X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23912
Przesłano:
Dział: Internat

Konflikty w komunikacji "dorośli-dzieci dzieci-dorośli". Scenariusz zajęć

Cel główny: Próba uświadomienia różnic pomiędzy dorosłymi a młodzieżą.

Cele operacyjne:
-uczeń zna pojęcie konflikt,
-uczeń potrafi podać różne przykłady sytuacji konfliktowych w relacji :dziecko-dorosły,
-uczeń potrafi wcielać się w różne role społeczne,
-uczeń umie stworzyć miłą i pozytywną atmosferę w grupie.

Metody:pogadanka, pantomima, burza mózgów.

Formy: grupowa, zespołowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: arkusze papieru, markery, zdjęcia ilustrujące konflikt, duże plansze z ilustracjami.


Przebieg zajęć:
1. Przywitanie grupy.
2. Zapoznanie grupy z tematem zajęć. Przedstawienie rożnych rodzajów konfliktów,obecnych w naszym życiu oraz życiu innych narodów.
3. "Konflikt"
Podział grupy na osiem zespołów. Każda grupa otrzymuje ilustrację przestawiającą jakiś konflikt, np.: wojna, bójka, kłótnia, itd. Każda grupa dostaje jedną literkę z hasła "konflikt". Na kartonach umieszczają jak najwięcej skojarzeń związanych z zaistniałą sytuacją, zaczynających się od literki wyznaczonej (np. : K kłótnia, krnąbrność, kaprys).
4."Przyczyna i skutek".
Rozdanie wszystkim uczestnikom karteczek, na nich po zastanowieniu się mają wypisać przyczyny zaistniałych sytuacji. Indywidualnie podchodzą do arkuszy z ilustracjami wiszącymi na tablicy i dopasowują swoje propozycje. Omówienie zadania.
5. "Ja chcę - ja muszę"
Uczestnicy dzielą się na trzy grupy. Przydzielenie grupom scenek do odegrania. Zwrócenie uwagi na mimikę i gesty. Pamiętajmy aby zaznaczyć, że przedstawione sytuacje są konfliktowe.

Propozycje scenek do odegrania:
1). Rozmowa dyrektora z uczniem na temat ubioru ucznia. Według dyrektora jest to ubiór nieodpowiedni.
2). Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat późnego powrotu do domu. Umawiali się na godzinę 24:00, spóźnienie przekroczyło ponad 2 godziny.
3). Rozmowa syna, córki z rodzicem na temat wyjazdu ze swoją sympatią na wakacje. Odpowiedź jest negatywna.

6. "Rodzice - my"
Dyskusja na temat prezentowanych scenek. Pytanie o przyczynę konfliktów, co mógłbym zrobić żeby rozwiązać konflikt, problem. Propozycje rozwikłania problemu.
7. "D- M".
Praca w grupach wybranych wcześniej. Każda grupa otrzymuje kartony z literą "D i M", gdzie "D" to dorosłość, a "M" to młodzież. Każda z liter jest zalana brudną cieczą, trzeba ją oczyścić umieszczając w niej procenty idealnych cech dorosłego i młodej osoby. Grupy dysponują 100%. Cechy te powinny pozwolić porozumieć się "dwóm literom". Propozycje są omawiane na forum klasy.
9. Podsumowanie i zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.