X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2447
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej

GRUPA V ( PIERWSZE PÓŁROCZE 2007/2008)

Grupa V – to 22 sześciolatków (10 – dziewczynek, 12- chłopców), 1 siedmiolatek (chłopiec) i 3 pięciolatków (2 dziewczynki, 1chłopiec). Uogólniając należy stwierdzić, że grupa w 85 % składała się z dzieci sześcioletnich, w 11.5 % z pięciolatków, a 3.5 % siedmiolatek. Liczebność grupy była stabilna, nie ulegała żadnym zmianom, poza tym, że w naszej grupie pojawił się gościnie jeden czterolatek.
Praca wychowawczo – dydaktyczna w grupie V obejmowała realizację treści zawartych w programach: ABC PROGRAMIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO XXI WIEKU –Anny Łady-Grodzickiej, programach autorskich opracowanych przez nauczycielki naszego przedszkola, tj. : PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM (mgr K. Strzębskiej, mgr E. Opałka, mgr D. Jarosz), PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” (mgr M. Materek, mgr K. Strzębskiej, mgr A. Zaborskiej), PROGRAMIE EDUKACJI REGIONALNEJ mgr E. Opałki „Moja mała ojczyzna - Skarżysko - Kamienna i okolice, czyli świętokrzyskie jakie cudne”, a także rocznym planie pracy wychowawczo- dydaktycznej 2007/2008.
Głównym celem naszej pracy było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym, przyrodniczym, przygotowujące go do podjęcia nauki w szkole. Założenia podjętych działań wychowawczo- dydaktycznych skupiły się na kształceniu u wychowanków postaw i umiejętności dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa, gdyż taką tematykę zawarto w planie rocznym. Problemy na które zwrócono szczególną uwagę dotyczyły: 1. Bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2. Bezpieczeństwa zabaw w domu, na podwórku i przedszkolu, 3. Kształtowania czynnych postaw wobec własnego zdrowia i własnego bezpieczeństwa. Cele osiągnięto poprzez ustalenie i wdrożenie tematów kompleksowych zawartych w planach miesięcznych min. - Tata mi powie, jak bezpiecznie poruszać się po drodze; - Urządzenia techniczne w naszym domu i przedszkolu; - Wszyscy przygotowują się do zimy ; - Zabawy i sporty, które lubimy ; oraz poprzez odpowiedni dobór metod i form, ze szczególnym uwzględnieniem metod czynnościowych- angażujących dzieci w działaniu. Przekazywane treści zostały uatrakcyjnione przez: Spotkanie z policjantem, a także zajęciami prowadzonymi z przedstawicielkami ZEORK-u nt. „ Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z prądu” . Na których to zajęciach dzieci obejrzały film edukacyjny dotyczący w/w tematu, a także otrzymały informacyjne foldery i zostały zaproszone do udziału w konkursie plastycznym. Różnorodność metod edukacyjnych stosowanych na zajęciach pozwoliła na osiągnięcie przez dzieci konkretnych efektów tj.: - dzieci znają zasady ruchu drogowego obowiązujących pieszych, - przestrzegają zasad bezpieczeństwa w zabawach ruchowych na powietrzu w okresie jesieni a szczególnie zimy, - rozpoznają znaki drogowe, potrafią przejść przez jezdnię w odpowiednim miejscu, - rozpoznają niebezpieczeństwa wynikające z zabaw w niedozwolonych miejscach – ulica, chodnik, - znają zasady hartowania organizmu, wiedzą jak ubrać się w zależności od pogody,
- wiedzą, że nie należy wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne w okresie zimy, gdyż może zagrażać to ich życiu,
- umiejętnie wybierają miejsca do zabaw w sali i ogrodzie,
- zdają sobie sprawę, że urządzenia elektryczne mogą być niebezpieczne i nie należy ich samemu włączać,
-starają się opanowywać chęć krzyku i głośnej rozmowy w celu ochrony narządów zmysłu i układu nerwowego.
Na szczególną wzmiankę zasługuje zdobycie przez dzieci umiejętności wzorowego dyżurnego, szczególnie przy nakrywaniu do posiłków. Każde dziecko bez względu na wiek, czy tzw. staż przedszkolny w 100% wywiązuje się z powierzonych obowiązków, jest odpowiedzialne, oraz traktuje „bycie dyżurnym” jako szczególne wyróżnienie.
Kolejnym zagadnieniem ujętymi w planie rocznym jest : Inspirowanie aktywnej postawy wobec środowiska. W ramach punktu „Dziecko twórcą
i odbiorcą sztuki” stwarzałyśmy sytuacje pozwalające na rozwijanie u dzieci umiejętności wyrażania siebie, swoich emocji, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej. Działania nasze zaowocowały. Już w październiku można było podziwiać ich występy artystyczne podczas festynu rodzinnego „Urodziny Kubusia Puchatka- Pasowanie na żaczka przedszkolaczka”. W grudniu przedstawicielka naszej grupy ( wyłoniona w wyniku castingu ) Ania Świątek brała udział w III edycji Festiwalu Piosenki Integracyjnej „Ekologia ważne słowo rozśpiewajmy je na nowo”. Wykonała z dużym powodzeniem piosenkę p. M. Jeżowskiej pt. „Moja planeta”. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy tradycyjne jasełka. Mieliśmy przyjemność i okazję przestawić je nie tylko przedszkolnym kolegom, ale także szerszej widowni podczas mszy w kościele parafialnym Najświętszego Serca Jezusowego. Z okazji Święta Babci i Dziadka
zaprezentowaliśmy szanownym seniorom – widowisko pt. „ Uroki zimy”
kończące się tańcem, który wzbudził powszechny aplauz i zachwycił wszystkich gości. Braliśmy też udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Urząd Miasta związanym tematycznie z uroczystościami jubileuszowymi roku
L. Staffa. Dzieci miały możliwość zostać małymi twórcami min. dlatego, że od lat mają możliwość podglądać i oglądać prawdziwych artystów i starszych kolegów. W pierwszym półroczu byliśmy w MCK-u na „Przygodach Koziołka Matołka” w wykonaniu aktorów Teatru „Kubuś”, zostaliśmy zaproszeni też do Szkoły Podstawowej nr 5 na przestawienie pt. „Pożegnanie jesieni” i do Szkoły Podstawowej nr 1 na widowisko pt. „ Zło i dobro w krainie baśni”.

