X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25228
Przesłano:

Procedury postępowania średniego personelu medycznego z materiałem do badania histopatologicznego - zadanie

Zadanie do wyboru i przykad opracowania:
Samodzielnie opracuj procedury postępowania średniego personelu medycznego z materiałem do badania histopatologicznego od momentu jego pobrania
do momentu odbioru przez Z.P. na podstawie doświadczeń z własnego miejsca pracy bądź hipotetycznego szpitala zabiegowego.

Zadanie należy przedstawić w formie eseju zawierającego:
1.Charakterystykę Z.O.Z.
2.Tabelę procedury

1. Charakterystyka hipotetycznego ZOZ
W przyjętych założeniach poniższy szpital posiada zakład patomorfologii na terenie szpitala. Badania histopatologiczne pobierane są w pokoju pobrań znajdującego się w sąsiedztwie bloku operacyjnego i są elementem bloku operacyjnego. Miejsce pobrań oraz pokój przygotowań celowo znajduje się w pobliżu bloku operacyjnego, dlatego, że część zabiegów, szczególnie skomplikowanych, wymaga skorzystania z sali operacyjnej do przeprowadzenia zabiegu w celu pobrania materiału histopatologicznego, a częściowo materiały do badań pobierane są w trakcie zabiegów operacyjnych. Celowo też napisałam o pokoju badań, dlatego, że pobieranie niektórych badań nie wymaga korzystania z sali operacyjnej, a jedynie wyznaczonego pomieszczenia, i nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych możliwości zakażeń na blok, operacyjny z zewnątrz szpitala. Pokój przygotowań to specjalne pomieszczenie, gdzie znajdują się pojemniki na wycinki patomorfologiczne, szkiełka, płyny, narzędzia. Ponieważ zabiegi są planowane, więc za przygotowanie sprzętu oraz potrzebnych materiałów odpowiedzialna jest pielęgniarka zabiegowa. Sprawdzenie zapasu płynów(utrwalaczy), gotowych pojemników, narzędzi należy do odpowiednio przeszkolonej pielęgniarki zabiegowej. Gotowe pojemniki oraz płyny zamawiane są na receptariuszu z pracowni płynów i laboratorium(pojemniki, szkiełka). Z założenia punkt pobrań używa gotowych jednorazowych pojemniczków, o różnych rozmiarach w zależności od potrzeb punktu pobrań oraz wielkości materiału, pojemniki są jednorazowe. W pokoju przygotowań znajduje się instrukcja jakich utrwalaczy należy używać do jakich materiałów i w jakich proporcjach. Na specjalne pisemne zlecenie lekarza można zastosować inny utrwalacz lub jego stężenie. Pomieszczenie przygotowawcze wyposażone jest w klimatyzację, a także otwierane okna zabezpieczone siatką, aby była umożliwiona wentylacja. Znajdują się tu także fartuchy ochronne, gumowe obuwie i środki do dezynfekcji rąk i narzędzi. Ponieważ badania są planowane narzędzia powinny być przygotowane wcześniej w pakietach i poddane centralnej sterylizacji. Dezynfekcja i mycie narzędzi należy do pielęgniarki zabiegowej, oraz kompletowanie pakietów do sterylizacji. ZOZ wyposażony jest w zakład patomorfologii na terenie szpitala, więc nie ma problemu z szybkim dostarczeniem materiałów do badań. Badania są wcześniej ustalane i uzgadniane z lekarzem pobierającym daty i godziny oraz poinformowanie lekarza zlecającego. Zadaniem pielęgniarki jest przygotowanie odpowiednich wpisów do książki badań, wypisanie danych pacjenta w książce i na skierowaniu. Dalszej części należ postępować zgodnie z procedurami postępowania z materiałem patomorfologicznym do momentu przekazania go wraz z książką badań do ZP. Po wykonaniu wszystkich czynności i sprawdzeniu czy w książce oraz na skierowaniu i pojemniku z materiałem do badania istnieją wszystkie wymagane wpisy oraz pieczątki lekarza, pielęgniarka przekazuje personelowi pomocniczemu wszystkie materiały wraz ze skierowaniami, oraz książką badań patomorfologicznych bloku operacyjnego. W zakładzie patomorfologii sprawdzane są daty na skierowaniu i pojemniku oraz w książce badań, oraz wszystkie dane pacjentów i szczegółowy opis materiału badanego oraz utrwalacza. Jeśli nie ma
żadnych zastrzeżeń materiał zostaje w ZP i osoba odbierająca materiał do badania potwierdza podpisem odbiór materiału. Jeśli jakieś dane są niezgodne lub niekompletne materiał wraz ze skierowaniem wraca na punkt pobrań do ponownego sprawdzenia, ewentualnie uzupełnienia brakujących wpisów. Personel pomocniczy zobowiązany jest także do odbioru wyników badań i przekazania ich pielęgniarce zabiegowej. Kolejne czynności opisane są w punkcie 2. Procedury postępowania materiałem do badania histopatologicznego od momentu jego pobrania.

