X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25056
Dział: Gimnazjum

Szkodliwość spalania odpadów w domowych piecach. Scenariusz lekcji z wykorzystaniem metody śnieżnej kuli

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem śnieżnej kuli

TEMAT: Szkodliwość spalania odpadów w domowych piecach.
Hasło programowe: Człowiek i środowisko.
Zakres treści: Sposoby zmniejszania ilości odpadów. Spalanie odpadów w piecach domowych jako źródło zanieczyszczeń środowiska i przyczyna chorób.
Cel ogólny: Poznanie szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych.
Cele szczegółowe:
Wiadomości
A – Uczeń:
>wymienia rodzaje odpadów,
>wymienia sposoby zmniejszenia odpadów,
>wymienia toksyczne związki zawarte w dymie spalanych odpadów w domowych piecach,
>wymienia schorzenia spowodowane spalaniem odpadów w domowych piecach.
B – Uczeń
>wyjaśnia, dlaczego spalanie odpadów w piecach jest szkodliwe,
>omawia wpływ składników z dymu spalanych odpadów na zdrowie człowieka.
Umiejętności
C – Uczeń:
>określa negatywne skutki spalania odpadów w domowych piecach na stan środowiska i zdrowie człowieka.
D – Uczeń:
>dowodzi, że spalanie odpadów w domowych piecach jest szkodliwe dla środowiska i ludzi,
>proponuje sposoby postępowania z domowymi odpadami.


Postawy
Poczucie odpowiedzialności za jakość otaczającego środowiska. Świadomość zagrożeń związanych ze spalaniem odpadów w domowych piecach.
Formy pracy: indywidualna, grupowa.
Metody: pogadanka, burza mózgów, śnieżna kula, praca z tekstem (broszura, ulotka).
Środki dydaktyczne: ulotki, broszury, arkusz szarego papieru.

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca
1.Czynności organizacyjne.
2.Naczyciel podaje temat lekcji i zadaje uczniom pytania:
Co rozumiemy pod pojęciem odpady?
Jakie odpady produkowane są w gospodarstwach domowych?
Jakie są sposoby zmniejszenia ilości odpadów?
3.Uczniowie odpowiadają. Wybrany uczeń zapisuje propozycje na tablicy. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia je.( opakowania zwrotne, ekologiczne torby płócienne na zakupy, kserowanie dwustronne, rzeczy nadające się jeszcze do użytku przekazać komuś innemu, ..., spalanie śmieci).

Faza realizacyjna
1.Nauczyciel podaje temat dyskusji „Na czym polega szkodliwość spalania odpadów w domowych piecach?” i wyjaśnia, na czym polega metoda „śnieżnej kuli”.
2.Uczniowie metodą śnieżnej kuli tworzą listę szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach.
>Każdy uczeń zapisuje swoje propozycje na kartce.
>Po dwóch minutach uczniowie dobierają się w pary, porównują swoje listy i tworzą z nich jedną wspólną.
>Po trzech minutach pary uczniów tworzą czteroosobowe zespoły. Porównują swoje listy i tworzą z nich jedną wspólną.
>Po pięciu minutach czteroosobowe zespoły łączą się w ośmioosobowe grupy. Porównują swoje listy i tworzą z nich jedną wspólną.
>Po siedmiu minutach wybrany uczeń odczytuje szkodliwość spalania odpadów w domowych piecach ze wszystkich list. Inny uczeń zapisuje je na jednym arkuszu papieru. Tym sposobem powstaje lista całej klasy.
3.Uczniowie zapisują listę szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach w zeszytach.
-szybkie niszczenie przewodów kominowych, w których osadza się mokra sadza
-zatykanie instalacji grzewczej, co może być przyczyną zaczadzeń,
-sadza może się zapalić i spowodować pożar domu,
-trujący dym zanieczyszcza powietrze, glebę i wodę,
-trujący dym powoduje choroby ludzi: alergie, astma, pylica płuc, nowotwory płuc, gardła , krtani, uszkodzenia nerek, wątroby, mutacje genetyczne

Faza podsumowująca
1.Nauczyciel prezentuje niedokończone zdania na rzutniku, odsłaniając je po kolei. Wybrani uczniowie uzupełniają je.
Spalanie śmieci w domowych piecach jest ........szkodliwe, niedopuszczalne, zabronione, karalne.
Powodem spalania śmieci jest tzw. „podwójna oszczędność”, czyli........ oszczędzanie opału oraz kosztów wywozu odpadów.
Najbardziej trujące i rakotwórcze substancje w dymie to: ........dioksyny i furany, nieorganiczne związki chloru i fluoru, tlenek węgla oraz metale ciężkie.
Niskie kominy domów i duża wilgotność powietrza sprzyja opadaniu toksycznych substancji........ do gruntu i do wody. Są one magazynowane w ........w roślinach oraz mięsie zwierząt, które spożywamy. Wdychamy je również z powietrzem.

2.Nauczyciel ocenia pracę uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.