X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25181
Przesłano:

Poznajemy mchy. Scenariusz lekcji przyrody w klasie 5

Scenariusz lekcji z przyrody w klasie 5 (NOWA ERA)

TEMAT: POZNAJEMY MCHY

I. CELE LEKCJI
Wiadomości:
-zna wygląd ogólny i miejsca występowania mchów
-nazywa i wskazuje na żywym okazie elementy budowy zewnętrznej mchu
-wymienia ważniejszych przedstawicieli mchów, tj. mech płonnik, mech torfowiec, widłoząb falisty, bielistka siwa
- określa znaczenie mchów w przyrodzie w przyrodzie i życiu człowieka
- wie , co to jest torf i jak powstaje?
Umiejętności:
-prowadzi obserwacje budowy zewnętrznej mchu gołym okiem i przy pomocy lupy
-czyta ze zrozumieniem tekst w podręczniku
-rozpoznaje żywe i na ilustracjach najpospolitsze gatunki mchów.
Postawy:
-wyrabianie postawy badawczej wśród uczniów
-rozbudzanie ciekawości o otaczającym nas świecie
- kształcenie właściwej postawy i zdyscyplinowania na lekcji

II. METODY PRACY
1.Metody aktywne:
- burza mózgów
-obserwowanie mchów
- praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń
- pogadanka
2.Praca z tablicą interaktywną.

III. FORMY PRACY
- praca indywidualna
-praca z całą klasą
-praca w zespołach dwu osobowych

IV. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
-żywe okazy mchów
-zasuszone okazy w plastiku
-lupy
-plastikowe tacki na mech
- podręcznik i zeszyt ćwiczeń
- tablica interaktywna
-płytka multimedialna załączona do podręcznika(film)

PRZEBIEG LEKCJI
I.CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Sprawdzenie listy obecności.
2.Nawiązanie do nowego tematu, poprzez zadanie pytania uczniom, jak nazywa się roślina, którą nauczyciel trzyma w ręce?.
3. Ustne poinformowanie uczniów o celach lekcji.
4. Zapisanie tematu w dzienniku lekcyjnym.
II. CZĘŚĆ REALIZACYJNA
1.Metodą burzy mózgów uczniowie zastanawiają się na d miejscem występowania mchów w przyrodzie- podają przykłady. Nauczyciel uzupełnia wiedzę dzieci.
2.Poznanie budowy zewnętrznej mchu.
-uczniowie w podręczniku odszukują informacji o budowie zewnętrznej mchu, a nauczyciel w tym jego budowy.
- wspólne omówienie budowy i określenie roli podstawowych organów -praca z tablicą multimedialną.
3. Przyglądanie się żywym okazom mchów - praca indywidualna dziecka.
Na ławkach dzieci mają przygotowane mchy, znajdujące się na tackach. Przy pomocy lup przeprowadzają samodzielną ich obserwację. Odszukują poznane części ich budowy. Po wykonaniu zadania tacki odkładane są na półkę, by nie przeszkadzały w dalszej części lekcji.
4.Poznanie najważniejszych przedstawicieli mchów.- praca w zespołach dwuosobowych.
Uczniowie otrzymują zestawy mchów w plastyku.( jeden zestaw na ławkę). Przyglądają się im i starają się zapamiętać ich nazwy i wskazać różnice między nimi. Nauczyciel w tym czasie przygotowuje krótki filmik o różnorodności mchów, wykorzystując płytkę do przyrody. Podczas oglądania filmu uczniowie otrzymali zadanie uważnemu przysłuchiwaniu się , jaką rolę w przyrodzie i życiu człowieka odgrywa mech torfowiec.
5. Określenie roli mchów w przyrodzie i życiu człowieka.- podział zadania ze względu na płeć(dziewczynki-rola mchów w przyrodzie a chłopcy- rola mchów (torfu) w życiu człowieka)- praca z zeszytem ćwiczeń.

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA

1.Utrwalenie i powtórzenie wiedzy zdobytej na lekcji.
-wykonanie ćwiczeń interaktywnych z płytki do przyrody na tablicy multimedialnej
- rozwiązanie zadania 2 ze strony 38 w zeszycie ćwiczeń.
2. Zadanie pracy domowej: obowiązkowo zad.:1,3,4/38 a dla chętnych 6/40
2. Ocena aktywności uczniów na lekcji.


Autor- Sylwestra Wojda- Kułak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.