X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25227
Przesłano:

Procedury postępowania średniego personelu medycznego w przypadku zgonu pacjenta - zadanie

Patologia, Studia Medyczne/licencjackie, Temat do wyboru:
Samodzielnie opracuj procedury postępowania średniego personelu medycznego
w przypadku zgonu pacjenta na oddziale, w którym jesteś zatrudniony (od momentu stwierdzenia stanu agonalnego do opuszczenia oddziału przez zwłoki i odesłania dokumentacji). Uwzględnij metody postępowania z rodziną zmarłego i ewentualność wykonywania badania pośmiertnego. Należy uwzględnić:

1.Charakterystykę Z.O.Z.
2.Opis procedury w punktach
3.Uwagi końcowe

Charakterystyka ZOZ
Szpital z oddziałem neurologicznym , gdzie bardzo często występują zgony pacjentów z powodu ciężkich udarów i chorób neurologicznych. Z reguły jest po kilka zgonów dziennie na dużym oddziale ok. 50 łóżek , wiec czynności związane ze zgonem pacjenta są wykonywane rutynowo, chociaż są okresy kilkudniowe, gdzie nie ma zgonów, ale jednak bardzo częste w porównaniu do innych oddziałów szpitalnych.
Procedury:
1. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, zauważenia stanu agonalnego, lub śmierci pacjenta, należy niezwłocznie powiadomić lekarza dyżurnego
2. Lekarz bada pacjenta i stwierdza zgon oraz jego przyczynę, którą odnotowuje w dokumentacji medycznej. Na karcie zleceń lekarskich oraz karcie gorączkowej także powinna być wpisana data i godzina zgonu, oraz pieczątka i podpis lekarza stwierdzającego zgon
3. Lekarz powinien podbić i podpisać skierowanie zwłok wypełnione przez pielęgniarkę do prosektorium-3 sztuki
4. Lekarz także zawiadamia rodzinę pacjenta o śmierci chorego na oddziale i informuje kiedy i gdzie można odebrać akt zgonu w szpitalu
5. Jeśli jest to późna godzina nocna należy zawiadomić rodzinę rano, chyba, że rodzina jest obecna przy zgonie chorego
6. Wykonanie toalety pośmiertnej-umycie zwłok, rozebranie z ubrań, usunięcie wkłuć, venflonów, wkłucia centralnego, wszelkich rodzajów cewników np. z pęcherza moczowego, żołądka itp., usuwane są także opatrunki i pampersy lub inne takie rzeczy, o ile nie są cieknące(lejące)
7. Pacjent następnie zawijany jest w prześcieradło specjalnie do tego przeznaczone(zielone), a następnie w zapinany worek, bezpośrednio na klatce piersiowej i udzie powinno być naklejone skierowanie z danymi tj, Imie i nazwisko, data i godzina zgonu, PESEL, nazwa oddziału, pieczątka i podpis lekarza stwierdzającego zgon, potem na worku też zostaje naklejone skierowanie na wierzchu
8. Należy zabezpieczyć zwłoki przed dostępem innych pacjentów i gapiów, tam gdzie pracowałam stosowało się parawany, a pozostałych chorych wypraszano, przy toalecie pośmiertnej wypraszano także rodzinę jeśli była obecna przy zgonie
9. Można podwiązać dolną szczękę tak aby nie opadała, i ciało ułożyć w pozycji wyprostowanej z rękoma złożonymi na klatce piersiowej(zależy od zwyczajów w oddziale)
10. Jeśli rodzina była obecna przy zgonie, można zostawić uchyloną część worka i prześcieradła aby odsłonić twarz, jeśli rodzina chciała zostać z nim do czasu zabrania zwłok przez pracowników transportu
11. Pozostałą część worka można nakryć czystym prześcieradłem do czasu zabrania zwłok
12. Po dwóch godzinach od zgonu zwłoki są przewożone do prosektorium przez personel pomocniczy, który przyjeżdża po nie odpowiednim zamykanym wózkiem.
13. O konieczności zabrania zwłok zawiadamia personel pomocniczy pielęgniarka dyżurna informując o której godzinie zwłoki mają zostać zabrane
14. Zabezpieczenie rzeczy pacjenta-ubrania i środki czystości, inne przyrządy osobiste pacjenta spakowane są w plastikowy worek, oznaczony imieniem i nazwiskiem chorego, i po przybyciu rodziny przekazywane rodzinie, rzeczy wartościowe, są przechowywane w specjalnej metalowej kasecie, zamykanej w dyżurce pielęgniarskiej i po spisaniu w obecności lekarza lub pozostałych pielęgniarek jakie wartościowe rzeczy pacjent miał. Po wydaniu rzeczy pacjenta, rodzina kwituje odebranie wartościowych rzeczy na druku na którym były spisane rzeczy pacjenta, oraz jedna kopię daję się rodzinie, pozostałe zachowuje się w dokumentacji oddziałowej.
15. W przypadku braku rodziny rzeczy wydaje się opiekunowi, lub kierownik oddziału podejmuje decyzję co zrobić z zabezpieczonymi rzeczami chorego
16. Raport pielęgniarski i karta opieki pielęgniarskiej-należy wpisać datę i godzinę zgonu, okoliczności, a także czy rodzina chorego została poinformowana o zgonie przez lekarza dyżurnego czy nie(jak np. późno w nocy)
Procedura postępowania na oddziale, gdzie pracowałam kiedyś była raczej rutynowa, ze względu na to, że zgony były bardzo częste. W przypadku zgonu na innych oddziałach, gdzie wstępowały one sporadycznie i nie zawsze personel wiedział co zrobić, udzielano też informacji pielęgniarkom z innych oddziałów, jak należy zabezpieczyć zwłoki i wykonać toaletę pośmiertną itp. Standardowo oddział też był wyposażony w specjalne prześcieradła i worki jednorazowe do zabezpieczenia i transportu zwłok oraz rękawice jednorazowe. Z góry było ustalone, że informacja o śmierci pacjenta na oddziale przekazywana jest rodzinie przez lekarza dyżurnego niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu, a jeśli były to późne godziny nocne to rano podczas zmiany dyżuru lekarza. Standardowo przy przyjęciu pacjenta do szpitala były wpisywane adresy najbliższej rodziny i telefony, lub opiekuna, ew. zakładu opiekuńczo-leczniczego jeśli pacjent nie miał rodziny i przebywał w takim zakładzie. Jeśli chodzi o sekcję zwłok, rodzina ustalała z lekarzem-ordynatorem czy musi być wykonana czy nie, a następnie ewentualna prośba była kierowana do dyrektora szpitala. Ubranie i inne rzeczy, które rodzina chciała dać zmarłemu były zakładane w prosektorium kiedy przyjeżdżała rodzina z zakładem pogrzebowym, ew. ustalane z pracownikami, ale nie na terenie oddziału szpitalnego, tylko z kierownikiem prosektorium.
Procedura została opracowana w 2008 roku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.