X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25071
Przesłano:

Tinctura aurea - konkurs farmaceutyczny

REGULAMIN I PYTANIA DO KONKURSU FARMACEUTYCZNEGO „TINCTURA AUREA”
Regulamin konkursu
Do konkursu przystępują 2-osobowe zespoły szkół policealnych na kierunku technik farmaceutyczny,
Zakres wymagań konkursu obejmuje treści zawarte w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny z zakresu przedmiotu technologii postaci leku (Preparatyka galenowa płynnych i stałych postaci leków oraz otrzymywanych przez ekstrakcję surowców roślinnych, Technologia płynnych postaci leków recepturowych, Niezgodności recepturowe w lekach płynnych) i farmakognozji (fitoterapia);
Konkurs przebiega w kilku rundach,
Z każdej grupy wytypowany jest przedstawiciel, który odpowiada na pytania;
Liczy się pierwsza odpowiedź; za każda poprawną odpowiedź jest 1 punkt;
W pierwszej rundzie przedstawiciel grupy odpowiada na pytania, za prawidłową odpowiedź (do 15 sekund) zespół otrzymuje 1p, Liczy się pierwsza odpowiedź;
Kolejność zespołów odpowiadających jest ustalona drogą losowania;
Pozostałe rundy mają charakter pisemny,
O zwycięstwie decyduje suma zdobytych przez zespół punktów;

Pytania i zadania konkursowe

I RUNDA

Każdy zespół odpowiada na 7 pytań i może uzyskać 7 punktów.

