X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25093
Dział: Gimnazjum

Oceniamy swoje zachowanie. Konspekt godziny z wychowawcą w klasie I gimnazjum

Konspekt godziny z wychowawcą w klasie I gimnazjum

Temat : Oceniamy swoje zachowanie.

Cele:
Uczeń:
- zna skalę ocen i zasady oceniania zachowania w szkole,
- potrafi dostrzec dobre i złe strony swojego zachowania,
- obserwuje i ocenia własne zachowania,
-dokonuje samooceny,
-ma świadomość własnych zalet i wad.

Metody:
- „burza mózgów’
- dyskusja

Formy pracy:
- praca w grupach, indywidualna

Pomoce:
- karteczki z opisem poszczególnych zachowań (fragmenty statutu szkolnego)
- tablica multimedialna

1. Przypomnienie zasad wystawiania oceny zachowania w szkole. W naszej szkole na ocenę zachowania składa się ocena waszego zachowania przez innych nauczycieli, wychowawcę, ale również waszych kolegów i koleżanek.
Skąd wychowawca czerpie wiedzę o zachowaniu ucznia? ( uwagi w dzienniku, inni uczniowie, rozmowa z nauczycielami, obserwacja, nie tylko w szkole, ale na wycieczkach, dyskotekach, akademiach itp.)


2. Wymieńcie jakie skalę ocen zachowania. W jakim dokumencie szkolnym zapisane są kryteria ocen zachowania? Po wymienieniu przez uczniów skali ocen, wyświetlam ją na tablicy multimedialnej ( naganne, nieodpowiednie, poprawne, dobre, bardzo dobre, wzorowe).

3. Z każdej ławki uczeń losuje opis pewnego zachowania (są to fragmenty statutu szkolnego), waszym zadaniem jest przeczytać ten opis i przyporządkować nazwę zachowania. Uczniowie pracują w parach więc część otrzymuje te same fragmenty opisujące zachowanie, dlatego po przeczytaniu fragmentu pytam kto ma ten sam opis i każda grupka podaje propozycje nazwy zachowania, również inni uczniowie podają propozycje.

4 Zanim dokonacie samooceny i oceny zachowania waszych kolegów, chciałabym przeczytać kilka pytań ( wyświetlone na tablicy), które wam w tym pomogą.

a) Czy systematycznie i punktualnie uczęszczam na lekcje?
b) Czy dostarczam usprawiedliwienia nieobecności w terminie?
c) Czy zawsze jestem przygotowany do lekcji? (zadanie domowe, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń)
d) Czy wyrażam się kulturalnie? ( przekleństwa, zwracanie się do kolegów po nazwisku)
e) Czy potrafię zachować się odpowiednio podczas zajęć i przerw?
f) Czy angażuje się w pracę na rzecz szkoły i klasy?
g) Czy w dzienniku zapisano uwagi dotyczące mojego niewłaściwego zachowania?
h) Czy odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych mi obowiązków?

5. Na przygotowanych karteczkach z numerami od 1-25 ( jeśli uczniowie nie pamiętają swoich numerów w dzienniku to należy napisać nazwiska), uczniowie podają propozycje ocen zachowania, samoocenę podkreślają.

6 Na kolejnych zajęciach przedstawię swoje propozycje zachowań. Każdy będzie mógł się wypowiedzieć na temat proponowanych zachowań i podać swoje argumenty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.