X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23754

Scenariusz lekcji: Dzieje patriarchy Izaaka

Scenariusz lekcji religii w klasie I gimnazjum.
Klaudiusz Bialik

Temat:Dzieje patriarchy Izaaka .

Cel dydaktyczny:
Uczeń powinien:
• wiedzieć, kim był Izaak;
• znać najważniejsze wydarzenia z życia Izaaka;
• uświadomić sobie wartość ofiary oraz potrzebę ofiarności dla dobra wspólnoty ludzkiej;
• rozumieć potrzebę zgłębiania sensu słowa Bożego i wiedzieć, co może być w tym pomocne;
• prezentować najważniejsze wydarzenia z życia Izaaka.

Korelacja z programem wychowawczym szkoły:
Uczeń:
• potrafi dzielić się z innymi
• chętnie pomaga innym
• angażuje się w życie rodziny, klasy, szkoły, parafii i miejscowości, w której mieszka.

Środki dydaktyczne: Biblia, tablica, komputer, telewizor, film, podręcznik,

Metody: Podająca (wykład, pogadanka, objaśnienie); problemowa (analiza przypadku), pokazowa (fragment filmu o Abrahamie i Izaaku),

Formy pracy: zajęcia klasowo-lekcyjne zbiorowe i grupowe, praca domowa

1. Wstęp

• Powitanie, modlitwa „Ojcze Nasz”,
• Zapis tematu
• Przedstawienie celu lekcji

2. Rozwinięcie

• Pogadanka na temat rzeczy wartościowych i dzielenia się z innymi
• Zawody lub sytuacje, które wymagają ofiary i poświęcenia.
• Przypomnienie wiadomości o Abrahamie – ocenianie kształtujące
• Wprowadzenie do tematu – Izaak znaczenie imienia
• Film – Abraham i Izaak
• Biblia – czytanie tekstu Rdz 22,1-14
• Notatka do zeszytu – streszczenie tekstu w kilku punktach

3. Zakończenie

• Podsumowanie lekcji
• Zadanie domowe:.
• Modlitwa: „Zdrowaś Maryjo”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.