X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24148

Zabawy na jesienne wieczory. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

BLOK TEMATYCZNY: Na przekór jesiennej słocie.
TEMAT DNIA: Zabawy na jesienne wieczory.
ZAPIS W DZIENNIKU: Ciche czytanie tekstu opowiadania
pt. „Z konikiem szachowym”. Samodzielne pisanie odpowiedzi na pytania związane z treścią opowiadania. Porządkowanie kolejności wydarzeń zgodnie z przebiegiem akcji opowiadania. Wyszukiwanie w tekście poznanych części mowy. Wykonanie fantastycznego stworka przy pomocy różnych materiałów.

Cel ogólny:
 rozwijanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem
 rozwijanie wyobraźni
 rozwijanie umiejętności prezentowania własnej twórczości
Cel wychowawczy:
 kształtowanie potrzeby ciekawego spędzania wolnego czasu
Cele operacyjne
kategoria A (zna, wie):
 sposoby spędzania wolnego czasu;
 co to jest wyobraźnia;
 obecną porę roku
kategoria B (rozumie):
 treść cicho czytanego tekstu;
 pisemne polecenia;
 ustne polecenia nauczyciela;
 potrzebę korzystania z własnej wyobraźni
kategoria C (potrafi w sytuacji typowej):
 wyjaśnić termin wyobraźnia;
 wykorzystać własną wyobraźnię;
 sformułować pisemną odpowiedź na pytania dotyczące przeczytanego tekstu;
 uporządkować kolejność wydarzeń;
 wyszukać w tekście poznane części mowy;
 ułożyć zdania z wyszukanymi czasownikami;
 wypowiadać się na temat sposobu spędzania wolnego czasu;
 w interesujący sposób przedstawić własną twórczość;
 wykonać według własnego pomysłu fantastycznego stworka przy pomocy różnych materiałów.

METODY PRACY: rozmowa kierowana, praca z tekstem, praktycznego działania, pokaz
FORMY PRACY: grupowa zróżnicowana, indywidualna – jednolita, zbiorowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: pięć kart pracy indywidualnej, kaseta magnetofonowa, podręcznik, karta do samooceny, karta do pracy plastycznej z poleceniem, ołówek, kartka, kolorowe kółka (zielone, pomarańczowe, żółte)

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie – zabawa ludzie.
Nauczyciel uderza co jakiś czas w bębenek, wydaje polecenia, które dzieci wykonują, np.
 chodzimy jak pajace, jak ludzie zmęczeni, jak ludzie smutni, jak ludzie weseli,
 ściskamy jak najwięcej rąk, uśmiechamy się do kolegów,
 wszyscy pływamy (ruchy ramion),
 wszyscy stajemy dwójkami i wymieniamy swój ulubiony owoc, potrawę lub kolor,
 stajemy trójkami i dotykamy się czubkami butów.
Rozchodzimy się, koniec zabawy. Siadamy na dywanie
2. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat sposobów spędzania listopadowych wieczorów.
 Jaką mamy porę roku?
 Przed nami długie jesienne wieczory. Powiedzcie mi jak spędzacie wolny czas wieczorem?
3. Ciche czytanie tekstu pt.: „Z konikiem szachowym”.
4. Samodzielne układanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści opowiadania i zapisanie ich – karta pracy nr 1.
 Jak Sławek spędzał wieczory w domu?
 Dzięki czemu chłopiec mógł się tak bawić?
 W co Sławek zamienił meble?
5. Wyjaśnienie terminu wyobraźnia.
 Co to jest wyobraźnia? – odczytanie informacji w podręczniku
s. 80.
Podawanie przez n–la przykładów, w co można zamienić przedmioty znajdujące się w klasie (ołówek, kartka).
5. Porządkowanie kolejności wydarzeń zgodnie z przebiegiem akcji opowiadania pt. „Z konikiem szachowym” – karta pracy nr 2.
Zadaniem dzieci jest odczytanie zdań i ponumerowanie ich zgodnie
z przebiegiem wydarzeń oraz wyszukanie i podkreślenie czasowników.
 Sławek zamienił meble w różne przedmioty.
 Chłopiec wyobraził sobie stół jako podwodne królestwo z udziałem koników szachowych.
 Sławek przemienił splątane sznurki w kałamarnicę i chusteczkę w meduzę.
 Chłopiec powrócił do rzeczywistego świata.

