X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24318
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ура, едем в Москву. Konspekt lekcji języka rosyjskiego

Konspekt lekcji
Język rosyjski
Klasa I, język II

Temat: Ура, едем в Москву.

Cele lekcji:
- kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi i posługiwania się strukturami leksykalno – gramatycznymi z zakresu planów na najbliższą przyszłośćю Doskonalenie umiejętności receptywnych: rozumienia treści tekstu ze słuchu, doskonalenie techniki czytania;
- rozszerzanie zasobu słownictwa i struktur, kształtowanie umiejętności określania planów;
- wprowadzenie czasu przyszłego prostego
- wykształcenie umiejętności stosowania odpowiednich form czasowników dokonanych i niedokonanych;
- w zakresie sprawności rozumienia tekstu słuchanego
Uczeń rozumie tekst i określa informacje zgodne z wysłuchaną treścią;
- w zakresie sprawności mówienia
Uczeń zdobywa i udziela informacje, na podstawie przeczytanego tekstu;
- w zakresie sprawności pisania
Uczeń poprawnie dokonuje zapisu ćwiczeń;

Formy pracy:
- indywidualna, plenum, w parach;

Metody pracy:
- ćwiczenia w rozumieniu tekstu słuchanego – ustne tłumaczenie tekstu;
- ćwiczenia w rozumieniu tekstu ze słuchu – dopasowywanie zakończeń zdań do ich początków;
- ćwiczenia w mówieniu – krótkie wypowiedzi na podstawie tekstu; oraz odpowiedzi na pytania do tekstu;
- ćwiczenia w pisaniu – zapis ćwiczeń gramatycznych;
- metoda tłumaczeniowo – gramatyczna – wprowadzenie czasu przyszłego prostego;
- gra językowa – utrwalenie nazw dni tygodnia;

Środki dydaktyczne:
- podręcznik Вот и мы;
- karty pracy – kserokopie ćwiczeń;
- moltibook
- rzutnik


Przebieg lekcji
1. Wprowadzenie (część organizacyjno – porządkowa)
2. Konwersacja, powtórzenie i krótka rozgrzewka językowa (ustne wypowiedzi – znikający tekst – nazwy tygodnia; odmiana czasowników)
3. Zapoznanie uczniów z celami lekcji zapis tematu na tablicy;

4. Realizacja głównego celu lekcji:
- semantyzacja leksyki – wprowadzenie nowych czasowników (говорить, поговорить, разговоривать, встретить, встречать);
- praca z tekstem słuchanym i czytanym ( uczniowie słuchają nagrania tekstu 50 z CD. Po dwukrotnym wysłuchaniu dialogu telefonicznego, uczniowie wykonują zadanie to tekstu – dopasowanie początków zdań do ich zakończeń); ćwiczenie 1/35
- Uczniowie tłumaczą dialog na język polski, zwracając uwagę na zastosowanie czasowników dokonanych i niedokonanych ćwiczenie 1/35
- ciekawostka kulturoznawcza (podróż koleją do Moskwy)
- zapoznanie uczniów z grupą czasowników dokonanych i niedokonanych;
- uczniowie wykonują ćwiczenie gramatyczne (wybierają odpowiedni aspekt czasownika– ćwiczenie 1 karta pracy);
5. Utrwalenie materiału
- Uczniowie łączą ze sobą w pary zdania rosyjskie i ich polskie tłumaczenia (ćwiczenie 2 karta pracy)
6. Zakończenie lekcji
- poinformowanie uczniów o realizacji wyznaczonych celów;
- praca domowa i jej objaśnienie (pisemne tłumaczenia zdań z karty pracy )

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.