X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24147
Przesłano:

Dlaczego ptaki zmieniają miejsca swojego pobytu? Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

BLOK TEMATYCZNY: Czy wszystkie ptaki zimują w kraju?
TEMAT DNIA: Dlaczego ptaki zmieniają miejsca swojego pobytu?
ZAPIS W DZIENNIKU: Czytanie z podziałem na role tekstu W. Badalskiej „Odlatują ptaki”. Formułowanie odpowiedzi na pytania. Poznanie ptaków odlatujących, przylatujących i pozostających w Polsce na zimę. Odgadywanie zagadek o ptakach.


Cel ogólny:
- poznanie niektórych ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów oraz ptaków zimujących w Polsce;
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

Cel wychowawczy:
- zachęcanie do niesienia pomocy zwierzętom

Cele operacyjne
kategoria A (zna wie):
- które ptaki odlatują na zimę, a które przylatują do nas;
- pory roku;
- jakie zmiany zachodzą jesienią w przyrodzie;
- nazwy niektórych ptaków;
- dlaczego ptaki odlatują do ciepłych krajów;
- kiedy należy rozpocząć dokarmianie ptaków;
- czym żywią się ptaki podczas zimy;
- zna alfabet;
kategoria B (rozumie):
- przebieg zabawy;
- treść czytanego tekstu;
- potrzebę niesienia pomocy ptakom w zimie;
kategoria C (potrafi w sytuacji typowej):
- wypowiadać się na dany temat;
- zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią;
- wymienić ptaki odlatujące, pozostające i przylatujące na zimę do Polski;
- rozwiązać krzyżówkę;
- ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej;
- znaleźć rozwiązanie zagadki;
- dokarmiać ptaki;
- ułożyć puzzle;
- współpracować w grupie

METODY PRACY: rozmowa kierowana, pokaz, praca z tekstem, praktycznego działania, ćwiczeniowa
FORMY PRACY: jednolita - indywidualna, jednolita – zbiorowa, grupowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karty pracy, puzzle, podręcznik, ilustracje ptaków, napisy, książki o ptakach, płyta CD pt.: „Głosy ptaków Polski”, kaseta VHS


PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie piosenką.

2. Rozmowa z dziećmi na temat zmian zachodzących w przyrodzie.

3. Czytanie przez nauczyciela tekstu W. Badalskiej „Odlatują ptaki”.

4. Analiza czytanego tekstu.

5. Czytanie tekstu z podziałem na role.

6. Odgadywanie zagadek o ptakach, czytanych przez nauczyciela.

7. Czytanie tekstu przez nauczyciela zawierającego informacje o ptakach odlatujących, przylatujących i pozostających w Polsce na zimę – analiza tekstu.
• Dlaczego ptaki odlatują do ciepłych krajów?
• Jakie gatunki ptaków odlatują?
• Jakie ptaki pozostają na zimę w kraju?
• Jakie ptaki przylatują do nas na zimę?

8. Zabawa relaksacyjna.
Nauczyciel zaprasza dzieci na dywan. Uczniowie słuchając muzyki z odgłosami ptaków idą na spacer do lasu.
Chciałabym was dzisiaj zabrać na spacer do lasu. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że ubieramy się ciepło. Las, do którego chcemy się wybrać, jest wam znany i znajduje się blisko, zatem pójdziemy pieszo. Wokół nas jest biało i pusto. Wieje silny wiatr. Dotarliśmy do lasu. Otwórzcie oczy – zobaczcie, witają nas jego mieszkańcy.

9. Oglądanie filmu pt. „Ptaki lasu”.

10. Omówienie obejrzanego filmu.
• Kim są bohaterowie filmu?
• Jakie ptaki zapamiętaliście?
• Czy widziałyście któregoś z tych ptaków?
• Czy któreś z was ma w domu ptaka?

11. Przyporządkowanie ptaków do odpowiednich pętli.
pętla I – ptaki odlatujące do ciepłych krajów
pętla II – ptaki pozostające na zimę w kraju
pętla III – ptaki przylatujące na zimę do Polski.
Nauczyciel zawiesza na tablicy nazwy ptaków. Zadaniem dzieci jest przyporządkowanie tych ptaków do odpowiedniej pętli.

12. Uzupełnienie tabeli z wykorzystaniem informacji z poprzedniego zadania – karta pracy nr 1.

13. Krzyżówka.
Rozwiązywanie krzyżówki i odgadnięcie hasła przez dzieci – karta pracy nr 2.

14. Rozmowa na temat konieczności niesienia pomocy ptakom zimującym
w Polsce.
• Kiedy należy rozpocząć dokarmianie ptaków?
• Co należy przygotować?
• Jaki pokarm wsypywać do karmnika?
• Czym żywią się podczas zimy przedstawione na ilustracjach ptaki? (wrona, wróbel, sikorka)
• Co może stać się z ptakami, jeśli osoba dokarmiająca je zapomni wsypać pokarm?

15. Odgadywanie zagadek i wykonywanie ilustracji ptaków – karta pracy nr 3.
Każde dziecko dostaje kartę pracy. Zadaniem dzieci jest odgadniecie zagadek, narysowanie ilustracji przedstawiających odgadnięte ptaki oraz zapisanie ich nazw. Następnie dzieci mają ułożyć nazwy ptaków w kolejności alfabetycznej.

16. Praca w grupach – układanie puzzli z wizerunkiem ptaka.
Nauczyciel dzieli dzieci na cztery grupy. Każdej grupie rozdaje w kopercie puzzle z wizerunkiem ptaka (gawron, bocian, sikorka, dzięcioł). Zadaniem dzieci jest ułożenie puzzli, przyklejenie ich na kartkę papieru i sformułowanie krótkiej wypowiedzi na temat wyglądu ułożonego ptaka.

17. Podsumowanie zajęć i ocena uczniów.
Uczniowie tworzą cztery grupy. Każda grupa wybiera kapitana. Kapitan podchodzi do koszyka i losuje pytania. Za poprawną odpowiedź grupa otrzymuje słoneczko z uśmiechem.

EWALUACJA

Nauczyciel zawiesza na tablicy trzy słoneczka, a pod słoneczkami stawia koszyki. Rozdaje dzieciom karteczki, na których dzieci rysują wybrane przez siebie słonko. Uczeń wrzucając słonko do odpowiedniego koszyka uzasadnia swój wybór.

- Bardzo uważnie słuchałem tego, co mówiła nauczycielka, sam wykonywałem wszystkie polecenia, zgłaszałem się do odpowiedzi, jestem
z siebie bardzo zadowolony

- Słuchałem tego, co mówiła nauczycielka, lecz nie zgłaszałem się do odpowiedzi zbyt często i niezbyt sumiennie wykonywałem dziś polecenia. Mogłem się dziś lepiej postarać.

- Nie słuchałem tego, co mówiła nauczycielka, przeszkadzałem
w zajęciach, nie wykonywałem poleceń, nie zgłaszałem się do odpowiedzi. Nie jestem zadowolony ze swojej dzisiejszej pracy.


Opracowała: Agnieszka Stefańska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.