X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24780
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kolory wiosny - zabawy i ćwiczenia z dzieckiem leworęcznym

Temat „Kolory wiosny” – rysowanie pastelami, składanie z kółek wg metody Dziamskiej (praca zespołowa); zabawy i ćwiczenia z dzieckiem leworęcznym.
Cele ogólne:
- Usprawnianie motoryki ręki lewej i utrwalanie jej dominacji (lateralizacji)
- Rozwijanie orientacji w lewej i prawej stronie własnego ciała i przestrzeni
- Wyrabianie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania: z góry w dół, od strony lewej do prawej i okręgów (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
- Wykształcenie i utrwalanie nawyków ruchowych związanych z postawą, ciała, ułożeniem kartki, ręki, kredki podczas rysowania lewą ręką
- Wykształcanie prawidłowego sposobu trzymania i posługiwania się kredką i innymi narzędziami
- Ćwiczenie sprawności manualnej, wyrabianie płynności i precyzji ruchów ręki – ćwiczenia graficzne
- Kontrolowanie siły nacisku ręki w trakcie pisania, rysowania, obrysowywania
- Rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej
- Rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni dziecka
- Wytwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania, rozwijanie odporności emocjonalnej i wiary we własne siły, rozwijanie poczucia własnej wartości
Cele operacyjne:
• Dz. wypowiada się na temat aktualnej pory roku, zna elementy przyrody wiosennej
• Dz. potrafi rysować oburącz rytmicznie przy muzyce
• Dz. wydziera z papieru owale, paski (prawą i lewą ręką), wycina, komponuje z kółek kwiaty, owady, tworzy obraz na dużej płaszczyźnie
• Dz. potrafi wykonać ćwiczenia grafomotoryczne przy użyciu kredki, następnie zakolorować i wyciąć wzór
• Uczy się efektywnie współpracować z kolegami, widzi efekty swojej pracy
• Odczuwa zadowolenie z wykonanego zadania, osiąga sukces

Podstawa programowa:

I Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
1) Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują
2) Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych
3) W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych
II Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do ładu i porządku.
1) Umie poprawnie umyć się
2) Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
III Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
1) Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym.
VIII Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
1) Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu.
2) Improwizuje muzykę ruchem, dostrzega zmiany dynamiki, tempa.
IX Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
1) Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu 9takich jak: kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych.
XI Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych.
1) Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku
XII Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
1) Wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na łące
2) Potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku.
XIII Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
1) Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego
2) Rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby.
XIV Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
1) Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki.
2) Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania.
3) Interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania.
4) Słucha opowiadań i rozmawia o nich

Metody:
- metody słowne: rozmowa, objaśnienia
- metody percepcyjne: pokaz
- metoda czynna: zadanie stawiane do wykonania
- metoda „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej
- Metoda Dobrego startu Marty Bogdanowicz
-metoda „Kinezjologia edukacyjna” Paula Dennisona
- Ćwiczenia grafomotoryczne wg Hany Tymichovej
- Program rozwijający percepcję wzrokową „Wzory i obrazki” Marianne Frostig

Formy pracy : indywidualna, zespołowa, grupowa

Środki dydaktyczne: arkusze kolorowego brystolu, kartki xero białe i kolorowe, klej, nożyczki, plastelina, kasza manna, pastele, tekst zagadki i opowiadania, karty pracy Tymichovej, kolorowe kółka różnej wielkości (do składania), wizytówki dzieci, „cenki”, klamerki do bielizny, kartonowe pudełko, koszyk plastikowy, woreczki gimnastyczne, gazety, odtwarzacz i płyty CD,

Przebieg:
1. Zabawa przy piosence „Chodźmy do koła” (wg Klanzy)

2. Ćwiczenia z Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona (prowadzone z całą grupą): leniwe ósemki, ruchy naprzemienne, rysowanie oburącz (słońce, deszcz, ślimak, chmury, tęcza, kwiat, itp.)

3. Zabawa „Żywe posągi” z całą grupą (dzieci stoją w kole, do środka wchodzi jedno dziecko i w rytm muzyki porusza się, tańczy, podskakuje, klaszcze, itp. Na przerwę w muzyce, dziecko natychmiast zatrzymuje się w danej pozycji, a pozostałe dzieci przyjmują tą samą pozycję ciała. Zabawę powtarzamy, wybierając inne dziecko.

4. Wprowadzenie do tematu zajęć - rozwiązanie zagadki przez dziecko.

Jaka pora roku ze snu budzi przyrodę,
bukiet kwiatów ma w rękach,
zieloną ma sukienkę,
lekko stąpa po trawie,
z motylkiem się bawi?
5. „Wyprawa Marysi” – słuchanie opowiadania Marleny Ściślak (Internet)

