X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2394
Przesłano:

"Smacznie, zdrowo, kolorowo". Scenariusz zajęć w klasie I

Wesoła Szkoła - Kształcenie zintegrowane w klasie I.
Ośrodek tematyczny: SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO.
Temat: Robimy desery z owoców.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- nazywa różne rodzaje deserów i koktajli,
- uzasadnia konieczność spożywania soków owocowych i koktajli mleczno-owocowych,
- wie, że podczas przygotowywania koktajli należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę,
- zna i potrafi pisać literę s, S i połączenia z innymi literami,
- wyróżnia w tekście zdania pytające i oznajmujące,
- rozkłada liczbę 5 na dwa i więcej składników.
Edukacja polonistyczna:
-rozpoznawanie produktów i owoców różnymi zmysłami,
-poznanie budowy miksera, bezpieczne obsługiwanie go,
-przyrządzanie koktajli owocow-mlecznych,
-wartości odżywcze soków owocowych,
-owoce - źródłem witamin.
Edukacja polonistyczna:
-swobodne wypowiedzi dzieci na temat deserów i koktajli,
-wyróżnianie i nazywanie części składniowych miksera,
-analiza i synteza słuchowo-wzrokowa ze spółgłoską s,
-wprowadzenie litery s, S(SOK), połączeń literowych i wyrazów,
-zadania pytające i oznajmujące,
-czytanie tekstu z podręcznika.
Edukacja matematyczna:
-skład liczby 5.
Edukacja muzyczna, plastyczna i techniczna:
-demonstrowanie sposobu obsługi miksera,
-sporządzenie koktajlu,
-nauka piosenki "Pac gruszka do fartuszka".
Edukacja ruchowa:
-rysowanie rękoma w powietrzu,
-wyścigi w rzędach z przekazywaniem piłki.

Metody pracy:
- słowna (pogadanka, objaśnienie), aktywizująca (zadaniowa, czynnościowa).
Formy pracy:
- zbiorowa, grupowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne:
- produkty ( mleko w kartonie, cukier, sól, sok, świeże owoce), mikser, plastikowe kubeczki, piłki, płyta CD, liczydła, patyczki, kredki, ołówek, gumka, ilustracje w podręczniku, karty pracy, plansza z literą s, S.

Zapis w dzienniku lekcyjnym:
Robimy desery z owoców. Swobodne wypowiedzi na temat przyrządzania deserów i koktajli mleczno-owocowych oraz ich zawartości odżywczych. Wprowadzenie litery s, S na wyrazie podstawowym sok. Zdania pytające i oznajmujące. Próby czytania tekstu z podręcznika z intonacją. Budowa i obsługa miksera. Sporządzanie koktajlu mleczno-owocowego. Skład liczby 5. Nauka piosenki Pac, gruszka do fartuszka.

Przebieg zajęć:

1. Swobodne wypowiedzi na temat przyrządzania deserów i koktajli mleczno-owocowych.
2. Rozpoznawanie produktów różnymi zmysłami: wzrok, dotyk, węch, smak.
3. Pokaz miksera przez nauczyciela.
4. Wyróżnianie i nazywanie jego części.
5. Demonstrowanie sposobu obsługi miksera ze zwróceniem uwagi na zachowanie bezpieczeństwa.
6. Sporządzanie koktajli mleczno-owocowych z pomocą nauczyciela.
7. Nalewanie do plastikowych kubeczków.
8. Picie koktajli – degustacja.
9. Wypowiedzi na temat ilustracji w podręczniku.
10. Zestawienie ilustracji z czynnościami wykonywanymi wcześniej przez dzieci.
11. Wyodrębnienie wyrazu sok i litery s, S do nauki pisania.
12. Nauka pisania litery s, S i jej połączeń.
13. Podpisywanie obrazków wyrazami z literą s znajdującą się w różnych miejscach w wyrazie.
14. Zabawy ruchowa - zabawa rzutna Poczta.
Dzieci stoją w dwóch szeregach rozstawione co 1 m. Pierwszy z szeregu przesyła piłkę-pomarańczo do stojącego obok, ten do następnego, i tak dalej, aż piłka dotrze do ostatniego, nie omijając żadnego uczestnika. Wygrywa szereg, który szybciej prześle przesyłkę.
15. Porządkowanie obrazków według kolejności zdarzeń i dobieranie do nich odpowiednich podpisów.
16. Głośne czytanie sylabami i całościowo wyrazów z dolnego marginesu.
17. Wyszukiwanie i odczytywanie w tekście zdań pytających i odpowiadających im zdań oznajmujących.
18. Ustne udzielanie odpowiedzi na dwa ostatnie pytania tekstu.
19. Zadanie pracy domowej: Naucz się czytać tekst ze s. 63 podręcznika ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaki znajdujące się na końcu zdań. Wykonaj ćw. 5. K. 57.
20. Nauka II zwrotki piosenki Pac, gruszka do fartuszka. Zabawa ruchowa przy piosence.
21. Skład liczby 5.
- Rozkładanie liczby 5 na dwa składniki z użyciem liczmanów. Opis słowny czynności. Podpisywanie działaniem typu: 5=1+4. Badanie wszystkich możliwości.
- Wykonanie ćw. 1, 2, 3, 4, K. 58.
- Rozkład liczby 5 na trzy składniki, badanie wszystkich możliwości za pomocą liczmanów, liczydeł, patyczków.
- Rysowanie rękoma w powietrzu owoców według instrukcji nauczyciela.
22. Kolorowanie według podanego wzoru.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.