Pytania
1)Jaki jest synonim protargolu?
2)Wg jakich przepisów jest sporządzany roztwór oficynalny?
3)Jakie ważne związki czynne zawiera ziele nostrzyka?
4)Co oznacza łaciński zwrot „ad usum proprium”?
5)Jakie składniki są potrzebne do sporządzenia mazidła wapiennego?
6)jaki jest synonim anastezyny?
7)O czym należy pamiętać przy sporządzaniu Mixtura Pepsini?
8)Co oznacza łaciński zwrot „ana partes aequales”?
9)Wymień 2 preparaty z suchych surowców roślinnych.
10)Jakie działanie farmakologiczne oznacza termin expectorans?
11) Surowiec o działaniu moczopędnym to liść brzozy czy kwiat lipy?
12)Jaki jest synonim jodyny?
13)Jaki jest kolor etykiety na naczyniu aptecznym z substancją do receptury z wykazu B?
14)Spiritus vini dilutus oznacza etanol o jakim stężeniu?
15)Przy sporządzaniu jakich preparatów wykorzystuje się infuzorke?
16)Jaka jest postać fizykochemiczna glicerolu?
17)Jakie działanie farmakologiczne wykazują preparaty roslinne zawierajace extractum sennae?
18) Z jakiego surowca wykonuje się Menthae Piperitae tinctura?
19)Aqua cosmetica Kummerfeldi to zawiesina czy emulsja?
20) Jakie jest zastosowane glicerolowego roztworu boraksu - Apthin?
21)Co wchodzi w skład mieszanki Liquor Pectoralis?
22) Jakie jest stężenie roztworu o masie 50,0 g zawierającego 5,0 g rozpuszczonej substancji?
23)Ile użyć korzenia wymiotnicy do sporządzenia 150,0 g odwaru?
24) Którą z wymienionych nalewek sporządza się z użyciem perkolatora?
Valerianae tinctura, Adonidis vernalis tinctura, czy Crataegi tinctura.
25)Ile wg FP części rozpuszczalnika potrzeba na rozpuszczenie 1 cz. substancji dość trudno rozpuszczalnej?
26) jaka substancja może się wytrącić w formie osadu w reakcji podwójnej wymiany między chlorowodorkiem efedryny a jodkiem potasu?
27) Co to za postać leku, która stanowi układ dyspersyjny, składajacy się z dwóch niemieszających się faz ciekłych?
28)W jakim stężeniu wykazuje etanol najskuteczniejsze działanie przeciwbakteryjne?
29) Jakie stosuje się najczęściej stężenie wodnego koloidalnego roztworu gumy arabskiej?
30)Co oznacza termin adstringens?
31)Co zawiera sól Erlenmayera?
32) Co zapewnia trwałość roztworom sacharozy o stężeniu 64% przechowywanym w temperaturze pokojowej?
33)Jakie substancje czynne zawiera surowiec roślinny poddawany 30 minutowemu wytrawianiu wodą o temperaturze pokojowej?
34) Jaki to surowiec roślinny – Aurantii amari pericarpii?
35) Podaj przykład syropu który wg FP VI sporządza się na zimno?
36)Jaki olej wchodzi w skład preparatu Linomag?
37)W jakim oleju kwas salicylowy jest łatwo rozpuszczalny?
38) Jaki preparat można otrzymać przez wytrawianie rozdrobnionego suchego korzenia pokrzyku wodą o temp. 90 C w czasie 90 minut?
39)Jaką metodę wytrawiania wykorzystuje się przy sporządzaniu nalewki z dębianek Gallae tinctura?
40) Jakie witaminy zawiera Oleum Jecoris Asseli?
41) Jak nazywa się modyfikacja maceracji przeprowadzana w podwyższonej temperaturze?
42)Jaki surowiec roślinny wykorzystuje się do sporządzania Althaeae sirupus?
43)Psylli semen to .....
44) Z jakimi substancjami (podaj 2) fenobarbital sodu powoduje zawsze niezgodności w mieszankach niezależnie od stężenia?
45)Detreomycyna to inaczej........?
46)Jakie działanie wykazuje olej kamforowy?
47) W obecności jakich jonów jod można łatwo rozpuścić w wodzie?
48)Jakie działanie farmakologiczne wykazuje Frangulae Cortex?
49) Z jakimi substancjami (podaj 2) fenobarbital sodu powoduje niezgodności w mieszankach w zależności od stężenia?
50)Jakie działanie farmakologiczne ma olej rącznikowy?
51)Jakie działanie ma proszek troisty – Pulvis Magnesia cum Rheo?
52) Jaką metoda sporządza się nalewkę z ziela konwalii?
53)Jaka jest niezgodność między protargolem a chlorkiem sodu w roztworze?
54)Jaki są właściwości tzn. wygląd ichtiolu?
55)Jakie 3 nalewki wchodzą w skład kropli nasercowych – Guttae Cardiacae?
56) Co oznacza termin solvendum?
57)Co oznacza termin łaciński „misce da signaturam”?
58)W schorzeniach jakiego narządu są często stosowane owoce borówki czernicy np. preparat Klarin?
59)Ile gumy arabskiej należy użyc do wykonania 100,0 g emulsio Oleosae?
60)Co to za preparat? Jest płynny, niezagęszczony, otrzymywany przez wytrawianie suchych surowców roślinnych; najczęściej alkoholem etylowym o stężeniu 70º.
61)Kiedy roztwory etanolowe noszą nazwę spirytusów leczniczych?
62)Co oznacza termin extracta spissa?
63)Jakie działanie farmakologiczne ma Saponariae tinctura?
64)Tinctura Polemoni to inaczej......?
65)Co to są za związki, które nalezą do fosfolipidów, ich bogatym źródłem są żółtka jaj i nasiona soi, bywają stosowane w zaburzeniach koncentracji?
66) Jaki typ emulgatora stanowi mydło?
67)Jakie jest stężenie kamfory w spirytusie kamforowym?
68)Jakie są 2 preparaty z roślin świeżych?
69)Jakie związki czynne zawierają surowce roslinne, z których sporządza się napary?Podaj 1 przykład surowca.
70)jaki rodzaj emulgatora stanowi guma arabska?
71)Dlaczego w kroplach do nosa nie jest wskazane stosowanie parafiny ciekłej?
72)Jaki środek izotonizujacy jest zgodny z proteinianem srebra w kroplach do nosa?
73)Co się stanie po zmieszaniu roztworu fenobarbitalu sodu z chlorowodorkiem papaweryny?
74)Dlaczego Belladonnae extractum siccum należy przechowywać w rozcierce; najlepiej 1+1?
75)Czego synonimem jest Adeps lanae?
76)Jaka jest Łacińska nazwa borówki brusznicy?
77) jakie działanie farmakologiczne ma Spiritus Ammonii anisatus?
78)Jaką metodą otrzymuje się Menthae Piperitae Aquae?
79)Co oznacza termin pulveres triturati?
80)Jaką masę ma kropla nalewki walerianowej?
81)Co oznacza „da ad vitrum guttatum”?
82)O czym głosi Prawo Bancrofta?
83)Ile części rozpuszczalnika używa się zwykle do wytrawiania 1 części surowca roślinnego silnie działającego; przy sporządzaniu nalewek?
84)Przy sporządzaniu której nalewki używa się etanolu 90º i stosuje 1-dniową macerację?
85)Co to za preparat Liquor aluminii acetici?
86)Przy jakim pH jest najkorzystniejsze wytrawienie kwaśnych saponin z surowców roślinnych?
87)Z czego otrzymuje się olej wątłuszowy?
88)Jaka nalewka wchodzi w skład mazidła rozgrzewającego Linimentum restaurans?
89)Co oznacza wg FP określenie „łatwo rozpuszczalna substancja”?
90)Który olej miesza się z alkoholem etylowym?
91) Jakie jest zastosowanie kropli Guttae Gargarismae?
92)Jakie znasz 3 surowce śluzowe?
93)Jakie substancje lecznicze wchodzące w skład zawiesin mają działanie wysuszające?
94)Przy jakim pH roztworu następuje zawsze wytracenie zasady papaweryny?
95)Jak nazywa się stała postać leku o kształcie nieregularnych grudek (ziarenek); może być tez otrzymywana ze sproszkowanych części roślin?
96) Woda do sporządzania kropli do oczu musi spełniać takie same wymagania jak woda do wstrzykiwań, oprócz jednego. Co nie jest wymagane?
97)Jaka jest nazwa łacińska wody do przyrządzania kropli do oczu?
98)Jak nazywa się sposób zwiększenia rozpuszczalności substancji leczniczej w wodzie za pomocą tzw. pośredników rozpuszczania?
99) Jaką substancję pomocniczą wykorzystuje się do sporządzenia koncentratu miętowej wody aromatycznej?
100) Jaki jest synonim chlorowodorku etylomorfiny'?

