X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25081
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Ciepło Twojego domu - szkolny turniej wiedzy ekologicznej

SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ „CIEPŁO TWOJEGO DOMU”
Imię i nazwisko ........................................ klasa: ........................................
1. Zakreśl zdania dotyczące zanieczyszczeń atmosfery powstałych w wyniku działalności człowieka:
a. gaz wulkaniczny wydostający się z czynnego wulkanu;
b. tlenki azotu powstające podczas burz;
c. tlenki siarki wydobywające się z kominów gospodarstw domowych;
d. węglowodory powstałe podczas produkcji asfaltu;
e. dwutlenek węgla wydobywający się podczas naturalnego pożaru bagna;
f. tlenki azotu wydostające się z silników spalinowych.
2. Największym problemem w ochronie powietrza w Polsce jest emisja:
a. pyłu i fenoli;
b. metali ciężkich;
c. dwutlenku siarki i tlenków azotu.
3. W Polsce największy udział w przemysłowych emisjach gazowych ma:
a. tlenek węgla;
b. związki fluoru;
c. dwutlenek siarki
4. Freony dzięki którym rozpylane są dezodoranty, perfumy i lakiery są szkodliwe gdyż:
a. redukują ozon, stanowiący niezbędną osłonę Ziemi;
b. wydzielają dwutlenek siarki;
c. zmniejszają wilgotność powietrza;
d. powodują eutrofizację wód.
5. Zwiększenie się ilości węgla w atmosferze nasila zjawisko:
a. kwaśnych deszczy;
b. dziury ozonowej;
c. eutrofizacji wód;
d. efektu cieplarnianego
6. Dzikie wysypiska śmieci mogą być przyczyną:
a. zanieczyszczeń wód gruntowych;
b. skażenia gleby;
c. zanieczyszczeń wód płynących;
d. wszystkich wymienionych zjawisk
7. Do jednych z najbardziej trujących substancji wytwarzanych przez ludzi należą dioksyny. Trucizny te powstają:
a. podczas przemian niektórych związków azotowych w glebie;
b. podczas spalania śmieci zawierających różne „plastyki”;
c. podczas wytwarzania nawozów fosforowych;
d. z rozpadu freonu.
8. W dużych miastach na pniach drzew nie występują porosty. Świadczy to o zanieczyszczeniu powietrza:
a. tlenkami azotu;
b. tlenkami siarki;
c. tlenkami węgla;
d. węglowodorami.
9. Recykling to:
a. powtórne wykorzystywanie surowców;
b. utylizacja śmieci poprzez obróbkę termiczną;
c. segregacja odpadów;
d. wszystkie wymienione powyżej.
10. Podkreśl nazwy surowców, które nie nadają się do recyklingu:
- szkło, azbest, papier, metale, cement, tworzywa sztuczne, odpady organiczne.
11. Podczas utylizacji:
a. niszczy się szkodliwe odpady, które nie ulegają rozkładowi przez mikroorganizmy;
b. mikroorganizmy rozkładają odpady organiczne;
c. odzyskuje się aluminium;
d. stosuje się wycinkę drzew na stokach górskich.
12. Efekt cieplarniany spowodowany jest:
a. zwiększeniem ilości tlenków azotu w atmosferze;
b. rozrzedzeniem warstwy ozonowej;
c. wzrostem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze;
d. powstawaniem tlenków siarki i ich reakcją z wodą.
13. Który z podanych poniżej pierwiastków ma najbardziej „niszczycielską moc” wobec ozonu znajdującego się w stratosferze:
a. azot;
b. cynk;
c. chlor;
d. brom.
14. Do zmniejszenia ilości odpadów może przyczynić się:
a. segregacja;
b. recykling;
c. utylizacja;
d. wszystkie wymienione zabiegi powyżej.
15. Podkreśl nazwy odnawialnych źródeł energii: - energia wiatru, energia wód płynących, energia słoneczna, energia atomowa, energia geotermalna, energia paliw kopalnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.