X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25230
Przesłano:

Procedury postępowania pielęgniarskiego z osobami, które doznały obrażeń w związku z działaniem powietrznej fali uderzeniowej i/lub ran postrzałowych - zadanie

Patologia, zadanie do wyboru-Opracuj i opisz procedury postępowania pielęgniarskiego z osobami, które doznały obrażeń w związku z działaniem powietrznej fali uderzeniowej i/lub ran postrzałowych,
z uwzględnieniem specyfiki własnego miejsca pracy.

Zadanie należy przedstawić w formie eseju, uwzględniając:
1.Charakterystykę miejsca pracy – specjalności medycznej
2.Opis procedury

Pielęgnacja pacjenta w związku z uszkodzeniami z powodu ran postrzałowych:
Po przyjęciu do szpitala pacjent trafia na SOR, gdzie wykonywane są wszystkie badania krwi jak badania podstawowe i grupa krwi(cito). Zależnie od stanu pacjenta podejmuje się kolejne czynności. Ważną rzeczą jest tutaj to, że rany postrzałowe w zależności od miejsca lub miejsc postrzału niosą ogromne ryzyko śmiertelności, w związku z tym należy podjąć bardzo szybko odpowiednie działania. Na podstawie badań jak Tomograf komputerowy, USG, RTG, można określić, jak rozległe są obrażenia, jakie narządy są uszkodzone, i jakie mogą spowodować zaburzenia. Decyzja o zabiegu zostaje podjęta przez lekarza, kiedy zostanie określone jaki jest to rodzaj pocisku, jakie spowodował obrażenia, czy zagraża życiu pacjenta itp.
Działania ogólne:
-postępowanie przeciwwstrząsowe
-zapobieganie zakażeniom np. anatoksyna przeciwtężcowa
Działania miejscowe:
-rozcięcie rany i usunięcie pocisku(jeśli jest)
-usunięcie ciała obcego i zmian martwiczych(stanowiących pożywkę dla bakterii w późniejszym etapie)
-zespolenie odłamków kości, ew. nerwów, tętnic, w zależności od obrażeń
-szwy oraz unieruchomienie(np. kończyny)
Opieka psychiczna:
-opieka terapeuty, psychologa
-opieka pielęgniarska
Standardowe czynności pielęgniarskie:
-przygotowanie dokumentacji pacjenta
-pobranie badań podstawowych+ grupa krwi i próba krzyżowa
-przygotowanie pacjenta(ogolenie miejsc do zabiegu, jeśli to możliwe)
-uzyskanie kontaktu z żyłą, jeśli wcześniej pacjent nie miał wkłucia
-podłączenie zleconych leków i płnów np. PWE, NACL
-podanie anatoksyny przeciwtężcowej
-opieka pielęgniarska do momentu przekazania chorego na zabieg operacyjny
-karta ścisłej obserwacji i kontrola parametrów jak tętno i ciśnienie
-jeśli chory jest we wstrząsie, opieka i podawanie zleconych leków
Czasem zdarza się tak, że pacjent trafia od razu na blok operacyjny ze względu na stan zdrowia i wtedy tam są pobierane badania. Po zabiegu pacjent zostaje przekazany na oddział chirurgiczny, lub IOM, w zależności od liczebności obrażeń, oraz ich rozległości i stanu chorego, czy zagraża życiu pacjenta, czy nie.
Opieka pooperacyjna:
-kontrola parametrów – tętno, ciśnienie, temperatura
-obserwacja w kierunku powikłań pooperacyjnych oraz popostrzałowych
-podawanie zleconych leków jak płyny, antybiotyki dożylne, inne leki w zależności od rodzaju uszkodzeń
-zmiana opatrunków na ranie pooperacyjnej, na zlecenie lekarza, lub razem z lekarzem, jeśli rana jest rozległa, wymaga specjalnej kontroli odbiegającej od standardów
-pobieranie badań kontrolnych krwi
-kontrola parametrów przy przetoczeniach krwi i obserwacja pacjenta(jeśli taka jest potrzeba i pacjent musi dostać krew)
-wsparcie psychiczne-zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa

Pacjent z obrażeniami postrzałowymi traktowany jest jak pacjent chirurgiczny, z możliwością wystąpienia wstrząsu, oraz wystąpienia zakażeń. Bardzo ważna moim zdaniem jest także opieka psychiczna, gdyż często pacjenci po takich urazach mogą być ofiarami ataków terrorystycznych, i w późniejszym czasie może wstępować u nich pogłębiająca się depresja lub zaburzenia psychiczne. Jeśli chodzi o charakterystykę miejsca pracy, to jest to szpital, który wyposażony jest w oddział SOR, IOM, chirurgię i blok operacyjny. Działania chirurgiczne są standardowe, natomiast niektóre rzeczy są odrębne w postępowaniu w ranach postrzałowych, jak dodatkowe zapobieganie zakażeniom, ze względu na martwicę w miejscu pocisku, oraz większych możliwości wystąpienia zakażenia i wstrząsu np. z powodu krwotoku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.