X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24160
Dział: Gimnazjum

Energia kinetyczna. Scenariusz lekcji fizyki

Scenariusz lekcji fizyki
w klasie II gimnazjum

Temat: Energia kinetyczna.

1.Cel ogólny: Poznanie pojęcia energii kinetycznej, jej oznaczenia i jednostki.
Poznanie od czego zależy wartość energii kinetycznej.

2.Cele szczegółowe:
Wprowadzenie pojęcia energii kinetycznej jako energii związanej z ruchem ciała.
Uczeń potrafi podać przykłady ciał posiadających energię kinetyczną.
Uczeń wie, od czego zależy wartość energii kinetycznej.
Poznanie wzoru na obliczanie energii kinetycznej.
Uczeń zna jednostkę energii.
Wyprowadzenie równości 1J=1kg m^2/s^2
Uzasadnienie wzoru na obliczanie energii kinetycznej na podstawie wiedzy, że zmiana energii jest równa pracy.
Nabycie umiejętności rozwiązywania prostych zadań rachunkowych.
Zrozumienie zależności E_k~v^2 i E_k~m.

3.Czas realizacji: jedna godzina lekcyjna.

4.Cel wychowawczy: Integracja klasy, kształcenie komunikacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel.

5.Metody i formy pracy:
burza mózgów,
pogadanka,
pokaz i demonstracja,
praca z całą klasą.

6. Środki dydaktyczne:
kulki o różnych masach wykonane z metalu , drewna i tworzywa sztucznego,
wahadło podczepione do sufitu,
kartonowe pudło,
podstawowe wyposażenie w środki dydaktyczne (kreda, tablica).

7. Integracja z innymi przedmiotami : matematyka.


8. Przebieg lekcji:

Faza organizacyjna:
przywitanie uczniów,
sprawdzenie listy obecności,
sprawdzenie zadania domowego,
zaproszenie do wspólnej pracy.

Faza przygotowawcza:
podanie tematu i uzasadnienie celu lekcji,
przypomnienie wiadomości o rodzajach energii mechanicznej,
przypomnienie jednostek siły, prędkości, masy, pracy,
przypomnienie drugiej zasady dynamiki Newtona
przypomnienie, że przyrost energii ciała jest równy wykonanej pracy.

Faza realizacyjna:
wyjaśnienie pojęcia energii kinetycznej i jej sensu fizycznego,
podanie przykładów ciał posiadających energię kinetyczną,
wyjaśnienie od czego zależy energia kinetyczna przy pomocy doświadczenia pokazowego,

podanie i wyjaśnienie wzoru na energię kinetyczną,
wyjaśnienie zależności E_k~m i E_k~v^2; np. Jak zmieni się energia kinetyczna gdy masa wzrośnie 3 razy? Jak zmieni się energia kinetyczna gdy prędkość wzrośnie 2 razy?
zastosowanie wzoru na energię kinetyczną w prostych zadaniach rachunkowych,
uświadomienie Uczniom, że skutki wypadków drogowych nie zależą od prędkości lecz od kwadratu prędkości a więc od energii kinetycznej pojazdu.

Faza podsumowująca:
podsumowanie, utrwalenie i ocena uczniów,
zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.