X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24230
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji: Ćwiczenia utrwalające znajomość zdań warunkowych pierwszego typu

Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy III gimnazjum.
Nauczyciel: Iwona Langer
Czas trwania: 45 minut

Temat lekcji: Ćwiczenia utrwalające znajomość zdań warunkowych pierwszego typu.

Cele główne lekcji:
1 Doskonalenie umiejętności posługiwania się zdaniami warunkowymi pierwszego typu.
2 Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu.
3 Zapewnienie uczniom możliwości praktycznego zastosowania omawianej struktury gramatycznej.

Cele operacyjne:
1 Uczniowie rozpoznają strukturę, znaczenie i zastosowanie zdań warunkowych pierwszego typu.
2 Uczniowie potrafią uzupełnić luki w ćwiczeniach odpowiednimi formami czasowników.
3 Uczniowie rozumieją opowiadanie prezentowane przez nauczyciela.
4 Uczniowie potrafią odpowiedzieć na pytania nauczyciela.
5 Uczniowie potrafią poprawnie zastosować omawianą strukturę gramatyczną we własnych wypowiedziach.

Formy pracy:
praca indywidualna
praca w parach/ grupach
praca zbiorowa

Metody pracy:
metoda kognitywna i komunikacyjna

Pomoce dydaktyczne:
zestaw zdań warunkowych pierwszego typu w formie rozsypanki,
ćwiczenia na kartkach,
dla nauczyciela tekst nagrania do ćwiczenia 5 z lekcji 21 z podręcznika nauczyciela New Cambridge English Course 2,
pytania stymulujące do stworzenia dalszego ciągu opowiadania (podręcznik nauczyciela New Cambridge English Course 2),
słowniki,
tablica.

Przebieg lekcji:
1 Czynności administracyjne.
2 Prezentacja tematu i przedstawienie celu lekcji.
3 Ćwiczenie, w którym uczniowie dopasowują do siebie połówki zdań, rozpoznają strukturę oraz przypominają zasady tworzenia zdania warunkowego pierwszego typu.
Proponowane zdania: If I have time, I will go to the cinema.
If you eat too much, you will have a stomachache.
Susan will miss the bus if she doesn't get up early.
The dog will eat your sandwich if you leave it here.
What will the teacher say if you are late for school again?
4 Ćwiczenie, w którym uczniowie mają za zadanie podać odpowiednie formy czasowników w nawiasach.
Proponowane ćwiczenie:
a. If the weather ....................... (be) fine, we ....................... (have) a picnic tomorrow.
b. You ....................... (not/ pass) the test if you ....................... (not/ study) hard.
c. ....................... (you/ go) to the cinema with Tom if he ....................... (buy) you a ticket?
d. If the children ....................... (stay) up late, they ....................... (be) sleepy tomorrow morning.
e. Susan ....................... (help) you with the homework if you ....................... (ask) her to.

5 Wprowadzenie nowych słów.
6 Nauczyciel w sposób dramatyczny przedstawia historię Johna, dzieląc ją na siedem krótkich części. Po każdej zadaje pytanie: What will happen if...?. Uczniowie odpowiadają na pytania, próbując przewidzieć konsekwencje przedstawionych zdarzeń. Za każdym razem są zachęcani do używania zdania warunkowego pierwszego typu.
7 Uczniowie pracują w grupach, wymyślają i przedstawiają własne zakończenie opowiadania. Nauczyciel rozdaje im na kartkach pytania, które pomogą uczniom rozwinąć usłyszane opowiadanie.
8 Nauczyciel zadaje pracę domową. Może to być napisanie wymyślonego na lekcji zakończenia opowiadania lub kolejne ćwiczenie doskonalące posługiwanie się zdaniami warunkowymi pierwszego typu.

Uwagi:
Opowiadanie historii Johna przez nauczyciela jest ciekawą odmianą dla uczniów, przyzwyczajonych do pracy z odtwarzanym nagraniem. Jeśli nauczyciel stara się odegrać opowiadanie w miarę realistycznie, wprowadza to dodatkowo element humorystyczny, dzięki czemu uczniowie chętnie angażują się w przewidywanie przebiegu zdarzeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.