X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23730

Niezwykła przygoda z... tajemniczym stworem

TEMAT: Niezwykła przygoda z... tajemniczym stworem.

CELE OGÓLNE
> rozwijanie wyobraźni i kształtowanie kreatywności uczniów,
> wdrażanie do współpracy i współdziałania,
> rozwijanie oryginalności myślenia,
> rozwijanie aktywności plastycznej uczniów,
> wdrażanie do wypowiadania się na określony temat z wykorzystaniem różnych środków ekspresji.

CELE OPERACYJNE
Uczeń:
> rozpoznaje i nazywa rekwizyty zgodnie z ich przeznaczeniem,
> wzbogaca swoje słownictwo poprzez konstruowanie nowych wyrazów,
> rozwiązuje sytuację problemową wymyślając zakończenie pewnej sytuacji,
> rozwija zdolności plastyczne rysując stwora,
> rozwija twórcze myślenie tworząc opowiadanie,
> prezentuje cechy i osobowość wymyślonego bohatera,
> prezentuje efekty swojej pracy w wybranej przez siebie formie.
> współdziała w zespole,
> odczuwa nastrój radości z zabawy,

METODY PRACY
> słowna – objaśnienia i instrukcje,
> czynna – zadań stawianych do wykonania

FORMY PRACY
> z całą grupą,
> w kręgu,
> zespołowa,
> indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
> kartki papieru,
> mazaki w trzech kolorach,
> długopisy,
> kredki,
> różne przedmioty (patyk, słuchawka telefonu, piłka, kredka, kubek, itp.)
> kartki z nazwami przedmiotów,
> kartony,

PRZEBIEG LEKCJI
1. Powitanie uczniów.

2. Wprowadzenie – wyjaśnienie uczniom, iż na zajęciach ważny i dobry jest każdy pomysł, każda propozycja, nawet najbardziej niezwykła. Zachęcenie uczniów do poszukiwania wielu różnych rozwiązań.

3. Zabawa „Przekazywanie przedmiotów”.
Uczestnicy tworzą krąg. Nauczyciel informuje, iż za chwilę będzie podawał im przedmioty, których tak naprawdę nie będzie miał w ręku. Zadaniem uczestników jest przekazanie sobie tych przedmiotów wzdłuż kręgu zgodnie z treścią poszczególnych zadań. Mają więc wyobrazić sobie, że podają właśnie taki a nie inny przedmiot. Nauczyciel kolejno podaje uczestnikom:
- wielkie pudło po telewizorze,
- zdechłą żabę,
- gorący ziemniak,
- miłą pluszową zabawkę,
- brudną skarpetę,
- bardzo cenną figurkę porcelanową,
- pełną szklankę gorącej herbaty.

4. „Co to jest, do czego służy?”
Uczestnicy nadal są w kręgu. Przekazują sobie już realne przedmioty, np. patyk, słuchawka i demonstrują kolejno do czego służy i z czym im się kojarzy. Przykład: słuchawka telefonu to rozmowa, porozmawiam z bratem, szukanie numeru w książce telefonicznej.

5. „Co powstanie z...”
Spośród przygotowanych na kartkach nazw przedmiotów, każdy z uczniów wybiera jedną nazwę, po czym wspólnie z kolegą wymyślają co może powstać z połączenia wybranych przez nich wyrazów, np. gumka i długopis (gumkopis), proponują nazwy oraz sposoby wykorzystania nowych przedmiotów.

6. „Co zrobię, gdy...”
Uczniowie zastanawiają się nad zaproponowaną, wziętą z życia sytuacją i jej rozwiązaniem, np. rozlanie dużej ilości mleka na podłogę (zaproszę na ucztę wszystkie koty z osiedla).

7. Praca uczniów w grupach. (grupy 4 osobowe)
> Jedni uczniowie (np. 3 grupy) wybierają i zapisują rzeczownik:
- będący nazwą rośliny (np. róża)
- będący nazwą rzeczy (np. kredka)
- będący nazwą zwierzęcia (np. niedźwiedź)
Wykorzystując wybrane rzeczowniki, wymyślają nazwę i wygląd postaci.
> Drudzy uczniowie (np. 3 grupy)biorą do ręki jeden kolor mazaka i rysują na kartce jakąkolwiek linię krzywą. Następnie, biorą drugi mazak i nim wykonują inną dowolna linię. Na koniec nauczyciel mówi, iż ostatnim mazakiem rysują ostatnią linię, ale tak, aby utworzyć, wykorzystując wszystkie pozostałe, jakieś nieistniejące zwierzę, wymyślone przez nich. Uczniowie wymyślają nazwę swojego stwora.
Wszystkie grupy uczniów muszą zaprezentować swoją postać. Przedstawić ją, czym się zajmuje, gdzie żyje, co lubi, czy ma przyjaciół, czy jest miła dla ludzi, jaka jest wielka, czy odznacza się jakimiś szczególnymi zdolnościami, czym się odżywia, jakiego rodzaju dźwięki wydaje?

8. Wymyślenie przez uczniów opowiadania.
Uczniowie próbują stworzyć jakąś przygodę swojego bohatera i zaprezentować ją w formie wybranej przez siebie, np. opowiadanie ustne, improwizacja słowno – ruchowa, komiks.

9. Prezentacja efektów pracy przez uczniów.

10. Podsumowanie zajęć, wypowiedzi uczniów na temat zajęć, czy się podobały, co sprawiło im radość, z czym mieli trudności?

11. Wystawka prac uczniów w klasie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.