci czuły się bezpiecznie, a zachowania niepożądane nie stanowiły zagrożenia dla siebie lub innych?
• Jakie działania związane z bezpieczeństwem dzieci prowadzi nauczyciel- wychowawca?
• Jakie umiejętności i wiadomości związane z bezpieczeństwem nabyły dzieci?
• Jak rodzice oceniają bezpieczeństwo dziecka w oddziale przedszkolnym?
• W jaki sposób podnoszony jest poziom poczucia bezpieczeństwa dzieci i jakie są tego efekty?
WYKORZYSTANE
NARZĘDZIA BADAWCZE Notatki własne;
dokumenty:
-szkoły/oddziału przedszkolnego (Statut Szkoły, dziennik zajęć, protokoły Rady Pedagogicznej, tablica informacyjne dla rodziców, strona internetowa, warsztaty i szkolenia BHP, regulaminy wewnętrzne i procedury);
-kwestionariusz ankiety do rodziców;
-kwestionariusz ankiety do nauczyciela;
-kwestionariusz wywiadu grupowego z dziećmi 5 i 6-letnimi;
-kwestionariusz wywiadu z Dyrektorem;
WYKORZYSTANE
METODY BADAWCZE -ankieta dla rodziców;
-ankieta dla nauczyciela;
• -wywiad grupowy z dziećmi (5 i 6-latki)
• -wywiad z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Januszowej;
-analiza dokumentów;
-obserwacja.
DANYCH DO BADAŃ DOSTARCZYLI Dyrektor-wywiad;
rodzice- ankieta;
Nauczyciel oddziału przedszkolnego-ankieta;
Dzieci 5 i 6-letnie-wywiad grupowy.
ORGANIZACJA/TERMINY Opracowanie projektu i harmonogramu ewaluacji wewnętrznej – wrzesień 2013 r.
przygotowanie narzędzi badawczych – wrzesień 2013 r.
przeprowadzenie badania: -rozmowa z dyrektorem- grudzień 2013r.
- rozmowa z rodzicami – styczeń 2013
sporządzenie raportu końcowego z ewaluacji wewnętrznej- koniec maja 2013 r.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Dyrektor
Nauczyciel oddziału przedszkolnego(wychowawca grupy)


SPOSÓB PREZENTACJI
Raport końcowy ewaluacji wewnętrznej / zebranie z rodzicami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.