X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23801
Przesłano:

Bezpieczne zabawy zimowe. Scenariusz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

Temat: Bezpieczne zabawy zimowe
Kl. IV-VI

Prowadzący: mgr Katarzyna Kalka

Czas trwania: 45 minut

Cele ogólne:
kształcenie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego
uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

Cele szczegółowe (uczeń):
potrafi wskazać konsekwencje nieprawidłowych zachowań
odróżnia miejsca do zabaw – bezpieczne od niebezpiecznych
zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw
potrafi ułożyć rozsypankę wyrazową
znajduje wyrazy ukryte w diagramie

Metody pracy:
rozmowa, praktycznego działania, aktywizujące

Formy pracy:
grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające różne sytuacje mające miejsce zimą, diagramy, ołówki, kredki, długopisy, rozsypanki wyrazowe, klej, kartki

Przebieg zajęć
1. Powitanie
2. Wprowadzenie do zajęć- rozmowa
3. Zimowe obrazki
Dzieci otrzymują ilustracje przedstawiające sytuacje związane z zimowymi zabawami. Zadaniem uczniów jest wskazanie prawidłowych i nieprawidłowych zachowań osób znajdujących się na ilustracjach oraz wskazanie konsekwencji danego zachowania.
4. Diagram
Uczniowie otrzymują diagram, w którym ukryto 10 wyrazów kojarzących się z zimą. Zadaniem dzieci jest odnalezienie tych wyrazów, a następnie wypisanie ich na kartce.
5. Rozsypanka wyrazowa
Prowadzący rozdaje uczestnikom zajęć zestaw rozsypanek. Zadaniem uczniów jest ułożenie zdań. Po wykonanej pracy uczniowie odczytują głośno ułożone zdania. Omówienie.
6. Zasady bezpieczeństwa - podsumowanie
Wykorzystując zdania z poprzedniego ćwiczenia dzieci układają zasady jakie powinny obowiązywać w czasie zabaw zimowych.
7. Zimowe kolorowanki
Prowadzący rozdaje dzieciom kolorowanki o zimowej tematyce. Uczestnicy zajęć wypełniają kolorami obrazki, które zostaną zawieszone na galerii.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.