X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25392

Program zajęć zdrowotno - matematycznych dla uczniów klas II szkoły podstawowej

Cel ogólny:
Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych oraz kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko w domu rodzinnym, na podwórku, klasie, szkole oraz jej okolicy

Cele szczegółowe:
Uczeń:
1. Rozwija i rozszerza wiadomości zdobyte na lekcjach,
2. Rozwija zdolności poznawcze i kształcące,
3. Rozwija wyobraźnię, logiczne myślenie i intuicję matematyczną,
4. Wykorzystuje umiejętności matematyczne w życiu codziennym,
5. Posługuje się poznanymi własnościami liczb i działań,
6. Analizuje problemy i w sposób kreatywny rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe,
7. Formułuje wypowiedzi oraz uzasadnia sposób wykonywanych operacji matematycznych,
8. Dostrzega zmiany zachodzące w otaczającym środowisku,
9. Dostrzeganie zależności między człowiekiem,
a przyrodą,
10. Korzysta z różnych źródeł informacji,
11. Rozwija zainteresowania przyrodnicze,
12. Zna pory roku, wie, kiedy zaczyna się i kończy każda z pór roku,
13. Wie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie o każdej porze roku,
14. Dokonuje pomiarów i obserwacji przyrody w terenie,
15. Dokumentuje wyniki obserwacji i pomiarów, analizuje i interpretuje wyniki obserwacji i pomiarów,
16. Wykonuje pomiary zużycia wody w domu,
17. Wykonuje zielnik,
18. Wykonuje spis drzew rosnących w okolicy szkoły i zna ich nazwy,
19. Opieka nad roślinami doniczkowymi w klasie,
20. Bada czystość wody,
21. Obserwuje uszkodzenie liści drzew,
22. Potrafi wyhodować pleśń,
23. Potrafi opisać zmiany zachodzące w przyrodzie
( obserwuje zjawisk atmosferycznych)
24. Potrafi wyhodować kryształki soli, cukru,
25. Potrafi wyhodować fasolę z ziarna,
26. Prowadzi dziennik obserwowanych zjawisk,
27. Prowadzi zdrowy tryb życia,
28. Zna jadalne i trujące grzyby,
29. Wymienia sposoby zdrowego życia;

Tematyka zajęć:
1.Pory roku, zmiany zachodzące w przyrodzie o każdej porze roku.
2. Obserwowanie pogody i zjawisk atmosferycznych,
3. Elementy środowiska- Woda,
4. Doświadczenia związane z wodą: pomiary pojemności wody,
woda w stanie ciekłym, stałym, gazowym, badanie czystości wody,woda w kontakcie z różnymi substancjami i przedmiotami,
5. Prowadzenie obserwacji hodowli kryształków soli i cukru,
6. Elementy środowiska- Powietrze,
7. Doświadczenia związane z powietrzem: podrzucanie różnych przedmiotów do góry i dokonywanie pomiarów związanych
z czasem spadania,
8. Zagadnienia dotyczące ochrony Ziemi, zanieczyszczeń powietrza,
9. Porównywanie powietrza o różnej porze roku,
10. Ochrona gatunkowa ptaków, rozpoznawanie i nazywanie określonych gatunków ptaków,
11. Obserwowanie zachowań ptaków o danej porze roku,
12. Elementy środowiska- Gleba,
13. Zagadnienia dotyczące ochrony przyrody, zanieczyszczenie gleby i sposoby zapobiegania zanieczyszczeniu,
14. Ochrona przyrody: parki krajobrazowe, parki narodowe, rezerwat przyrody, pomnik przyrody,
15. Grzyby jadalne i trujące- porównywanie kształtów, określanie charakterystycznych cech, nazywanie,
16. Prowadzenie obserwacji hodowli pleśni,
17. Obserwowanie, nazywanie i ochrona poszczególnych gatunków roślin, drzew,krzewów,
18. Obserwowanie roślin o każdej porze roku,
19. Prowadzenie obserwacji hodowli fasoli,
20. Prowadzenie domowego zielnika,
21. Określanie kształtów warzyw i owoców, ważenie, mierzenie, określanie wartości zdrowotnych,
22. Elementy środowiska- Ogień,
23. Obserwowanie doświadczeń związanych z powstawaniem ognia, dokonywanie pomiarów czasowych związanych z długością palenia się płomienia,
24. Ochrona środowiska związana z zapobieganiem powstawania pożarów,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.