X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25033

Hałaśliwe słowa. Scenariusz zajęć otwartych - klasa I

Zajęcia otwarte w klasie 1a-konspekt

Data:26.02.2014.
Czas: 45 min
Prowadzący: Katarzyna Formella- Mielewczyk
Uczestnicy: uczniowie klasy Ia
Zaproszeni goście: rodzice, nauczyciele awansujący dyrektor.
Ośrodek tematyczny: SYMBOLE NARODOWE.
Temat dnia: Hałaśliwe słowa.
Treści programowe:
Utrwalenie pisowni sylab i wyrazów z literami H,h. Swobodne wypowiedzi na temat wiersza.
Analiza i synteza głoskowa oraz sylabowa wyrazów. Zabawa dramowa ,,Hałaśliwe słowa’’.
Cele ogólne:
- umożliwienie rodzicom obserwacji pracy dziecka w zespole klasowym,
- utrwalenie znajomości liter H, h (sylaby, wyrazy)
Cele szczegółowe:
Uczeń:
-wypowiada się na temat wiersza,
- rozumie czytany tekst,
- naśladuje czynności przedstawione na obrazku,
-odgrywa scenki dramowe,
- starannie pisze sylaby z literą H,h,
-pracuje samodzielnie,
- stosuje się do reguł pracy w grupie.
Metody:
-słowna, poglądowa, aktywizująca, praktycznego działania.
Formy:
-indywidualna, grupowa, w parach.
Środki dydaktyczne:
Wiersz ,,Hałaśliwe słowa’’, ćwiczenia, kartki z wyrazami, rzutnik.

Przebieg zajęć:
1. Przedstawienie uczniom celu i przebiegu lekcji za pomocą piktogramów.
2. Praca z podręcznikiem multimedialnym .Wysłuchanie przez uczniów wiersza
pt; ,,Hałaśliwe słowa’’. Omówienie treści wiersza. Czytanie wiersza przez uczniów.
3. Zabawa ,,Hałaśliwe słowa’’- naśladowanie przez dzieci słów i czynności przedstawionych na obrazkach.
4. Zabawa dramowa- odegranie scenki.
5. Praca samodzielna-(ćwiczenia cz.4st.17). Przyklejenie w odpowiednim miejscu właściwego podpisu. Ćwiczenia w pisaniu litery H,h i ich łączeń.
6. Podsumowanie. Praca w grupach. Analiza i synteza głoskowa i sylabowa wyrazów z H, h
7. Ewaluacja- ,,Zbiór zajęć’ Lekcja podzielona została na aktywności za pomocą piktogramów(2 zbiory).Jeden zbiór to –praca z podręcznikiem, czytanie, pisanie. Drugi –zabawy naśladowcze odegranie scenek, praca w parach. Dzieci wybierają najciekawszą część lekcji .
8. Zadanie domowe .Uczniowie nauczą się czytać wiersza.
9. Zakończenie i podziękowania.
Zajęcia przygotowała:
Katarzyna Formella- Mielewczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.