X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24146
Dział: Gimnazjum

Do czego służą wyrażenia algebraiczne? Scenariusz lekcji matematyki w klasie pierwszej gimnazjum

Scenariusz lekcji matematyki w klasie pierwszej gimnazjum

Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne?

Ogólne cele edukacyjne
rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym,
rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,
ćwiczenie czytania ze zrozumieniem,
rozwijanie spostrzegawczości.

Cele operacyjne
Uczeń
zna pojęcie wyrażenia algebraicznego,
umie budować proste wyrażenia algebraiczne,
rozumie zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych,
umie rozróżnić pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz,
potrafi odczytywać wyrażenia algebraiczne.

Metody
ćwiczenia,
pokaz i obserwacja,
praca z podręcznikiem -rozwiązywanie zadań.

Formy
praca indywidualna jednolita,
praca równym frontem.

Pomoce dydaktyczne
karta pracy,
krzyżówka,
podręcznik (GWO).

Czas zajęć
1 godzina lekcyjna (45 minut)

Przebieg lekcji
1.Czynności organizacyjne, sprawdzenie listy obecności.
2.Rozwiązywanie przez uczniów (samodzielne) krzyżówki z hasłem. Wyjaśnienie uczniom znaczenia hasła będącego rozwiązaniem krzyżówki.
3.Sformułowanie i zapisanie tematu lekcji.
4.Wprowadzenie pojęcia oraz sposobu zapisu wyrażenia algebraicznego.
5.Przeczytanie przez jednego z uczniów notatki historycznej ze strony 141 podręcznika.
6.Praca z podręcznikiem: uczniowie równym frontem rozwiązują zadania nr 1 i 2 ze str. 142 podręcznika i ćwiczą odczytywanie wyrażeń algebraicznych.
7.Uczniowie samodzielnie wykonują zadanie z karty pracy.
8.Praca z podręcznikiem: uczniowie równym frontem rozwiązują zadanie nr ze str. 142 podręcznika oraz zadanie numer 6 ze str. 143.
9.Podsumowanie – rozwiązanie zadań nr 7 i nr 9 ze str. 126.
10.Zadanie pracy domowej:
- dla wszystkich: zad. 3 str. 142,
- dla chętnych zad. 3 str. 163.


Krzyżówka, którą samodzielnie rozwiązują uczniowie składa się z siedmiu haseł, których określenia podaję poniżej:

1. Wynik dodawania.
2. Wynik mnożenia.
3. Tysięczna cześć kilograma.
4. Kąt o mierze 360°.
5. Podstawowa jednostka informacji
6. w obliczeniach komputerowych.
7. Jedna dziesiąta procentu.
8. Wynik dzielenia.

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło ALGEBRA, które uczniowie wpisują w miejsce kropek:

.............................. – jeden z najstarszych działów matematyki,
powstały już w starożytności, w którym symbole są używane do
reprezentowania liczb lub zmiennych biorących udział w operacjach arytmetycznych. Z początku ........................... była teorią rozwiązywania równań. Dopiero na przełomie XIX i XX w. przekształciła się w naukę zajmującą się abstrakcyjnie działaniami na elementach zbiorów dowolnej natury.

Karta pracy zawiera zadanie w formie tabeli, w której uczniowie zapisują symbolicznie wyrażenia o podanym opisie słownym:

1. Suma liczb x i y
2. Różnica liczb x i y
3. Iloczyn liczb x i y
4. Iloraz liczb x i 2
5. Podwojona liczba z
6. Potrojona liczba x
7. Liczba o 2 większa od x
8. Liczba o 2 mniejsza od x
9. Liczba 2 razy większa od x
10. Liczba 2 razy mniejsza od x
11. Średnia arytmetyczna liczb x i y
12. 70% liczby x
13. Suma kwadratów liczb x i y
14. Kwadrat sumy liczb x i y

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.