X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24157
Przesłano:

Klasówki z matematyki dla klasy IV

Przedstawiam propozycje prac klasowych z matematyki dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej.


PRACA KLASOWA NR 1 kl.IV

Działania na liczbach naturalnych

Zadanie1
Oblicz brakujące liczby i sprawdź :
a) 92 – x = 36

b) x : 8 = 13

Zadanie 2
Oblicz :
a) 60 : 3 + 7 . (22 – 18) =
b) 109 – 9 . [ 2. (36 : 4 – 4) – 5 ] =

Zadanie 3
Jacek miał 48 znaczków polskich i zagranicznych o 13 więcej niż polskich.
Ile razem znaczków miał Jacek ?


Zadanie 4
Kasia jest trzy razy młodsza od mamy, a mama jest dwa razy młodsza od babci.
O ile lat jest Kasia młodsza od babci, jeżeli babcia ma 72 lata ?


Zadanie na 6
Na zajęciach sportowych chłopcy ustawili się w dwuszeregu. Marcin stał w pierwszym
szeregu jako trzeci od prawej i szósty od lewej strony. Ilu chłopców było na
zajęciach, jeżeli w drugim szeregu jeden z chłopców nie miał pary ?Praca klasowa nr 2 kl.IV

Podstawowe figury geometryczne

Zadanie 1

Dane są punkty: S, M ,A, K. Przez każde dwa punkty przeprowadź prostą.
Ile prostych wykreśliłeś ? Wypisz je.

Zadanie 2
Oblicz długość łamanej i nazwij ją:

( rysunek łamanej )

Zadanie 3
Wykreśl kąt TUR = 56 stopni oraz kąt MAK o 97stopni większy.

Zadanie 4
Wykreśl prostą k oraz punkty A należący do k ,oraz C nienależącydo k
Przez punkt A wykreśl prostą prostopadłą, a przez punkty B i C proste
równoległe do prostej k.

Zadanie na 6

Kąt prosty podzielono na dwa takie kąty ostre, że jeden jest dwa razy większy
od drugiego. Oblicz te kąty i narysuj je.
Praca klasowa nr 3 kl.IV

Ułamki o jednakowym mianowniku

Zadanie 1
a) Zamaluj kolorem 2/3 prostokąta o wymiarach 4cm x 6cm.
b) Zamaluj kolorem 3/4 koła o promieniu 3 cm.

Zadanie 2

Oblicz, a wynik skróć i wyciągnij całości:

a) 1/6 +2/6+5/6 = d) 5 - 4/5 =
b) 1 3/4 + 2 2/4 = e) 2 1/6 - 5/6 =
c) 9/15-6/15 =

Zadanie 3
Do różnicy liczb 2 7/12 i 1 5/12 dodaj liczbę 4 11/12


Zadanie 4
Suma trzech liczb jest równa 17 5/6. Pierwsza liczba jest równa
3 3/6, a druga jest o 1 1/6 większa od pierwszej. Oblicz trzecią liczbę.


Zadanie na 6

W klasie IV jest 28 uczniów, przy czym 4/7 uczniów to dziewczęta.
Do harcerstwa należy 1/3 wszystkich chłopców i 1/4 wszystkich dziewcząt.
Ilu uczniów klasy IV należy do harcerstwa ?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.