X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23866
Przesłano:

Nauka i zabawa - ćwiczenia stymulujące percepcję słuchową, grafomotorykę i myślenie przyczynowo - skutkowe. Konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej

Temat: Nauka i zabawa – ćwiczenia stymulujące percepcję słuchową, grafomotorykę i myślenie przyczynowo - skutkowe.

Cele rewalidacyjne:
Doskonalenie percepcji słuchowej w zakresie odtwarzania słyszanych dźwięków oraz różnicowania głosek
- uczeń odtwarza struktury dźwiękowe według wzorca (np. wyklaskiwanie, wystukiwanie)
- uczeń różnicuje głoski podobnie brzmiące: b – p, d – t
- uczeń wyodrębnia ostatnią głoskę z usłyszanego słowa
Rozwijanie własnej twórczości w oparciu o podane wzorce słuchowe
- uczeń dokańcza rozpoczęte przez prowadzącego zdania, tak aby wyrazy się rymowały
- uczeń wypowiada słowo, zaczynające się od danej głoski
Kształtowanie umiejętności grafomotorycznych
- uczeń formuje różne kształty z masy styropianowej
Doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego
- uczeń układa zdania w takiej kolejności, aby powstało opowiadanie
- uczeń tworzy opowiadanie na podstawie komiksu i wymyśla własne zakończenie

Metody: praktyczna (ćwiczebna), ćwiczenia aktywizujące

Formy: indywidualna

PLAN ZAJĘĆ:
1. Powitanie ucznia i zaproszenie do wspólnej pracy
2. Odtwarzanie struktur dźwiękowych
3. Różnicowanie głosek podobnie brzmiących: b – p, d – t

4. Rymowanka. Dokańczanie zdań
5. „Łańcuszek słowny” – szukanie słowa rozpoczynającego się od głoski kończącej słowo poprzednie
6. Formowanie masy styropianowej
7. Opowiadanie z pomieszanych zdań
8. Opowiadanie na podstawie komiksu
9. Pożegnanie ucznia i podziękowanie za udział w zajęciach


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Czynności nauczyciela Czynności ucznia Uwagi
1. POWITANIE

Nauczyciel wita ucznia.
Zawiera z dzieckiem kontrakt. Jeśli uczeń zdobędzie min 4 punkty za wykonane ćwiczenia, dostanie nagrodę. 1. POWITANIE

Uczeń odpowiada na powitanie nauczyciela.
2. ODTWARZANIE STRUKTUR DŹWIĘKOWYCH

Nauczyciel prosi ucznia, aby dokładnie słuchał tego, co za chwilę wyklaszcze. Tłumaczy, że jego zadaniem będzie odtworzenie tego samego dźwięku, z takimi samymi odstępami czasu kolejnych klaśnięć i takim samym rytmem. Wyklaskuje krótką strukturę dźwiękową i czeka na powtórzenie ucznia. Następnie przechodzi do dłuższych i trudniejszych wzorców. Od wyklaskiwania przechodzi do cichszego wystukiwania rytmów. 2.ODTWARZANIE STRUKTUR DŹWIĘKOWYCH

Uczeń uważnie słucha polecenia nauczyciela i wykonywanego przez niego dźwięku. Odtwarza słyszany wzorzec dźwiękowy wyklaskując, a potem wystukując rytm.
3. RÓŻNICOWANIE GŁOSEK PODOBNIE BRZMIACYCH

Prowadzący wyjaśnia na czym polega kolejne ćwiczenie: przyporządkowanie słyszanych wyrazów do odpowiedniej grupy – rozpoczynających się od głoski b lub p, d lub t. Po wykonanym ćwiczeniu prosi ucznia o odczytanie wyrazów w poszczególnych grupach. 3. RÓZNICOWANIE GŁOSEK PODOBNIE BRZMIĄCYCH

Uczeń słucha czytanych wyrazów i wpisuje je w odpowiednie miejsca, różnicując głoski rozpoczynające wyrazy. Następnie odczytuje wyrazy.
4. RYMOWANKA DOKAŃCZANIE ZDAŃ

Nauczyciel przedstawia kolejne zadanie. Należy dokończyć wypowiedziane przez niego zdania tak, aby się rymowały. 4. RYMOWANKA DOKAŃCZANIE ZDAŃ

Uczeń wymyśla dokończenie zdań, takimi słowami, które rymują się z pozostałą częścią zdania.
5. „ŁAŃCZUSZEK SŁOWNY”

Nauczyciel prosi ucznia, aby wymyślił dowolne słowo, które będzie się rozpoczynało od głoski kończącej słowo poprzednie, np. worek – kakao – owad – dom. Informuje, że będą wypowiadali słowa naprzemiennie (raz nauczyciel, raz uczeń). 5. „ŁAŃCZUSZEK SŁOWNY”

Uczeń słucha polecenia, wyodrębnia głoskę kończącą słowo wypowiedziane przez nauczyciela i wymyśla własne rozpoczynające się od tej samej głoski. Wraz z nauczycielem tworzy „łańcuszek słowny”. Jeśli uczeń bardzo dobrze radzi sobie z ćwiczeniem, można wprowadzić trudniejszą wersję, zamiast głosek – sylaby.
6. ĆWICZENIE GRAFOMOTORYCZNE

Nauczyciel proponuje uczniowi zabawę kolorową masą styropianową. Pokazuje, co można z niej utworzyć, np. kulę, serce, itp. Prosi, aby uczeń zrobił najpierw kulę, potem: serce, bałwanka, węża, drzewo. 6. ĆWICZENIE GRAFOMOTORYCZNE

Uczeń kształtuje z masy styropianowej różne kształty i figury: kulę, serce, bałwanka, węża, drzewo.
7. OPOWIADANIE Z POMIESZANYCH ZDAŃ

Prowadzący prezentuje zdania ułożone w losowej kolejności. Prosi ucznia, aby je przeczytał a następnie ułożył tak, by powstało logiczne opowiadanie. Po wykonaniu zadania nakazuje odczytanie ułożonych zdań i koryguje ewentualne błędy. 7. OPOWIADANIE Z POMIESZANYCH ZDAŃ

Uczeń czyta zdania, układa je w odpowiedniej kolejności i czyta powstałe opowiadanie.
8. OPOWIADANIE NA PODSTAWIE KOMIKSU

Nauczyciel przedstawia komiks. Nakazuje przypatrzenie się mu i opowiedzenie, co wydarzyło się na przedstawionych obrazkach. Następnie prosi o dokończenie opowiadania według własnego pomysłu ucznia. 8. OPOWIADANIE NA PODSTAWIE KOMIKSU

Uczeń przypatruje się obrazkom w komiksie. Na ich podstawie tworzy opowiadanie. Potem wymyśla własne dokończenie historyjki.
9. POŻEGNANIE UCZNIA

Prowadzący dziękuje za udział w zajęciach i żegna się z uczniem. 9. POŻEGNANIE UCZNIA

Uczeń odpowiada na pożegnanie nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.