X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23188
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego mgr Edyta Profic
na nauczyciela dyplomowanego

Strefa organizacyjna:

1. Poznanie procesu awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
2. Aktualizacja wiedzy w zakresie funkcjonowania i organizacji szkoły
Analiza dokumentacji: statutu, programu rozwoju szkoły regulaminów(biblioteki, sali gimnastycznej, wycieczek, wystawianie ocen z zachowania, wewnątrzszkolnego systemu oceniania
3. Uczestniczenie w pracach organu szkoły związanych z organizacją jej podstawowych funkcji i wynikający z nich zadań oraz współpraca z innymi organizacjami.
Udział w pracach zespołu przedmiotowego, współpraca z rodzicami, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (analiza wniosków i orzeczeń z poradni)
4. Dokumentacja realizacji planu rozwoju
Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, programów
5. Przygotowanie projektu sprawozdania
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju

Strefa osobista

1. Wstępna ocena własnych umiejętności
2. Obserwacja i analiza możliwości uczniów
Zebranie informacji o uczniach poprzez współpracę z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, udział w pracach zespołu przedmiotowego anglistów, doskonalenie umiejętności wykorzystywania komputera(Internetu)

Strefa dydaktyczna
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
2. Opracowanie elekcji otwartej dla nauczycieli języków obcych
3. Analiza i określanie mocnych i słabszych stron własnej działalności
4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
korzystanie z komputerowych programu edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnej
5.Nauczanie języka angielskiego z uwzględnieniem integralności wiedzy i wychowania
Modyfikowanie kryteriów oceniania na wszystkie poziomy, sporządzenie testów
6. Współorganizowanie etapu szkolnego olimpiady z języka angielskiego
nabór uczniów, przedstawienie regulaminu olimpiady, sprawowanie opieki nad olimpijczykami
7. Zorganizowanie konkursu gramatycznego z języka angielskiego
8. Zorganizowanie Dnia Języka Angielskiego

Strefa wychowawczo-opiekuńcza

1. Zapoznanie z planem wychowawczym
2. Stałem rozeznanie w sytuacji rodzinnej wychowanków,a także ich funkcjonowania w szkole
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
Czytanie literatury z zakresu psychologi i pedagogiki
4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
kontakty z pedagogiem szkolnym i pozostałymi uczącymi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.