X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23703
Przesłano:

Parki narodowe w Polsce - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć

Temat zajęć: Parki narodowe w Polsce.

Czas trwania zajęć: 90 minut

Klasa 3

Cel główny: Dziecko wie, czym są i w jakim celu tworzy się parki narodowe

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- pisze poprawnie nazwy parków narodowych
- wyszukuje informacji w różnych źródłach
- wie, jak należy zachowywać się w parkach narodowych
- dodaje i odejmuje w zakresie 1000
- potrafi pokazać wybrane parki narodowe w Polsce
- potrafi uporządkować wyniki rosnąco

Formy pracy:
̶ indywidualna
̶ zespołowa
̶ grupowa

Metody:
- aktywizujące,
- praktyczne,
- eksponujące,
- podające

Środki dydaktyczne: mapa Polski, sylwetki drzew z działaniami matematycznymi, słowniki języka polskiego, książki o parkach narodowych w Polsce, kartki z pytaniami


Przebieg zajęć:

1. Powitanie.
Parki narodowe-wprowadzenie w tematykę zajęć.
Na tablicy nauczyciel przypina sylwetki drzew, na których są umieszczone działania matematyczne-dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.Dzieci rozwiązują działania i porządkują wyniki rosnąco od lewej do prawej strony
drzewa, następnie odwracają działania i odczytują hasło: parki narodowe.
2. Park-praca ze słownikiem.
• Formułowanie skojarzeń związanych z hasłem :park.
Wyszukiwanie w słownikach pojęć :park narodowy, puszcza. Praca w grupach. Odczytanie haseł. Praca w grupach.

3. Zapisanie tematu zajęć w zeszytach: Parki narodowe w Polsce.
Zanotowanie pojęć: park narodowy, puszcza.
4. Gromadzenie informacji o parkach narodowych w Polsce.
Dzieci czytają informacje o wybranym i przygotowanym przez siebie parku narodowym i pokazują go na mapie Polski.
Ustalenie nazw najstarszego i najmłodszego oraz najmniejszego parku narodowego- omówienie ich symboli.
Nauczyciel omawia pozostałe parki narodowe, pokazuje zdjęcia. Omawia cechy charakterystyczne parków.
Nauczyciel zwraca uwagę na pisownie nazw własnych parków wielka literą.
5. Wyrażanie własnych opinii o celowości tworzenia parków narodowych i ich uzasadnienie.
Dzieci wypowiadają się swobodnie na dany temat. Nauczyciel motywuje i naprowadza w razie problemu.
6. Polskie parki narodowe-praca z mapą
• Odczytanie nazw wszystkich parków narodowych- ustalenie ich liczby.
• Omówienie rozmieszczenia parków na mapie.
7. „Niesforny turysta”- zabawa dydaktyczna
Do parku narodowego wchodzi „ turysta”, pozostałe dzieci mają przypisane role mieszkańców parku- roślin i zwierząt. „Turysta” zachowuje się niewłaściwie – niszczy rośliny, hałasuje , pozostawia śmieci. Mieszkańcy parku, gdy „turysta” przechodzi obok nich, mówią, co myślą o takim zachowaniu i o swoich odczuciach, np. zniszczyłeś mrowisko-nie mam teraz domu, jest mi smutno.
Po wysłuchaniu skarg „turysta” już wie, jak się zachować. Tym razem „turysta” postępuje właściwie, a mieszkańcy go chwalą.
8. „Sprawdź, co wiesz” - zabawa podsumowująca zajęcia.
Dzieci siedzą w kręgu, słuchając dowolnej melodii. Nauczyciel wręcza jednemu z uczniów pudełko. Pudełko wędruje z rak do rak do przerwy w muzyce. Wówczas osoba, do której dotarło pudełko otwiera je i losuje pytanie, na które odpowiada samodzielnie lub z pomocą kolegów. Pytanie dotyczy treści omawianych na zajęciach, np.
Co to jest park narodowy?
W którym parku można spotkać żubra?
Jak nazywa się najmniejszy park?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.