W ramach następnego punktu planu rocznego „Przedszkolak małym patriotą” kształtowałyśmy u dzieci poczucie przynależności narodowej, postawy nacechowane miłością do swego miasta, kraju. Dzieci miały możliwość poznać legendy związane z naszą historią, zrozumieć min. co to jest godło, po co wywieszamy flagę oraz w jakich sytuacjach śpiewamy hymn.
Doskonałą okazją do przybliżenia dzieciom postaci wybitnych polaków były obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości 11-go listopada. Dzieci poznały bohatera naszej historii Józefa Piłsudskiego.
Starałyśmy przekazać naszym wychowankom poczucie dumy z tego, że jesteśmy Polakami, że czujemy radość z posiadania ojczystej kultury, języka, tradycji, a także to, że Polska jest domem wszystkich, którzy w niej mieszkają, niezależnie od koloru skóry, narodowości.
Uznałyśmy, iż ważnym aspektem budowania tożsamości narodowej będzie wspólne opowiadanie w przedszkolu o tym, kim w młodości byli dziadkowie, gdyż Ci najbliżsi członkowie rodzin dzieci budowali naszą historię. Drugim aspektem poznawania polskości był udział w celebracji świąt: Bożego Narodzenia, Wszystkich Świętych. Dzieci miały możliwość poznać symboliczne przedmioty związane z poszczególnymi świętami i ich tradycyjne znaczenie, przygotowały „Jasełka”, uczyły się przygotowywać świąteczne dekoracje.
Aby dziecko uwierzyło w Polskę i w to, że „polskie” oznacza „dobre” musi mieć wiele przykładów, które starałyśmy się przytaczać. Żeby pokochać kraj, w którym się mieszka, trzeba go przede wszystkim poznać i to właśnie przesłanie było naszą dewizą.

