X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23257
Przesłano:

Ruchome obrazki - poznajemy edytor postaci. Konspekt lekcji informatyki

Scenariusz lekcji informatyki
Temat: Ruchome obrazki – poznajemy Edytor postaci.
Czas trwania 1x45 min

Cele lekcji:
- Rozwijanie u uczniów logicznego myślenia, zdolności do pokonywania problemów przy użyciu różnych metod i środków.
- Umiejętność sporządzania ruchomych obrazów w edytorze postaci
- Rozwijanie pomysłowości
- Zdobywanie przez uczniów określonych wiadomości i wyrabianie umiejętności służących samodzielnej pracy.

Cele operacyjne:
- Posługiwanie się przybornikiem i paletą do tworzenia rysunku i animacji
- Ćwiczenie wytrwałości, poczucia estetyki i dokładności w wykonaniu rysunku
- Sprawne posługiwanie się narzędziami w celu powielania i modyfikowania postaci oraz uruchamiania animacji
- umiejętność zapisania efektów swojej pracy.

Metody pracy:
Elementy wykładu, pogadanka, ćwiczenia praktyczne z komputerem.
Formy organizacyjne:
Praca indywidualna przy stanowisku komputerowym.
Środki dydaktyczne:
Stanowisko komputerowe, program Logomocja, wydruk wzoru obrazka do animacji.


Przebieg lekcji:
1. Sprawy organizacyjne, sprawdzenie listy obecności, wyjaśnienie celu lekcji.
2. Zapoznanie w podstawowym zakresie z Edytorem postaci i przybornikiem.
3. Omówienie sposobu postępowania podczas tworzenia rysunku i animacji. Należy zwrócić uwagę na:
- Atrybuty obrazu (szerokość i wysokość).
- Wygląd pola do rysowania (powiększenie od 400% w górę powoduje, że siatka punktów staje się widoczna).
- Możliwość zmiany obrazu i konsekwencji z tego wynikających.
- Wygląd okna treści po skopiowaniu i wklejeniu obrazka.
- Sposób dokonywania zmian w powielanym obrazie (zaznaczanie, zgniatanie, pochylanie, odbicie).
- Sposób włączania i wyłączania pokazu oraz jego modyfikacji.
4. Praca samodzielna - ćwiczenia praktyczne przy komputerze.
Zdefiniowanie wędrującego „ludka”, dla którego należy zaprojektować kolejne fazy ruchu. Zwrócenie uwagi, że niezmiennymi elementami każdego rysunku są „kwadratowa głowa” oraz „tulów”.

Przygotuj własną animowaną wizytówkę. Obrazek powinien mieć następujące wymiary: szerokość 120 pikseli, wysokość 60 pikseli. Efekt animacji uzyskujemy, operując wyłącznie kolorem, na przykład zmieniając odcień danej barwy od najjaśniejszego do najciemniejszego.
Nauczyciel pomaga tylko w razie potrzeby.

5. Ogłoszenie konkursu na najładniejszą animację.
Przygotuj kilka ruchomych obrazków własnego autorstwa
6. Prezentacja i omówienie poszczególnych animacji wykonanych przez uczniów. Wyłonienie zwycięzcy konkursu.

Oceniamy wygląd rysunku i płynność animacji.

7. Podsumowanie lekcji.

Po lekcji uczniowie powinni umieć:
- Korzystać w podstawowym zakresie z Edytora postaci
- Narysować , powielić i zmodyfikować postać
- Uruchomić animację
- Zapisać efekt swojej pracy.
- Zaprezentować wyniki swojej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.