X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23578
Przesłano:
Dział: Języki obce

The Superfriends - ćwiczenia gramatyczne. Konspekt zajęć dla kl. V

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Klasa: V
Czas trwania: 45 min
Temat zajęć: The Superfriends – ćwiczenia gramatyczne.
Pomoce dydaktyczne : zeszyt ćwiczeń, podręcznik, laptop, tablica interaktywna, tablica, mazaki, karty wyrazowe- II forma czasowników nieregularnych

Cel główny:
Poznanie nieregularnych form czasowników. Czytanie historyjki: „The Superfriends.”
Cele operacyjne
Uczeń zna:
•nieregularne formy czasowników
•zna znaczenie tych czasowników
•zasady tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Simple
•zna treść historyjki „The Superfriends”

Uczeń potrafi:
•zbudować zdanie w czasie Past Simple
•rozróżniać zdania w tym czasie
•uzupełnić podanymi wyrazami tekst piosenki a następnie ją zaśpiewać
•poszerzyć materiał leksykalny o słownictwo zawarte w zdaniach
•zrozumieć ogólny sens tekstu
•wyszukać proste informacje szczegółowe w tekście
•współpracuje w grupie

Metody i formy pracy:
-metoda gramatyczno- tłumaczeniowa
- komunikacyjna
- audiolingwalna
- aktywizująca
- praca z całą klasą, w parach, w grupach, indywidualna
- metody podające (rozmowa, objaśnianie poleceń)
- metody czynnościowe (wykonywanie poleceń, wykonywanie zadań).


PRZEBIEG ZAJĘĆ

FAZA WSTĘPNA
1.Powitanie.
2.Sprawdzenie zadania domowego w ćwiczeniach str.70FAZA REALIZACJI
1. Podanie tematu zajęć i przetłumaczenie go na język polski.
2. Przypomnienie regularnych form czasowników. Uczniowie grają w grę „Bingo” rysując tabelę 3 x3 kratki i wpisując w nie dowolne, regularne formy czasowników. Nauczyciel podaje formę podstawową czasowników, a uczniowie skreślają jego odpowiednik w czasie Past Simple. Jeżeli skreślą 3 kratki pionowo, poziomo lub na ukos, krzyczą : „bingo”.
3. Zad. 1/ 90. Uczniowie łączą pary czasowników- formę podstawową i nieregularną formę czasownika w czasie Past Simple. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania. Uczniowie słuchają i powtarzają formy czasowników.
4. Podział uczniów na 2 drużyny. Nauczyciel podaje podstawową formę czasowników, zadaniem wybranego ucznia z danej drużyny jest podanie nieregularnej formy czasownika. Za poprawną odpowiedź zespół otrzymuje punkt.
5. Zad. 2/90. Uczniowie uzupełniają ćwiczenie czasownikami nieregularnymi tworząc zdania zgodne z prawdą.
6. Zad. 4/90. Uczniowie opisują ostatni weekend Harry’ego przepisując do zeszytu zdania
z użyciem odpowiednich form czasowników.
7. Uczniowie uzupełniają słowa piosenki „The excuse”, a następnie słuchają, sprawdzają
i śpiewają jej słowa.
8. Zapoznanie z historyjką: „The Superfriends”. Nauczyciel prosi, by uczniowie zerknęli do komiksu i spróbowali przewidzieć, co maszyny potrafią zrobić i co się wydarzy w opowiadaniu.
9. Uczniowie słuchają i czytają opowiadanie , po czym rozwiązują zad. 7/91 polegające na wpisaniu znaku v jeżeli zdanie jest prawdziwe lub x jeśli jest fałszywe.
10. Uczniowie czytają historyjkę w grupach, a następnie prezentują ją na forum klasy.
11. Zad. 8/90- uczniowie uzupełniają zdania właściwą formą czasownika.

FAZA PODSUMOWUJĄCA
1.Podsumowanie zajęć: uczniowie losują kartki z czasownikami nieregularnymi i układają zdania opisując co oni lub ich znajomi zrobili w zeszłym tygodniu.
2.Zadanie i objaśnienie pracy domowej: zeszyt ćwiczeń str. 71
3.Ocena pracy uczniów, pożegnanie.
4.Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.