Nr punktu procedury Co jest przedmiotem danej czynności Nazwa czynności Kto wykonuje czynność
Miejsce wykonania
1. Przygotowanie materiałów i narzędzi potrzebnych do badań Przygotowanie sprzętów i materiałów Pielęgniarka Blok operacyjny-pokój przygotowawczy(pomieszczenie)
2. Powiadomienie lekarza o nowych skierowaniach z oddziału Ustalenie daty i godziny pobrania materiału, poinformowanie zlecającego o dacie badania lekarz Blok operacyjny
3. Zapoznanie się z rodzajem materiału Przygotowanie Dokumentacji i potrzebnego sprzętu i materiałów Pielęgniarka Blok operacyjny-punkt przyjęcia zleceń z oddziałów szpitalnych
4. Dokumentacja Wpisanie w książce badań imiona, nazwiska pacjenta, PESEL, nazwy oddziału, daty i godzin badania, rodzaju badania, zastosowanego utrwalacza. Pielęgniarka Pokój badań, pokój przygotowawczy
4. Przygotowanie pola do pobrania materiału badanego Przyjęcie pacjenta o umówionej godzinie Pole pobierania materiału(skóra, błony śluzowe, itp.)
Sprawdzenie czy chory został przygotowany na oddziale, jeśli są specjalne wytyczne Pielęgniarka Pokój badań, ewentualnie sala operacyjna
6. Sprzęt Przygotowanie odpowiedniego sprzętu i materiałów dla lekarzy(a), pojemnika na materiał badany, utrwalacza. pielęgniarka Blok operacyjny-pokój badań ew. sala oper. w zależności od zabiegu(do decyzji lekarza)
7. Asystowanie Pomoc lekarzowi w pobraniu materiału, przytrzymanie chorego, ułożenie pacjenta, podawanie sprzętu, ew. znieczulenie i innych zleconych leków Pielęgniarka zabiegowa Miejsce wykonywania zabiegu
8. Utrwalanie Odpowiednie zabezpieczenie materiału, zastosowanie pojemników i utrwalacza Pielęgniarka Miejsce wykonywania zabiegu
9. Sprawdzenie Sprawdzenie danych pacjenta czy są zgodne ze skierowaniem i z materiałem badanym Pielęgniarka Miejsce wykonywania zabiegu
10. Zabezpieczenie Odpowiednie zabezpieczenie materiału i dokumentacji przed zniszczeniem w trakcie transportu Pielęgniarka Punkt pobrań
11. Przygotowanie do transportu Sprawdzenie czy odpowiednie wpisy zostały wykonane w książce badań przez lekarza i czy zostało odpowiednio wypełnione skierowanie do zakładu ZPT

Pielęgniarka Punkt Pobrań
12. Przekazanie personelowi pomocniczemu Przekazanie skierowań na badania, materiałów badanych w pojemnikach odpowiednio zabezpieczonych i książką badań Pielęgniarka Punkt pobrań
13. Odbieranie wyników Odbieranie wyników przyniesionych przez personel pomocniczy i poinformowanie odpowiedniego lekarza Pielęgniarka Punkt pobrań
14. Dezynfekcja i mycie Dbanie o czystość w pokoju pobrań, dezynfekcja pomieszczenia, mycie i dezynfekcja narzędzi, dopilnowanie personelu sprzątającego Pielęgniarka zabiegowa Pokój pobrań

Stan procedur na 2008 rok.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.