X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23728
Dział: Gimnazjum

Obliczanie procentu danej liczby, kl.1gimnazjum. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z MATEMATYKI
PRZEPROWADZONYCH W KL. I GIMNAZJUM
W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KOBYLNICY

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:
Dorota Ignaczak

KLASA:
I A

DZIAŁ PROGRAMU:
Procenty

TEMAT:
Obliczanie procentu danej liczby.
CELE OGÓLNE:

- Utrwalenie wiadomości o procentach
- Utrwalenie metody obliczania procentu danej liczby
- Kształcenie umiejętności pracy w grupach

CELE OPERACYJNE:
- Uczeń potrafi zamienić ułamek dziesiętny i zwykły na procent
- Uczeń potrafi zamienić procent na ułamek dziesiętny i zwykły
- Uczeń potrafi obliczyć procent danej liczby
- Uczeń potrafi odczytać dane z diagramu i odpowiedzieć na jego podstawie na pytania
- Uczeń potrafi pracować samodzielnie jak i współpracować w
grupie
- Uczeń potrafi logicznie myśleć

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
Standard
- Uczeń potrafi współpracować w grupie
Wskaźniki
- Czy wszyscy byli zaangażowani w pracę grupy?
- Czy kulturalnie odnoszą się do siebie?
- Czy uczniowie pomagali sobie wzajemnie?
- Czy panowała przyjazna atmosfera?
- Czy pracowali nie przeszkadzając innym?

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH
Standard - Rozumowanie
- Uczeń opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu oraz ustala
sposób jego rozwiązania
Wskaźniki
- Czy potrafi dokonać analizy zadania?
- Czy potrafi ułożyć plan jego rozwiązania?
- Czy potrafi zapisać rozwiązanie?
- Czy rozwiązuje zadanie według planu?
- Czy potrafi sformułować odpowiedź do zadania?

SFORMUŁOWANE CELE DLA UCZNIA
1. Będziesz potrafił obliczyć procent danej liczby
2. Będziesz umiał rozwiązać zadanie tekstowe związane z
obliczaniem procentu danej liczby

METODA
Objaśnienia, pogadanka, ćwiczenia

FORMA PRACY
- Samodzielnie oraz zbiorowo
- Praca w grupach dwuosobowych

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
- Karty do gry w Domino (załącznik 1)
- Podręcznik

CZAS REALIZACJI: 45 min

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I FAZA WPROWADZAJĄCA
1. Sprawy organizacyjne
2. Określenie celów zajęć i zapisanie tematu
3. Pytania do uczniów:
- Co to jest procent?
- W jaki sposób zamieniamy procenty na ułamki?; zamień na liczbę: 5%, 40%, 150%, 300%
- W jaki sposób zamieniamy ułamki na procenty? ; zamień na procent: 1/2; 3/4; 1/5; 1; 2
- W jaki sposób obliczamy procent danej liczby?

II FAZA REALIZACYJNA
1. Podział klasy na grupy dwuosobowe
2. Rozdanie kompletu kart do gry w domino (10 kart). Zadaniem uczniów jest poprawne ułożenie domina. (załącznik 1)
3. Praca w grupach
4. Przedstawienie wyników swojej pracy (ustnie)
5. Praca z całą klasą z podręcznikiem:
Zad.5/71
Nauczyciel objaśnia sposób rozwiązania pierwszego przykładu. Kolejne przykłady uczniowie rozwiązują samodzielnie. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania oraz poprawnego zapisu (wybrane przykłady na tablicy)
Zad. 7/71 – praca z całą klasą

III FAZA PODSUMOWUJĄCA
1. Zadanie i omówienie pracy domowej – zad.18/91
2. Ewaluacja zajęć – wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przez uczniów (załącznik 2)

BIBLIOGRAFIA
- „Matematyka z plusem” Podręcznik do matematyki dla klasy pierwszej gimnazjum. Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej. GWO
- Publikacja „Jak przygotować się do hospitacji diagnozującej?. Dorota Chruściel, Ewa Żołkiewicz
- Publikacja „Konstrukcja scenariusza lekcji”. Gabriela Lis
- Źródło internet: www.gwo.pl; www.scholaris.pl

Załącznik 1
(to karty do gry domino; np. 2,5 - 3%
3/100 - 50%
0,5 - 4
400% - 3/4
0,75 - 12/100
0,12 - 11%
11/100 - 17/20
85% - 1/4
25% - 1
100% - 19

Załącznik 2

KWESTIONARIUSZ DLA UCZNIA uczestniczącego w lekcji : „Obliczanie procentu danej liczby”

Stosując poniższą symbolikę oceń, w jakim stopniu wymienione umiejętności zostały przez Ciebie opanowane.
Postaw przy każdej z nich odpowiedni znak.

Potrafię wykonać:
5-Bardzo dobrze
4-Dobrze
3-Mam problemy
--Nie wykonam


(Oceń każdą z wymienionych poniżej umiejętności wg powyższej instrukcji)
Potrafię
1.Wyjaśnić pojęcie procentu.
2.Zamienić liczbę na procent.
3.Zamienić procent na liczbę.
4.Obliczyć procent danej liczby
5.Odczytać dane z diagramów procentowych.
6.Rozwiązać zadanie tekstowe związane z procentami.
7.Współpracować w grupie.


Czy jesteś z siebie zadowolony(a)?
Tak
Nie
Moje imię: ........................................
Klasa:............................

Opracowała mgr Dorota Ignaczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.