Pewnego, wiosennego dnia Marysia wybrała się na spacer. Z daleka zobaczyła dużo zielonej trawy. – Tyyyle traaawy?! Zdziwiła się. - Zobaczę cóż może być tam ciekawego? I wesoło pomaszerowała. Już na początku zachwyciła się widząc pełno białych stokrotek z różowymi środkami. Tuż obok nich, w różnych miejscach rosły inne, kolorowe kwiatki: niebieskie, żółte, czerwone. Na maleńkiej stokrotce siedziała maleńka, czerwona biedronka. Niedaleko, powoli spacerował ze swoim domkiem na plecach ślimak. Marysia przykucnęła i zobaczyła na jednym z kwiatków dwie pszczółki. Zbierały nektar i cichutko bzyczały: -bzz, - bzz, - bzz. Dziewczynka szła dalej. Nad kwiatami fruwały piękne, kolorowe motyle: niebieskie, różowe, białe, a nawet żółte. Na zielonym listku, siedziała gąsienica. Nagle Marysia wystraszyła się! Oto spod dużego liścia wyskoczyły trzy zielone żabki. Przeskoczyły nogi dziewczynki i z rechotaniem schowały się w trawie. Ojej! Krzyknęła zachwycona Marysia. Jak tu pięknie! Ile tu kwiatów i zwierząt! O, tak. Łąka to wspaniałe miejsce! Jutro znowu tu przyjdę, żeby popatrzeć na jej mieszkańców. Powiedziała i wróciła do domu.

6. Analiza treści opowiadania. Odpowiedzi dz. na pytania N. dotyczące bohaterów – mieszkańców łąki.
7. N. – Teraz my spróbujemy wykonać taką „Wiosenną łąkę ”, którą widziała Marysia – praca plastyczna wg Dziamskiej na dużym arkuszu (w zespołach):

• Dz. wodzi palcem po wzorze, a następnie rysuje kredką jaskółkę, jeża, przebiśniegi, itp.(Ćwiczenia grafomotoryczne wg Hany Tymichovej) liniami pętelkowymi, falistymi, kolistymi, łamanymi, koloruje i wycina.
• Następnie N. daje dziecku białe kartki xero. Dziecko rysuje na nich duże owale w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, następnie zgniata w dłoniach kartkę w kulkę (raz w jednej, raz w drugiej ręce). Po czym wygładza ją i wydziera po konturach „chmury”.
• Dz. naprzemiennie, rytmicznie kreśli pionowe kreski zielonymi pastelami (z zachowaniem kierunku: z góry na dół) na arkuszu przy muzyce – trawa
• rysowanie forsycji (kreślenie linii z punktu)
• „Wiosenne drzewo” – naklejanie kulek z krepiny lub z plasteliny na narysowane drzewa, wypełnianie konturów bazi kaszą manną z dzieckiem leworęcznym
• naklejanie chmur, rysowanie słońca (kreślenie rytmiczne wiązki linii z jednego punktu w różnych kierunkach, naklejanie żółtego kółka na środek)
• Ćwiczenia relaksacyjne – naprzemienne zaciskanie i rozwieranie pięści z uświadomieniem sobie stanów napięcia i rozluźnienia mięśniowego
• składanie papierowych żabek i kwiatów, komponowanie i przyklejanie na trawie - wg własnej inwencji dziecka
• Podpisywanie prac wizytówkami dzieci, prace porządkowe.

8. Zabawa lokomocyjna „Deszcz”.
Dzieci stoją w rozsypce, przodem do nauczyciela. Każde dziecko dostaje gazetę, którą kładzie przed sobą na podłodze. Włączamy nagranie z rytmiczną muzyką i próbujemy wprawić dzieci w pożądany rytm.
Nauczyciel wyklaskuje rytm, a dzieci robią to samo. Najpierw Wyklaskują, potem wytupują cały czas pod kierunkiem nauczyciela, który daje komendę i nadaje tempo.
Następnie podnoszą gazety i drą je na paski, raz prawą raz lewą ręką, najpierw powoli, a potem coraz szybciej.
Gdy muzyka jest bardzo szybka dzieci podrzucają kawałki gazet do góry, które spadają w postaci deszczu.
Teraz następuje ostatnia faza zabawy - sprzątanie. N. Włącza nagranie od początku, dzieci zbierają kawałki papieru, także w rytm muzyki, najpierw powoli, a potem coraz szybciej. Wrzucają je do kosza na papier.

9. Podsumowanie zajęcia, prezentacja prac, ocena pracy dziecka.

10. Zabawa ruchowa przy muzyce „Wiatr psotnik” – dzieci otrzymują paski z folii – w czasie śpiewania refrenu tańczą do muzyki imitując paskami ruchy powietrza ( kreślą w powietrzu różnorakie linie; faliste, poziome, pionowe, łamane itp.)

11. Ocena zajęcia przez dzieci poprzez naklejanie „cenek” na słońce, jeśli zajęcie podobało się lub na chmurkę, jeśli się nie podobało.

12. Ćwiczenie na przekraczanie środkowej linii ciała, wzmacniające siłę palców „Płotek z klamerek” – odpinanie naprzemienne (raz lewą ręką raz prawą) klamerek z rękawów bluzy i przypinanie do ścianek pudełka – „ogrodu” ( z dzieckiem leworęcznym).
13. Ćwiczenie na podpór na przedramionach, w pozycji na brzuchu „Zbieramy kamienie” –wzmacniające przedramiona –wrzucanie woreczków do koszyka (z dzieckiem leworęcznym).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.