X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23759
Przesłano:
Dział: Internat

Sprawozdanie z pracy opiekuńczo - wychowawczej w internacie

SPRAWOZDANIE Z PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W INTERNACIE Z.S. W PRÓSZKOWIE ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 zostało przydzielone mi wychowawstwo grupy III (klasa III G, klasa I LO sportowa). Moje działania opiekuńczo – wychowawcze skupiły się nie tylko na przydzielonej grupie, ale objęły i dotyczyły wszystkich wychowanków. Wszelakie podejmowane przeze mnie działania wynikały z założeń planu internatu oraz indywidualnych bieżących potrzeb wychowanków.
W pierwszych dwóch miesiącach roku szkolnego skupiłem się na wdrażaniu nowo przyjętych wychowanków do społeczności internatu, przedstawieniu im regulaminu oraz zasad kierujących funkcjonowaniem w placówce. W kwestii tej położyłem ogromny nacisk na proces adaptacji i integracji wychowanków.
W pracy wychowawczej na bieżąco starałem się rozwiązywać wspólnie z innymi wychowawcami wszelakie problemy i konflikty w zależności do zaistniałych potrzeb.
Na podstawie codziennych obserwacji, rozmów i potrzeb położyłem duży nacisk na rozwój społeczny i intelektualny wychowanków. W tym celu podjąłem następujące działania:

- wdrażanie młodzieży do korzystania z albumów, słowników, encyklopedii,
- rozwijanie zainteresowań wychowanków,
- wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych do nauki i zabawy.

Ponadto duży nacisk położyłem na:
- zaangażowanie wychowanków do aktywnego uczestnictwa w życiu placówki, co muszę przyznać nie zawsze odnosiło natychmiastowy i w pełni satysfakcjonujący skutek (przygotowywanie gazetek, imprez okolicznościowych, wyborów do Samorządu Internatu i przeprowadzenie ich)
- wdrażanie do przestrzegania obowiązującego w grupach wychowawczych regulaminu oraz harmonogramu dnia, zasad BHP i P.Poż (4 spotkania, edukacja na bieżąco w miarę potrzeb),
- kultywowanie obrzędowości i tradycji (przygotowywanie wigilii oraz ozdób świątecznych),
- prowadzenie zajęć wychowawczych oraz indywidualnych rozmów celem kształtowania postaw uczciwości w życiu społecznym (pogadanki w małych grupach, trzy, cztero osobowych),
- kształtowanie postaw wzajemnego szacunku i tolerancji oraz poszanowania wychowawców i nauczycieli ( 2 spotkania w małych grupach osobno klasy LO i gimnazjum)
- propagowanie aktywnego wypoczynku (organizacja 2 turniejów tenisa stołowego dla klas gimnazjum i LO)
- wprowadzanie i utrwalanie nawyków higieny osobistej, dbałości o pomieszczenia i otoczenie placówki, jako koordynator szkolny ds. grypy AH1N1 prowadziłem akcję informacyjną dotyczącą zapobiegania zakażeniem tą śmiertelną chorobą (1 spotkanie w pięciu małych grupach)
- propagowanie nawyków zdrowego ożywiania i prawidłowego sposobu ubierania się w zależności do pory roku (edukacja na bieżąco, 2 większe spotkania z klasami LO i gimnazjum),
- propagowanie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz bezpiecznych powrotów do domów (edukacja na bieżąco, 4 spotkania w tej tematyce, dodatkowo 1 spotkanie dla klas maturalnych dotyczące młodych kierowców),
W zakresie profilaktyki prowadziłem pogadanki w grupach dotyczące profilaktyki narkotykowej, tytoniowej, alkoholowej oraz uświadomiłem młodzieży jak ogromnie szkodliwe są dopalacze i jak wpływają na organizm młodego człowieka (zorganizowałem 7 osobnych spotkań i pogadanek w małych grupach kilku osobowych, pogadanka, wykład).
W ramach przeciwdziałania agresywnym zachowaniom wychowanków podejmowałem wspólnie z kierownikiem internatu oraz innymi wychowankami szereg działań m.in.:
- diagnozowanie przyczyn i źródła agresji wychowanków,
- przeprowadzałem rozmowy indywidualne,
- wskazywałem możliwości rozwiązywania konfliktów miedzy rówieśnikami.
Z uwagi na fakt, że grupa wychowanków w naszej placówce nie osiąga w pełni zadowalających wyników na nauce, kładłem duży nacisk na prawidłową organizacje nauki w sposób bezpośredni oraz przez propagowanie pomocy koleżeńskiej co bardzo pozytywnie wpływa na relacje między wychowankami. W tej kwestii organizowałem pomoc słabszym uczniom zarówno klas gimnazjum jak i LO. Pomoc głównie dotyczyła takich przedmiotów jak historia, j.polski, geografia, WOS.
Stałym elementem pracy opiekuńczo – wychowawczej jest kontakt z rodzicami lub opiekunami. W tej sferze można stwierdzić, iż współpraca rodzic – wychowawca jest na dobrym poziomie, choć i tu znajdują się wyjątki, które stanowią jednak nieliczny procent. Przeprowadzałem szereg rozmów telefonicznych (15) jak i osobiście z rodzicami, informując ich o bieżących sprawach uczniów dotyczących zarówno sytuacji szkolnej jak i w internacie.

Najważniejszym elementem pracy wychowawcy jest kierowanie się dobrem dziecka, zapewnienie możliwie jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju oraz zaspokojenia potrzeb. Wychowawcy dają wychowankom prawo współdecydowania i wypowiadania się we wszystkich sprawach.
Na podstawie rozmów przeprowadzonych z wychowankami z zadowoleniem stwierdzam, że spełniamy oczekiwania dzieci. Wychowankowie stwierdzają, że mają zapewnione dobre warunki mieszkaniowe, właściwie zorganizowany czas wolny i naukę własną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.