W zadaniu 1 i 2 należy korzystać z Farmakopei Polskiej!
II RUNDA

Zadanie 1 [6p]
Oblicz dawkę jednorazową i dobową substancji silnie działających z wykazu B wg recepty. Określ czy dawki z recepty przekraczają dawkę maksymalną? W przypadku przekroczenia dawek, obniż je do odpowiedniej dawki maksymalnej jednorazowej lub dobowej, uwzględniając drogę podania leku i częstotliwość stosowania. Oblicz dla roztworu chlorowodorku papaweryny maksymalne stężenie z dokładnością do 0,1 %, aby nie było przekroczone dawkowanie chlorowodorku papaweryny w recepcie.

Rp.
Sol. Papaverini hydrochloridi 10 %
Valerianae tincturae aa ad 20,0
M.f. sol.
D.S. 3 razy dziennie łyżeczkę

III RUNDA

Zadanie 2 [5p]
Przedstaw niezbędne obliczenia do wykonania leku wg recepty. Wykorzystaj w obliczeniach tabele alkoholometryczne, wiedząc że etanol jest dostępny w stężeniu 95,4 % v/v.
Podaj rodzaj postaci leku!
Przedstaw schemat wykonania leku!
Rp.
Rivanoli
Hydrocortisoni aa 0,05
Mentholi 0,03
Zinci oxidi
Talci
Ethanoli 75º
Glyceroli aa 7,5
Aqua dest. ad 50,0
M.f. ........................
D.S. Zewn.

IV RUNDA

Informacja do zadania 3
Niezgodność chemiczna tj. reakcja podwójnej wymiany między dwoma elektrolitami może spowodować wytrącenie nierozpuszczalnej soli np. wapnia, cynku, magnezu, srebra. W przypadku soli wapnia poprawa niezgodności może nastąpić przez zastąpienie bromku wapnia bromkiem sodu lub potasu w odniesieniu do zawartości bromu. Zamiana ma miejsce, gdy po zmieszaniu bromku wapnia z innymi solami powstanie osad zawierający nierozpuszczalne sole wapnia: benzoesany, węglany, fosforany, salicylany, mleczany lub siarczany. Wystąpienie osadu zależy od stężenia.

Zadanie 3 [3p]
Oblicz ilość bromku sodu w zamian za bromek wapnia, jeśli w recepcie zapisano 6,0 g bromku wapnia i jest konieczna jego zamiana? Wynik podaj z dokładnością do 0,01 g.
m.cz. bromku sodu 102,89 u
m.cz. Bromku potasu 119,018 u
m.cz. Bromku wapnia 199,89 u
m.at. Bromu 79,916 u

V RUNDA

Zadanie 4 [4p]
Wyjasnij, jaka niezgodność występuje w poniższych receptach?
Rp.1
Pepsini 5,0
Acidi hydrochloridi diluti 20,0
M.f. Guttae
........................................
........................................
Rp. 2
Argentii nitratis 0,05
Natrii chloridi 0,1
Aquae ad 10,0
D.S. Krople do oczu
........................................
........................................
Rp. 3
Codeini phosphatis 0,5
Natrii bromidi 10,0
Aquae ad 100,0
M.f.sol.
S. 2 razy dziennie łyżeczkę
........................................
........................................

Rp. 4
Ammonii bromidum 4,0
Phenobarbitalum 1,09
Neosspasmini 30,0
Aquae purificata ad 120,0
M.f.mixt.
D.S. 3 razy dziennie łyżkę
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.