X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24205
Dział: Gimnazjum

Co wybrać? Konspekt zajęć wychowawczych

Miejskie Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce
Zielonka, dn. 21.II.2013r.
KONSPEKT LEKCJI

Data: 21.II.2013r. Klasa: 1f
Nauczyciel: Beata Kołucka Przedmiot: Zajęcia wychowawcze
Cel obserwacji:
........................................
........................................
Temat lekcji: Co wybrać?
Etap edukacyjny, poziom edukacyjny (klasa): Gimnazjum, I klasa
Czas trwania zajęć: konspekt jest opracowany na dwie jednostki lekcyjne
Miejsce zajęć: klasopracownia
Cele lekcji:
Uczeń:
1. Wymienia niektóre wartości, które ceni w życiu
2. Wyjaśnia, jak wyznawane wartości wpływają na jego życie
3. Tłumaczy związek pomiędzy wyznawanymi wartościami a dokonywaniem wyboru
Myśl główna:
To, jak spędzasz czas i w co angażujesz swoje siły i możliwości, świadczy o twoim systemie wartości
Kluczowe pojęcia:
Przekonania: to, co uważa się za prawdziwe i słuszne
Postawa względem czegoś: pozytywne lub negatywne ustosunkowanie się do czegoś, wynikające z przekonań
Wartości: to, co uważa się za najbardziej znaczące w życiu


Miejskie Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce

Materiały/środki dydaktyczne:
Tablica i kreda
Rekwizyty do gry pt. „Jak ulokować kapitał życiowy”
Karta pracy ucznia

Metody nauczania:
• metoda podająca – krótki wstęp i wprowadzenie do lekcji
• metoda gier dydaktycznych

Formy pracy:
• indywidualna praca uczniów
• praca w grupach

Przebieg lekcji:

1. Część organizacyjna:
a. Zaprowadzenie porządku w klasie
b. Sprawdzenie listy obecności (kontrola obecności)

2. Część nawiązująca:
a. Podanie i zapisanie na tablicy tematu zajęć wychowawczych: Co wybrać?
b. Wyjaśnienie celów lekcji
c. Krótkie przedstawienie zasad gry stworzonej przez dr Garrego Stanleya pt. „Jak ulokować kapitał życiowy”

3. Część właściwa:
a. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, na których znajduje się 10 kółek, symbolizujących życiowy potencjał każdego dziecka
b. Uczniowie podpisują swoje karty pracy
c. Wszyscy przechodzą do pierwszej rundy gry
d. Nauczyciel przedstawia uczniom dwie pierwsze rzeczy na sprzedaż:
- Opcja 1 – Ładne mieszkanie lub dom (1 kółko)
- Opcja 2 – Nowy samochód (1 kółko)
e. Uczniowie dokonują pierwszego wyboru
f. Nauczyciel przechodzi do rundy drugiej, w której oferuje uczniom:
- Opcja 1 – Miesięczne wakacje w dowolnym miejscu na świecie dla dwóch osób (2 kółka)

Miejskie Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce

g. Uczniowie dokonują drugiego wyboru
h. W trzeciej rundzie nauczyciel wystawia na sprzedaż:
- Bycie najpopularniejszym w kręgu znajomych przez dwa lata
(1 kółko)
- Znalezienie jednego prawdziwego przyjaciela
i. Uczniowie dokonują kolejnego zakupu
j. W kolejnych rundach nauczyciel wystawia na sprzedaż kolejne rzeczy, a uczniowie dokonują kolejnych wyborów
k. Po zakończeniu wystawiania kolejnych rzeczy na sprzedaż, nauczyciel dzieli dzieci na czteroosobowe grupy, w których uczniowie mają odpowiedzieć na następujące pytania:
- Czy żałujesz, że czegoś nie kupiłeś?
- Które momenty gry Cię rozczarowały?
- Jeśli miałbyś taką możliwość, co w tej grze chciałbyś zmienić i dlaczego?

4. Część podsumowująca:
a. Nauczyciel podsumowuje grę i informuje uczniów o ponownym dokonywaniu wyborów, ale tym razem w życiu osobistym
b. Uczniowie przystępują do wykonania drugiej strony karty pracy, która jest zarazem podsumowaniem tematu zajęć

5. Zadanie pracy domowej:
Rozmowa z rodzicami dotycząca wartości oraz dokonywania słusznych wyborów

Materiały wykorzystane przez nauczyciela:
1. Gra dr Garrego Stanleya pt. „Jak ulokować uczucia”
2. Karteczki z rzeczami na sprzedaż
3. Segregator z materiałami z programu „Młodzież na Rozdrożu”

Uwagi o przebiegu lekcji:
........................................
........................................
Data: ......................... Podpis nauczyciela:
........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.