Celem ukierunkowanej działalności wychowawczej przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej, określane jako dojrzałość szkolna. Działania edukacyjne w naszej grupie obejmowały różne obszary, było to min. uczenie panowania nad własnymi emocjami, nabywanie określonych umiejętności działania i współżycia w grupie, rozwijanie procesów poznawczych, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej, poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków: w tym liter, cyfr, znaków matematycznych, kształcenie elementarnych umiejętności czytania i pisania.
Metody stosowane podczas zajęć, samodzielne doświadczenia dziecka, oraz inspirowane przez nas sytuacje edukacyjne zaowocowały konkretnymi efektami:
- dzieci rozumieją złożone polecenia,
- chętnie występują publicznie,
- wypowiedzi są najczęściej płynne,
- doskonale zapamiętują wiersze, rymowanki, piosenki,
- odczytują piktogramy, znaki, symbole,
- rozpoznają poznane litery,
- dobierają podpisy do obrazków,
- potrafią policzyć sylaby w słowach,
- czytają wyrazy i tekst z książki ABC- sześciolatka,
- dopasowują brakujący element obrazka do całości,
- odróżniają lewą stronę od prawej,
- porównują poprawnie liczbę elementów w zbiorach,
- porządkują te same przedmioty w różne zbiory, uwzględniając różne cechy wspólne,
- prawidłowo wymieniają wszystkie dni tygodnia i nazwy miesięcy,
- liczą poprawnie do 10 i powyżej,
- sprawnie posługują się nazwami figur geometrycznych,
- posługują się określeniami przedmiotów, dotyczącymi długości, szerokości, wysokości, grubości,
- odwzorowują kształty poznanych liter,
- klasyfikują poznane litery na: małą, wielką, drukowaną, pisaną,
- wykonują operacje matematyczne tj. dodawanie i porównywanie,
- rozwiązują proste zadania tekstowe.
Dziećmi wyróżniającymi się na tle grupy są: Damian Gorzkowski, Kamila Grzelka, Bartek Kraska, Filip Młodawski, Laura Lulkowska, Ania Świątek, Iza Ceglińska, Mikołaj Bilski, Nikola Kozakiewicz.
Dzięki naszej interwencji, opieką logopedyczną objęto: Jakuba Zbrożka, Mateusz Kiniorskiego, Patrycję Wilczyńską, Mikołaja Bilskiego, Oskara Berusa, dzieci systematycznie uczęszczają na terapię.( informacje od rodziców)


Współpraca z rodzicami
Podstawowym warunkiem pomyślnie układającej się współpracy z rodzicami jest zdobycie ich zaufania, myślimy, że nam się to udało.
Na to zaufanie trzeba było sobie jednak zasłużyć, przejawiając prawdziwą troskę o dzieci. Różne formy kontaktów z rodzicami, świadomość, iż dostęp do nauczyciela nie jest przywilejem, lecz prawem, wytwory prac dzieci, widoczne ich postępy – sprawiły, że rodzice są gotowi wiele dla dzieci uczynić.
Możemy stwierdzić z satysfakcją, iż mamy aktywnych i zaangażowanych rodziców. Ani na moment nie zabrakło nam papieru do rysowania, różnorodnych przyborów do zajęć plastycznych, kserokopii obrazków służących do utrwalania poznanych liter i cyfr, elementów do dekoracji sali.
Natomiast już normą się stało szycie kostiumów do widowisk, w których dzieci biorą udział. Dzięki sponsorowi rodziców udało się zorganizować upominki dla chłopców z okazji Dnia Chłopaka, czy słodki podwieczorek dla babć i dziadków
a także „małe co nie co” podczas Festynu rodzinnego.
Najmilsze są jednak momenty, kiedy rodzice dzielą się swą radością widząc postępy jakie czynią ich dzieci, że nasze wysiłki przynoszą rezultaty.
Bywają to chwile olbrzymiej satysfakcji- nasze starania nabierają sensu , a porażki nie są w stanie zniechęcić do dnia następnego.

Podsumowując stwierdzamy, że założone cele pacy wychowawczo- dydaktycznej w grupie V zostały zrealizowane.
W drugim półroczu –
- weźmiemy udział w Przeglądzie Małych Form Scenicznych w MCK.
- opracujemy wspólnie z grupą VI scenariusz widowiska pod hasłem
„ Nasz przyjaciel Kubuś”,
- zorganizujemy zakończenie roku przedszkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.