X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23760
Przesłano:
Dział: Internat

Indywidualny plan pracy z uczniem mającym trudności w nauce i integracji w internacie

Indywidualny plan pracy z uczniem (I klasa LO) mającym trudności w nauce oraz adaptacji i integracji w Internacie Z.S. w Prószkowie (rok szkolny 20013/2014)

1.Wspieranie ucznia w nauce :

- identyfikacja ucznia z trudnościami w nauce

- poinformowanie rodziców

- organizacja różnorodnej pomocy koleżeńskiej uczniowi
- prowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych z tym przedmiotów, z których uczeń wymaga największego wsparcia: historia, geografia, język polski, język angielski, chemia i matematyka
- udzielanie przez wychowawców i nauczycieli pomocy w odrabianiu zadań domowych
- zapewnienie odpowiednich warunków do pracy i nauki (pokój cichej nauki, pomoce dydaktyczne)

2.Przeprowadzenie diagnozy :

- dokładne rozpoznanie przyczyn trudności w nauce ( środowiskowe, indywidualne,
pedagogiczne )

- dokładne rozpoznanie trudności ucznia

- poznanie ucznia ( styl bycia, zainteresowania, trudności, blokady, środowisko
rodzinne, system wartości, potrzeby ucznia, braki )

- analiza szczegółowa opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- przekonanie ucznia o jego dużych możliwościach pokonywania trudności

- nawiązanie współpracy z rodzicami

- pedagogizacja rodziców w kwestii problemów związanych z funkcjonowaniem syna w szkole i internacie
- konsultacja wychowawcy i wychowawców internatu z nauczycielami w szkole na temat postępów w nauce

3.Formy diagnozy :

- analiza dokumentacji ucznia

- rozmowa z uczniem

- rozmowa z rodzicem

- ankieta dla ucznia

- ankieta dla rodzica

- arkusz obserwacji ucznia

4.Motywowanie uczniów z trudnościami w nauce :

- nawiązanie współpracy z uczniem

- zachęcanie do likwidowania trudności

- częste pochwały

- kontrola i przekonywanie do systematycznej samodzielnej pracy, motywowanie do wysiłku indywidualnego


5.Likwidowanie trudności :

- częste zajęcia dodatkowe w internacie

- indywidualizacja pracy w internacie

- aktywny udział w zajęciach internatowych

- dalsza integracja ucznia z innymi kolegami i koleżankami zamieszkującymi w internacie

- motywowanie ucznia do podejmowania i nawiązywania współpracy z innymi wychowankami zamieszkującymi internat
- wdrażanie ucznia do zadań ogólnointernatowych przy organizacji imprez, rocznic państwowych, wigilijni, turniejów sportowych i wiedzy ogólnej

6.Rozwój osobowości :

- wzmocnienie samooceny ucznia

- częste pochwały

- częste wykazanie postępów ucznia
- pedagogizacja rodziców w kwestii problemów związanych z funkcjonowaniem syna w szkole i internacie
Metody pracy z uczniem z trudnościami w nauce :

- indywidualizacja w internacie

- aktywizujące metody pracy

- częste motywowanie

- zachęcanie do aktywności wszelkich inicjatywach internatowych

- częste pochwały

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.