6. Zabawa – masaż relaksacyjny
Nauczyciel zaprasza dzieci na dywan. Uczniowie siadają w kole jedno za drugim. W rytm muzyki dzieci wykonują masaż rękoma swojemu sąsiadowi zgodnie z poleceniami nauczyciela.
7. Wypisywanie z tekstu opowiadania poznanych części mowy – karta pracy nr 3.
Zadaniem dzieci jest wyszukanie i wypisanie po trzy części mowy, oraz ułożenie zdań z czasownikami.
8. Samodzielne wykonanie karty pracy nr 4.
Zadaniem dzieci jest napisanie na podstawie opowiadania, w co Sławek zamienił zwykłe przedmioty, dzięki swojej wyobraźni.
9. Praca w grupach.
Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. Każda grupa ma inne zadanie do wykonania.
Grupa I: Ułóżcie jesienną piosenkę i zaśpiewajcie ją.
Grupa II: Ułóżcie wiersz o tematyce jesiennej, nadajcie mu tytuł i pięknie go przeczytajcie.
Grupa III: Ułóżcie przepis na jesienną sałatkę.
10. Wykonanie fantastycznego stworka.
Każdy uczeń dostaje kartę pracy z następującym poleceniem:
Wykonaj stworka według własnego pomysłu wykorzystując przyniesione przez siebie materiały i nadaj mu imię. Wymyśl ustnie krótką historyjkę z udziałem twojego stworka.
11. Praca domowa.
Zadaniem uczniów jest zapisanie, w co przy pomocy swojej wyobraźni zamieniliby podane przedmioty: kubek, pudełko, butelka, czajnik, szalik
12. Podsumowanie zajęć.
Zadaniem dzieci jest dokończenie podanych zdań i zapisanie ich w zeszycie:
Wyobraźnia, to ...
Jesienne wieczory spędzam ...
13. Ewaluacja.
Przeczytaj i pokoloruj tylko tego jeża, który pasuje do twojego zachowania na dzisiejszych zajęciach.

Pracowałem bardzo dobrze, byłem aktywny, nie przeszkadzałem. Jestem z siebie zadowolony.

Pracowałem dobrze, zgłaszałem się na zajęciach. Mógłbym być jednak aktywniejszy i lepiej się zachowywać.

Nie byłem aktywny na zajęciach. Przeszkadzałem. Muszę się poprawić.

14. Ocena pracy uczniów dokonana przez nauczyciela.


KARTA PRACY NR 1

Odpowiedz na pytania:
 Jak Sławek spędzał wieczory w domu?
 Dzięki czemu chłopiec mógł się tak bawić?
 W co Sławek zamienił meble?


KARTA PRACY NR 2

1. Uporządkuj kolejność wydarzeń zgodnie z przebiegiem akcji opowiadania pt. „Z konikiem szachowym”.
2. W podanych niżej zdaniach podkreśl czasowniki.

Chłopiec powrócił do rzeczywistego świata.
Sławek zamienił meble w różne przedmioty.
Sławek przemienił splątane sznurki w kałamarnicę i chusteczkę w meduzę.
Chłopiec wyobraził sobie stół jako podwodne królestwo z udziałem koników szachowych.


KARTA PRACY NR 3

1. Z tekstu opowiadania wypisz po trzy czasowniki, przymiotniki i rzeczowniki.
2. Z wyszukanymi czasownikami ułóż po jednym zdaniu.
1.
Czasowniki Przymiotniki Rzeczowniki

2.
........................................KARTA PRACY NR 4

1. Napisz, w co Sławek zamieniał zwykłe przedmioty, dzięki swojej wyobraźni:

krzesło ........................................
szafę ........................................
stół ........................................
konika szachowego ........................................
splątane sznurki ........................................
mydelniczkę z kamykiem w środku ........................................
różową chusteczkę ........................................
rękę taty ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.