X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24443

Scenariusz zajęć: Wielkanocne zwyczaje

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Z DZIEĆMI SZEŚCIOLETNIMI

TEMAT ZAJĘĆ: Zwyczaje wielkanocne
CEL GŁÓWNY ZAJĘĆ:
-poznawanie i kultywowanie tradycji związanych z Wielkanocą
- tworzenie warunków sprzyjających aktywności plastycznej, muzycznej i ruchowej (ozdabianie papierowego jajka, wykonanie stroików wielkanocnych)
-wzbogacanie zasobu słownictwa o nowe wyrazy(pisanka, kraszanka)
-posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10

CELE OPERACYJNE:
DZIECKO:
-wypowiada się na temat tradycji wielkanocnych
-rozwiązuje zagadki
-dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów związanych z Wielkanocą
-wybrzmiewa głoski w nagłosie i wygłosie
-liczy w zakresie 10
-segreguje pisanki według koloru i wielkości
-przelicza elementy w zbiorze i porównuje ich liczebność
-reaguje na dany sygnał dźwiękowy
-ćwiczy sprawność manualną
-ćwiczy czytanie globalne
-stosuje się do ustalonych reguł i zasad panujących w grupie
-uczestniczy w zabawach ruchowych
METODY PRACY:
-metoda słowna (rozmowa z dziećmi)
-metoda działań praktycznych
-metoda oglądowa
-metody aktywizujące
-metoda obserwacji

FORMY PRACY:
-zbiorowa
-indywidualna
-zespołowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-szablony papierowych jajek, liczmany w kształcie pisanek, zagadki, tekst wiersza pt. ”Wielkanoc”, podręcznik „ABC Smyka”, dodatkowe karty pracy, zagadki, obrazki przedstawiające rozwiązania zagadek, pisanki i talerzyki, wzory różnych pisanek, podkład muzyczny piosenki „Pisanki”, magnetofon, chusta animacyjna, instrument

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Powitanie –przekazywanie sobie pisanki z rąk do rąk z jednoczesnym przekazaniem sobie uśmiechu
2.Ustalenie tematyki zajęć. Ułożenie pisanek z cyframi w kolejności od cyfry najmniejszej do największej, odwrócenie pisanek i odczytanie hasła, będącego tematem zajęć (WIELKANOC)
3. Rozmowa z dziećmi na temat zwyczajów Świąt Wielkanocnych , poprzedzona wierszem pt. „ Wielkanoc”
Rozmowa na temat zdobienia jajek. Wyjaśnienie pojęć pisanki, kraszanki. Symbolika świąt (jajko, baranek). Podział wyrazów związanych z tematyką świąt na sylaby, składanie wyrazów w całość, wybrzmiewanie głosek w tych wyrazach w nagłosie i wygłosie, podział wyrazów na głoski .Odczytywanie zagadek i rozwiązywanie ich poprzez wskazanie odpowiedniego obrazka
4.Tworzenie zbiorów jajek z papieru według koloru oraz wielkości,
Przeliczanie elementów zbiorów oraz porównywanie ich liczebności
5. Zabawa muzyczno- ruchowa. Reagowanie na sygnały dźwiękowe
6. Ozdabianie kolejnych pisanek według kodu, używanie liczebników porządkowych
-na I pisance kreski kolorowe
-na II kwiatuszki różowe
-na III kółeczka zielone
-na IV serduszka czerwone i pisanki ozdobione
7. Ćwiczenia oddechowe . Dmuchanie pisanek po wyznaczonym torze
8.Przeliczanie pisanek oraz dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
9. Ozdabianie papierowych pisanek według własnego pomysłu dziecka
10.Wykonanie kart pracy zawartych w podręczniku
11. Zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej i pisanki
12. Wyścigi z pisankami
13.Zabawy dowolne w wybranych kącikach zabaw
14. Wykonywanie dodatkowych kart przygotowanych przez n-la.
15.Nauka piosenki pt. „PISANKI”
16. Zakończenie zajęć i pożegnanie z dziećmi
Opracowanie: Maria Kostuch

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.