X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24573
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA
DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ


Imię i nazwisko dziecka – Artur B.

Rok szkolny – 2013/2014

Forma wychowania przedszkolnego – oddział przedszkolny w szkole podstawowej


Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:

1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej :

a) mocne strony dziecka – Stara stosować się do norm społecznych, uczy się współpracy z dziećmi i pracy w grupach. Częściowo zaczyna panować nad ekspresją emocji, próbuje pokonywać trudności.

b) zauważone trudności – W zależności od jego nastroju i rodzaju zabawy woli siedzieć z boku i trudno je wówczas namówić do wspólnej zabawy – izoluje się, preferuje samodzielną zabawę. Czasami nie potrafi zapanować nad swoimi emocjami. Ma trudności w skoncentrowaniu uwagi na zadaniu podczas działań grupowych, lepiej funkcjonuje w czasie zajęć indywidualnych z nauczycielem. Czasami nie reaguje na polecenia nauczyciela, jest impulsywne – łatwo płacze, łatwo wpada w złość itp. Jest chaotyczny, często gubi swoje przybory.

c) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka – Zachęcano dziecko do zabaw. Omawiano z dzieckiem wprowadzone zasady i reguły postępowania. Stosowano często pochwały i zachęty. Na bieżąco informowano rodziców o zachowaniu dziecka

d) wskazówki dla rodziców – Rozmowy z dzieckiem, pokazywanie różnych sposobów reagowania na gniew, złość, wskazane ograniczanie oglądania TV i gier na komputerze.

2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki pisania i czytania:

a) mocne strony dziecka – Przelicza liczmany do 10, podaje prawidłową liczbę przeliczonych elementów, dodaje i odejmuje w granicach 10 na liczmanach; rozumie i potrafi wskazać: tyle samo liczmanów, więcej lub mniej, zna liczebniki porządkowe (pierwszy, drugi, trzeci itp.); zna figury geometryczne, potrafi dokonywać prostej klasyfikacji elementów, dzieli słowa na sylaby.

b) zauważone trudności – Niechętnie słucha czytania książek, nie zawsze rozumie przeczytaną treść, mimo ćwiczeń ma kłopot w wydzieleniu wyrazów w zdaniu, głosek w wyrazach,

c) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka – Prowadzono dodatkowe ćwiczenia i zabawy z rozpoznawaniem liter, cyfr. Różnorodność zadań rozwijających tempo wykonywania prac.

d) wskazówki dla rodziców – Wspólne granie w gry planszowe rozwijające koncentrację i uwagę (np.: Memory, Bierki, Warcaby itd.)
Zabawy z rozpoznawaniem i rozróżnianiem liter, cyfr.

3. Umiejętności motorycznej i koordynacji wzrokowo - ruchowej:

a) mocne strony dziecka – Porusza się zwinnie, ruchy płynne, skoordynowane, dobrze utrzymuje równowagę; lubi zabawy ruchowe, prawidłowo posługuje się ołówkiem, lubi rysować i kolorować, lubi zabawy z plasteliną, farbami. chętnie lepi figurki itp.

b) zauważone trudności – Zniekształca szlaczki, ma trudności w mieszczeniu się w liniaturze, niechętnie odwzorowuje litery drukowane i pisane

c) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka – Zachęcanie dziecka do wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, zachęcanie i chwalenie za podjęty wysiłek.

a) wskazówki dla rodziców – Dziecko powinno być zachęcane i chwalone za wysiłek oraz staranność wykonania pracy. Dalsza praca w domu nad poprawą motoryki ręki (szlaczki, rysowane po śladzie, kolorowanie, wycinanie itd.)

4. Samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych:

a) mocne strony dziecka - Dziecko samodzielne przy czynnościach higienicznych. Pamięta o potrzebie mycia rąk. Rozbiera się sam, ale w bardzo wolnym tempie. Samodzielnie planuje treść wykonywanych rysunków i innych prac plastycznych.
b) zauważone trudności – Ma kłopoty z dostosowaniem się do rozkładu zajęć w przedszkolu – wymaga przypominania.

c) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka – zachęcano i stymulowano dziecko do samodzielności, dawano dziecku więcej czasu na wykonanie różnych czynności (rysowania, lepienia, zabaw klockami i innymi zabawkami; na ubieranie się itp.); nadal należy dziecko zachęcać w szkole i w domu, chwalić nawet za małe osiągnięcia; zachęcać do pomocy rówieśnikom nauczycielowi i rodzicom.

d) wskazówki dla rodziców – Należy zachęcać dziecko do samodzielności, nie pomagać zbytnio i nie wyręczać dziecka w różnych czynnościach.

II. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowani

a) opis – Dziecko ma uzdolnienia plastyczne – dużo i chętnie rysuje, jego prace są bogate w szczegóły, ma dużą wyobraźnię przestrzenną – konstruuje ciekawe budowle z klocków i innych materiałów.
Dziecko szybko męczy się zajęciami – rozprasza się i potrzebuje odpoczynku, jest bardzo ruchliwe – trudno mu usiedzieć spokojnie – wierci się, często zmienia pozycję, ma kłopoty ze skupieniem uwagi. Czasem jest tak pobudliwe, że trudno jest je zdyscyplinować. Ma utrzymującą się mimo ćwiczeń logopedycznych wadę wymowy.

b) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu –
zachęcano dzieci do rozwijania zainteresowań w czasie dowolnych zajęć i zabaw

c) wskazówki dla rodziców –
przekazywano informacje o potrzebach dzieci, omawiano tworzenie w domu sytuacji wychowawczych sprzyjających zaspokojeniu potrzeb dziecka;

III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:
Dziecko szybko męczy się zajęciami – rozprasza się i potrzebuje odpoczynku, jest bardzo ruchliwe – trudno mu usiedzieć spokojnie – wierci się, często zmienia pozycję, ma kłopoty ze skupieniem uwagi. Czasem jest tak pobudliwe, że trudno jest je zdyscyplinować. Ma utrzymującą się mimo ćwiczeń logopedycznych wadę wymowy.


........................................ ........................................
( data i podpis nauczyciela ) ( pieczęć i podpis dyrektor

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.