X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2385
Przesłano:

Sklepy, w których robimy zakupy. Scenariusz zajęcia zintegrowanego w klasie I

CZAS TRWANIA: 8.00-10.35
TEMAT OŚRODKA: PRZYGOTOWANIE DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
TEMAT DNIA: SKLEPY, W KTÓRYCH ROBIMY ZAKUPY

ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
CELE OGÓLNE :

-poszerzanie i porządkowanie słownictwa dotyczącego rodzajów sklepów i robienia zakupów,
-wdrażanie do formułowania poprawnych zdań,
-wyrabianie umiejętności obliczania wartości zakupów,
-doskonalenie techniki rachunkowej,
-zdobywanie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami plastycznymi,
-kształcenie sprawności manualnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
SFERA POZNAWCZA:
-wymienia towary wg branży sklepu,
-poszerza słownictwo o wyrazy dotyczące zakupów i rodzajów sklepu,
SFERA INSTRUMENTALNA ( KSZTAŁCĄCA):
-klasyfikuje towary wg branży sklepu,
-wymienia rodzaje sklepów,
-słucha czytanego wiersza i wypowiada się na jego temat,
-redaguje odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu i prawidłowo je zapisuje,
-śpiewa piosenkę „Zadania dla litery z”,
-redaguje rady dla klientów,
-symbolicznie przedstawia rodzaj sklepu w projekcie witryny,
-dodaje i odejmuje w zakresie 10,
-dokonuje obliczeń wartości zakupów,
-rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące zakupów,
-wykonuje ćwiczenia ruchowe w orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
SFERA WYCHOWAWCZA:
-zachowuje porządek w miejscu pracy,
-współpracuje w grupie,
-uważnie słucha wypowiedzi innych,
METODY:
-słowna- rozmowa,
-działań praktycznych,
-oglądowa,
FORMY PRACY:
-zbiorowa,
-indywidualna jednolita i zróżnicowana,
-grupowa,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
łamigłówka z zaszyfrowanym hasłem, obrazki przedstawiające sklepy, wiersz, napisy z nazwami sklepu, paski z nazwami sklepów oraz obrazki produktów z tych sklepów na tablicę, kartki z witrynami sklepowymi, koperty z produktami do projektowania witryn sklepowych, obrazki, liczmany do ilustrowania zadań związanych z zakupami, obrazki pocięte na puzzle, obrazki abc konsumenta z radami dla klientów, obrazki z produktami ze sklepu papierniczego, płyta CD – ABC konsumenta, czyli co każdy o zakupach wiedzieć powinien,kaseta z piosenką "Od piosenki do literki"(metoda dobrego startu)M.Bogdanowicz

Zapis w dzienniku lekcyjnym: Przedświąteczne zakupy. Dłuższe wypowiedzi na temat zakupów, różnych rodzajów sklepów i kupowanych w nich produktów na podstawie wycieczki, wiersza Cz. Janczarskiego, obrazków i własnych doświadczeń. Redagowanie odpowiedzi na pytania do tekstu „Zakupy”. Projektowanie witryny sklepowej. Obliczanie wartości zakupów. Zabawa w sklep. Redagowanie rad dla klienta. Śpiewanie piosenki „Zadanie litery „z”. Ćwiczenia ruchowe w orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

