X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23992
Przesłano:

Odbieramy świat różnymi zmysłami. Konspekt lekcji języka polskiego

Krzysztof Knoblauch

KONSPEKT Z LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 6
Klasa: IV b
Temat: Odbieramy świat poprzez różne zmysły.

Cele operacyjne:
- uczeń zna pojęcia: zmysł wzroku, słuchu, smaku, dotyku,
- zna pojęcia: współczucie, zrozumienie,
- określa czas i miejsce wydarzeń w opowiadaniu,
- opisuje zachowania bohaterów,
- wyróżnia w tekście przykłady odbierania świata poprzez różne zmysły,
- nazywa uczucia bohaterów,
- kształci swoją mowę powieściową oraz czytanie na poziomie semantycznym (wybieranie i zapis odpowiednich fragmentów tekstu),
- uczeń rozwija słownictwo przez wyszukiwanie i dobieranie słów odwołujących się do konkretnych zmysłów,
- nabiera wrażliwości uczuciowej i staje się otwarty na drugiego człowieka,
- pozbywa się obaw w kontaktach z ludźmi niepełnosprawnymi,
- wie, że należy szanować osoby niepełnosprawne i udzielać im pomocy w razie potrzeby

Metody nauczania:
pogadanka heurystyczna, praca z tekstem, rozmowa,

Formy pracy:
praca z nauczycielem, praca indywidualna,

Środki dydaktyczne:
A. Łuczak, A. Murdzek, Język polski 4. Między nami. Podręcznik,
Czynności dydaktyczne nauczyciela i uczniów:

1. Podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel zadaje pytania: Co to są zmysły i jakie możemy wyróżnić?
3. Uczniowie otwierają podręczniki, gdzie znajduje się fragment Spotkania nad morzem Jadwigi Korczakowskiej.
4. Kilkoro uczniów odczytuje tekst z podziałem na role.
5. Uczniowie zwracają uwagę na zadanie, w którym należy przypomnieć sobie swoją pierwszą rozmowę z nowo zapoznanym kolegą lub koleżanką oraz przyrównać tę rozmowę do przeczytanego tekstu.
6. Uczniowie wykonują w zeszytach tabelkę podzieloną na dwie części. Z lewej wypisują informacje na temat Elzy, z prawej zaś na temat Danusi.
7. Podobną tabelkę uczniowie wykonują do kolejnego zadania, według którego należy wypisać, na jakie cechy zwraca uwagę Elza, a na jakie Danusia przy opisywaniu rumianku.
8. Uczniowie zapisują, że Elza postrzega świat zmysłami dotyku, smaku, słuchu i węchu, natomiast Danusia przede wszystkim poprzez zmysł wzroku.
9. Uczniowie dostrzegają, że Elza jest osobą niewidomą, ponieważ posługuje się różnymi zmysłami oprócz wzroku.
10. Polecenie znalezienia w tekście innych przykładów różnic pomiędzy Danusią a Elzą
w sposobie postrzegania świata.
11. Zwrócenie uwagi uczniów na zachowanie wobec osób niewidomych. Wytłumaczenie, że nie trzeba mieć żadnych obaw w kontakcie z takimi ludźmi oraz że są to osoby normalne, takie jak my, jedynie różniące się brakiem zmysłu wzroku.
12. Przeczytanie tekstu na temat osób niewidomych i odpowiedniego zachowania w stosunku do nich.
13. Rozmowa na temat przeczytanego tekstu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.