X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23278
Przesłano:

Ułamek jako część całości - scenariusz zajęć

Temat: Ułamek jako część całości.

Cele ogólne:
doskonalenie sprawności rachunkowej
wykorzystanie i tworzenie informacji
rozumowanie i tworzenie strategii

Cele szczegółowe:
Uczeń:
rozumie ułamek jako wynik podziału na równe części
używa ze zrozumieniem pojęć: licznik, mianownik, kreska ułamkowa
zapisuje i odczytuje ułamki
wskazuje jakim ułamkiem całej figury jest zaznaczona część figury

Metody
pogadanka
problemowa
gra interaktywna

Formy pracy:
praca indywidualna
praca z całą klasą
praca z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Pomoce
dwie tabliczki czekolady
karty pracy
tablica interaktywna


Przebieg lekcji:
1.Czynności organizacyjni – porządkowe
2.Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu: Na lekcji będziemy mówić o podziale na równe części.
3.Sytuacja problemowa na temat podziału na części:
Nauczyciel pokazuje uczniom dwie tabliczki czekolady – jedna podzieloną na równe części i drugą podzieloną na różne części – pyta o podziały. Który podział jest sprawiedliwy
4.Czy części są równe? Ćwiczenie - plansze na których znajdują się dwie identyczne figury które podzielone są na części.
5.Ułamek, mianownik, licznik, kreska ułamkowa
Nauczyciel wprowadza pojęcie ułamka – ułamki to liczby używane do opisu takich podziałów, w których części są równe.

Mianownik ułamka pokazuje, na ile równych części dokonano podziału,
a licznik ułamka informuje ile tych części nas interesuje.

1.Jaką część zamalowano? Ułamkowe koła z zamalowanymi częściami np. 1/8, 3/6 – ułamki zapisywane są na tablicy, a następnie uczniowie ćwiczą ich poprawne odczytywanie.
2.Czy poprawnie zamalowano? - karty z ułamkowymi kwadratami z zamalowanymi częściami(Uczniowie pracują samodzielnie, a następnie każdy z przykładów jest odczytywany. W razie różnych odpowiedzi nauczyciel zadaje pomocnicze pytania np. Czy figurę podzielono na równe części?)
3.Praca z tablicą multimedialną : https://sites.google.com/site/matzeszyt/ gry interaktywne– opisz jaką część figury zamalowano.
4.Zakończenie
podsumowanie lekcji
nagrodzenie uczniów za aktywność
zadanie pracy domowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.