PLAN REALIZACJI ZAŁOŻEŃ

1.Czynności organizacyjno – porządkowe przywitanie, rozpakowanie, (porządek na ławce), omówienie warunków oceniania.
2. Wspólne spotkanie w kręgu – przesłanie „iskierki” na powitanie.
3. Nawiązanie do tematu zajęć. Wspólne rozwiązanie łamigłówki. Uczniowie porządkują liczby od największej do najmniejszej, przewracają kartoniki na drugą stronę i odczytują hasło:
9 8 7 6 5 4
Z A K U P Y
4.Porównanie dwóch rodzajów sklepów: dużego samoobsługowego oraz małego sklepu ( omówienie obrazków).Odczytanie nazw sklepów znajdujących się na obrazku. Nawiązanie do wycieczki.
5.Słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza Cz. Janczarskiego (str.10). Nazywanie poszczególnych sklepów( obuwniczy, papierniczy, elektryczny, warzywni- czy, spożywczy, kwiaciarnia, zabawki). Wybranie obrazka z jednym artykułem i przywieszenie przy nazwie sklepu.
SKLEP OBUWNICZY – BUT
SKLEP PAPIERNICZY – ZESZYT
SKLEP ELEKTRYCZNY – PRALKA
SKLEP WARZYWNICZY – KAPUSTA, MANDARYNKI
KWIACIARNIA- RÓŻE
ZABAWKI – LALKA
SKLEP SPOŻYWCZY – MAJONEZ, SOK, KUKURYDZA
6.Projektowanie przez dzieci wystawy sklepowej. Wybieranie z pośród różnych produktów tych, które można kupić w danym sklepie. Wycinanie i przyklejanie na kartce przypominającej witryny sklepowe. Domalowywanie brakujących elementów.Omówienie prac przez poszczególne grupy.
7.Obliczanie ile kosztują kupione warzywa i owoce. Obrazki na tablicy przedstawiające skrzynki z warzywami i owocami. Układanie działań przez uczniów. Zapisywanie ich w kartach pracy: KP nr3 zad.4
np.: kapusta pomidor gruszka
2zł + 5zł + 3 zł =10zł
Ostatnie działanie uczniowie układają i zapisują samodzielnie.
8.Wspólne śpiewanie piosenki pt. „Zadanie litery z”. Pisanie litery z w rytm melodii palcem po ławce.
9.Głośne czytanie przez wybranych uczniów tekstu „Zakupy”. Rozmowa N. z Ucz. na temat treści:
-Gdzie była mama z Agatką?
-Co wybrał i kupiły w sklepie?
Kiedy zrobią zakupy gwiazdkowe?
10.Samodzielne redagowanie i pisanie przez dzieci odpowiedzi na pytania do treści tekstu.
1) poziom pierwszy – uczniowie samodzielnie układają odpowiedzi do pytań i zapisują je:
Co kupiła mama?
........................................
Co kupiła Agatka?
........................................
2) poziom drugi – uczniowie mają na kartkach początek zdań i wyrazy do wyboru:
Co kupiła mama?
Mama kupiła :........................................
ryby, buraki, banany, mandarynki, kapustę,
Co kupiła Agatka?
Agatka kupiła : ........................................
ryby, buraki, banany, mandarynki, kapustę,
3) poziom trzeci - uczniowie mają na kartkach początek zdań i tylko potrzebne wyrazy. wpisują je w puste miejsca:
Co kupiła mama?
Mama kupiła :........................................
ryby, buraki i kapustę
Co kupiła Agatka?
Agatka kupiła : ........................................
banany i mandarynki
4) poziom czwarty – uczniowie tylko przepisują odpowiedzi.
Co kupiła mama?
Mama kupiła : ryby, buraki i kapustę.
........................................
Co kupiła Agatka?
Agatka kupiła : banany i mandarynki.
........................................
11.Wspólne rozwiązywanie zadań tekstowych. Karta pracy nr 4 – zad. 4, 5,6. Uczniowie odczytują treść zadania, porównują z ilustracją, układają działanie i uzupełniają odpowiedź.
Np.: KAPUSTA – 7zł BURAKI – 3 zł
7zł + 3zł = 10zł
Odp.: Mama zapłaciła za warzywa 10 złotych.
12.Redagowanie rad dla klienta. Dzieci w grupach 4- osobowych rozmawiają o tym, co można radzić klientowi, aby był zadowolony z zakupów. Układają obrazki z podpisami z puzzli. Odczytują rady. Przywieszają na tablicy.
-Pamiętaj! Sprawdź datę przydatności do spożycia.
-Sprawdź przy kasie czy pani dobrze wydała ci resztę!
-Uważaj ! Nie wszystko co oglądasz w reklamach, jest prawdą.
-Dla każdego skrzata zabawka na jego lata!
-Uważaj! Niektóre zabawki mogą być niebezpieczne!
-Owoce są zdrowsze od słodyczy.
Dodają swoje propozycje.
-Kupuj tylko zdrowe produkty!
Kupując żywność, nie sugeruj się pięknym opakowaniem – i tak je wyrzucisz!
13.Wspólne śpiewanie piosenki pt. „Zadanie litery z”. Pisanie litery z w rytm melodii palcem po plecach kolegi lub koleżanki. Dzieci tworzą koło – jeden za drugim.
Dz. pokazują prawą ręką, gdzie kolega ma prawe ucho, kładą prawą rękę na prawym ramieniu, stawiają prawą stopę przy prawej stopie kolegi. To samo lewą ręką. Potem prawą ręką lewe części ciała kolegi.
14. Zabawa w sklep. Nauczyciel wywiesza na tablicy różne produkty ze sklepu papierniczego z cenami np.: zeszyty, papeterie, farby, kalendarze, długopisy, kartki świąteczne, bloki, wycinanki, malowanki, puzzle.
Uczniowie podają co mogą kupić za 10 złotych.
15.Podsumowanie zajęć, wręczenie dyplomów najaktywniejszym uczniom. Uczniowie układają produkty z różnych sklepów na trzy buzie ( uśmiechniętą, normalną, smutną ). Dzieci wyrażają swoje opinie na temat zajęć.
16. Zadanie pracy domowej. 16. Wystawienie rachunków
na produkty ze sklepu z zabawkami.( karta pracy dla każdego ucznia).

BIBLIOGRAFIA
„ABC – młodego konsumenta - poradnik” – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Warszawa 2003r.
„ABC – młodego konsumenta, czyli co każdy o zakupach wiedzieć powinien ” – płyta CD - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Warszawa 2003r.
„ABC – młodego konsumenta – udane zakupy” – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Warszawa 2003r.
Bogdanowicz M.- Od piosenki do literki czyli metoda dobrego startu dla uczniów „0 i 1” część 1 Wydawnictwo „ Fokus” Gdańsk 2000 r.
„Dobre zakupy”- poradnik Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Białystok 2003 r.
Kitlińska – Pięta H. , Orzechowska Z. – Scenariusze zajęć całodniowych klasa I, część 3. Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej - ŻAK
„Matematyka – klasa 1 – karty pracy” OFICYNA WYDAWNICZA „IMPULS” Kraków 2002 r.
„Zintegrowana edukacja w klasach I – III” – E. Misiorna i E. Ziętkiewicz WOM Poznań 1999 r.
Podręczniki- „Z Ekoludkiem w szkole” klasa I.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.