X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23285
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Urządzenia elektryczne w naszym domu - scenariusz zajęć

Grupa: 5 i 6- latków
Data: 19.04.2013r.
Miejsce: Sala przedszkolna
Osoba prowadząca: mgr Aleksandra Długosz
Obszar edukacyjny:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, porozumiewanie się z dorosłymi
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych:
-obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują;
-przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej.
2. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci:
-zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy, staranie się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
-uważne słuchanie, pytanie o niezrozumiałe fakty i formułowanie dłuższych wypowiedzi
o ważnych sprawach.
3. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci:
-uczestniczenie w zajęciach ruchowych.
4. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych:
- dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić.
5. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych:
-interesowanie się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), dziecko próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

Temat zajęć: Urządzenia elektryczne w naszym domu
Cel główny: Utrwalenie wiadomości na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym.
Cele operacyjne:
wiedza – dziecko:
- wie, do czego służy prąd elektryczny,
- wie, które z urządzeń domowych są zasilane prądem,
- zna zastosowanie domowych urządzeń elektrycznych,
- zna zasady bezpiecznego obchodzenia się z prądem.

umiejętności – dziecko:
- w skupieniu słucha czytanego tekstu,
- rozwiązuje zagadki słowne,
- potrafi ułożyć 6-elementową układankę,
- dzieli wyrazy na sylaby oraz przelicza sylaby w wyrazie,
- rozpoznaje dźwięki wydawane przez urządzenia elektryczne,
- starannie koloruje ilustrację.

postawy – dziecko:
- przestrzega reguł w czasie zabaw ruchowych,
- stosuje zasady bezpiecznego obchodzenia się z prądem.

Metody:
poszukujące, aktywne:
- rozmowa kierowana,
- zabawa ruchowa,
- zabawa ruchowa przy muzyce,
- zabawa dydaktyczna,
- działania praktyczne.
podające:
- pokaz,
- demonstracja.

Formy pracy:
- zbiorowa,
- indywidualna jednolita.

Środki dydaktyczne:
-tekst wiersza Juliana Tuwima pt. „Pstryk” (zał.1),
-tamburyno,
-ilustracje przedstawiające urządzenia elektryczne,
-układanka dla każdego dziecka,
-klocki,
-płyta cd z zagadkami dźwiękowymi,
-muzyka do zabawy „Praczki”,
-obrazek do kolorowania dla każdego dziecka "Nie baw się prądem, ani uszkodzonymi urządzeniami elektrycznymi",
kredki.


Przebieg zajęć:
1. Zabawa integracyjna „Ludzie do ludzi”.
2. Wysłuchanie wiersza Juliana Tuwima pt. „Pstryk” (zał.1). Omówienie treści utworu. Wyjaśnienie pojęcia „prąd elektryczny”. Rozmowa z dziećmi o tym, jakie urządzenia domowe są zasilane prądem.
3. Zabawa ruchowa „Awaria”. Dzieci udające zabawki zasilane prądem poruszają się po sali. Nauczycielka gra na tamburynie. Na hasło: „Awaria” dzieci zatrzymują się i stoją bez ruchu.
4. Nauczycielka przymocowuje do tablicy obrazki przedstawiające różne urządzenia elektryczne (pralka, telewizor, odkurzacz, komputer, żelazko, lodówka, suszarka, lampa). Następnie czyta zagadki. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie zagadki i wskazanie właściwej ilustracji.

Zagadki:

Najczęściej swą robotę wykonuje w sobotę.
Kurz wysysa w mig z dywanów, pledów, podłóg i tapczanów.
(odkurzacz)

Postawiona w kąt chętnie łyka prąd.
A jak wody nabierze, wszystkie ubrania wypierze.
(pralka)

Przedmiot niezbędny, chociaż nieduży.
Do prasowania ubranek służy.
(żelazko)

Lśni od szronu i od śniegu – masz kuchenny mały biegun.
(lodówka)

5. Zabawa dydaktyczna „Puzzle”. Każde dziecko otrzymuje kopertę z 6- elementową układanką przedstawiającą jedno z urządzeń elektrycznych. Zadaniem dzieci jest ułożenie obrazka, a następnie podzielenie nazwy przedmiotu, który przedstawia na sylaby i ułożenie pod obrazkiem odpowiedniej ilości klocków. Nauczycielka sprawdza poprawność wykonanego zadania.
6. „Urządzenia elektryczne” - zagadki dźwiękowe.
7. Zabawa ruchowa „Sprzęty domowe”. Dzieci w rytm muzyki poruszają się po sali. Gdy muzyka milknie nauczycielka pokazuje obrazek przedstawiający urządzenie elektryczne. Dzieci odgadują, co jest na obrazku, a następnie naśladują czynności, do których służy urządzenie (pralka, odkurzacz, żelazko, suszarka do włosów).
8. Rozmowa z dziećmi na temat: „Co by było, gdyby na świecie nie było prądu”. Wspólne zastanawianie się nad tym, jak w dawnych czasach żyli ludzie, jakich przedmiotów używali w codziennym życiu.
9. Zabawa przy muzyce „Praczki” - zwrócenie uwagi na to, że dawniej ludzie nie mieli tak wygodnego życia i aby zrobić pranie musieli się bardzo napracować.
10. Utrwalenie zasad bezpiecznego obchodzenia się z prądem. Zwrócenie uwagi na to, że prąd może być niebezpieczny. Pokaz prawidłowego i nieprawidłowego włączania i wyłączania wtyczki oraz wyjaśnienie, że dzieci nie powinny samodzielnie bez opieki dorosłych włączać i wyłączać urządzeń elektrycznych. Zwrócenie uwagi na to, że nie można dotykać urządzeń elektrycznych mokrymi rękami oraz korzystać z urządzeń, które są uszkodzone.
11. "Nie baw się prądem, ani uszkodzonymi urządzeniami elektrycznymi" - kolorowanie obrazka kredkami.
12. Stworzenie wystawy prac plastycznych. Zakończenie zajęć.

Zał.1
Julian Tuwim
„Pstryk”

Sterczy w ścianie taki pstryczek,
Mały pstryczek-elektryczek,
Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk,
To się widno robi w mig.
Bardzo łatwo:
Pstryk – i światło!
Pstryknąć potem jeszcze raz,
Zaraz mrok otoczy nas.
A jak pstryknąć trzeci raz-
Znowu dawny świeci blask.
Taką siłę ma tajemną
Ten ukryty w ścianie smyk!
Ciemno – widno -
Widno – ciemno.
Któż to jest ten mały pstryk?
Może świetlik? Może ognik?
Jak tam dostał się i skąd?
To nie ognik. To przewodnik.
Taki drut, a w drucie PRĄD.
Robisz pstryk i włączasz PRĄD!
Elektryczny bystry PRRRRĄD!
I skąd światło?
Właśnie stąd!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.