X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23143
Dział: Gimnazjum

Plan wychowawczy

PLAN WYCHOWAWCZY KLASY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Klasa : III Gimnazjum C
Wychowawca klasy: mgr Jolanta Kokot

Cele:
1. Integracja zespołu klasowego.
2. Rozwijanie umiejętności współpracy, jasnego komunikowania się w grupie. Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
3. Wdrażanie do coraz większej samodzielności, dojrzałości i odpowiedzialności za siebie, innych oraz za podejmowane działania.
4. Wyrabianie wytrwałości w dążeniu do celu, wskazywanie i pomaganie w odnajdywaniu własnych mocnych stron.
5. Pobudzanie do poszukiwania i rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości.
6. Wyrabianie nawyków zdrowego stylu życia.
7. Rozwijanie w uczniach cech pozwalających im w sposób odpowiedzialny pełnić obowiązki ucznia, pomóc w świadomym wyborze zawodu.
8. Kultywowanie tradycji narodowych, religijnych i rodzinnych.

Powyższe cele realizowane będą w sposób ciągły poprzez:
- pogadanki,
- rozmowy,
-wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm,
-stwarzane celowo sytuacje wychowawcze (min. wycieczki- zgodnie z harmonogramem pracy klasy, imprezy klasowe, szkolne, lekcje tematyczne, rozmowy z pedagogiem, psychologiem, przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej).

Problematyka lekcji
1. Organizacja życia klasy:
- ustalenie kontraktu klasowego – stosowanie zasad panujących w grupie; zorganizowanie dyżurów klasowych
- dbałość o ład i porządek w klasie oraz pielęgnacja roślin w klasie;
- omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do szkoły;
- troska o estetykę klasy i szkoły:
• urządzanie klasy po wakacjach – wspólne wraz z nauczycielem przygotowanie sali lekcyjnej do zajęć dydaktycznych
• troska o pomoce dydaktyczne – dbanie o wspólne pomoce dydaktyczne, staranie się o odkładanie przedmiotów na to miejsce, z którego zostały zabrane
• wzbogacanie kącika książek dla uczniów – utworzenie wspólnego kącika czytelniczego, gdzie uczniowie podczas zajęć świetlicowych mogą zapoznać się z ciekawymi książkami lub czasopismami tematycznymi
• opieka nad ptakami i zwierzętami w czasie zimy – przygotowanie karmników dla ptactwa, wywieszanie na gałęziach gotowych pokarmów, zbieranie kasztanów i żołędzi dla zwierzyny leśnej
• dbanie o estetykę wokół szkoły – pielęgnowanie terenu wokół szkoły w ramach „Dnia Ochrony Przyrody”. Założenie ogrodu warzywnego i wspólne pielęgnowanie wyhodowanych w nim roślin (odchwaszczanie, podlewanie, wysiew).
2. Uczestnictwo w grupie:
- wskazywanie sposobów uczenia się szacunku i przyjaźni;
- kształtowanie postaw życzliwości i optymizmu;
- kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania;
- nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, negocjowania;
- podnoszenie poziomu zaufania w klasie;
- zasady dobrego wychowania:
• umiejętność kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych
• rozwijanie zachowań prospołecznych i tolerancyjnych
3. Wdrażanie do samodzielności:
- wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez możliwości współdecydowania;
- dostrzeganie ważności wyboru zawodu i wartości pracy w życiu każdego człowieka;
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności.
4. Wybieramy zawód:
- zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w poszczególnych zawodach;
- organizacja wyjść do zakładów pracy;
- pomoc w wyborze zawodu – wskazywanie predyspozycji ucznia.
5. Profilaktyka agresji i przemocy:
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;
- umiejętność rozpoznawania w sobie agresji;
- umiejętność radzenia sobie z własną i cudza agresją.
6. Zdrowie i bezpieczeństwo:
- nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo;
- ćwiczenia umiejętności odmawiania;
- zapobieganie ryzykownych zachowaniom;
- propagowanie aktywności ruchowej;
- planowanie i organizowanie zdrowego stylu życia.
7. Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia:
- wdrażanie uczniów do umiejętnego spędzania wolnego czasu – wskazywanie uczniom takich form spędzania wolnego czasu, które rozbudzałyby je intelektualnie oraz motywowały do pogłębiania swojej wiedzy.

Udział w ważnych wydarzeniach i uroczystościach szkolnych:
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
2. Dzień Postaci z bajek- rajd po lesie „ Śladami Alicji w Krainie Czarów”
3. Światowy Dzień Turystyki- Akcja Sprzątania Świata
4. Dzień Chłopaka.
5. Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu
6. Międzynarodowy Dzień Muzyki
7. Dzień Komisji Edukacji Narodowej
8. Dzień papieża Jana Pawła II
9. Światowy Dzień Origami
10. Biegi przełajowe
11. Dzień Wszystkich Świętych
12. Dzień Seniora
13. Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
14. Andrzejki
15. Europejski Tydzień Autyzmu
16. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
17. Mikołajki/ Dzień Anioła
18. Nadanie szkole imienia i wręczenie sztandaru
19. Wigilia klasowa – spotkanie opłatkowe, wspólne kolędowanie
20. Dzień Babci i Dziadka – przygotowanie drobnych upominków
21. Dzień Sekretarki i Asystentki
22. Noworoczny bal karnawałowy
23. Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
24. Walentynki
25. Dzień Kota
26. Dzień Kobiet – przygotowanie drobnych upominków
27. Światowy Dzień Lasu
28. Powitanie wiosny – przygotowanie Marzanny
29. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu „ Zapal się na niebiesko”
30. Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi
31. Światowy Dzień Książki
32. Święto Pracy
33. Święto Konstytucji 3-go Maja
34. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
35. Święto Polskiej Muzyki i Plastyki
36. Dzień dobrych uczynków
37. Dzień Strażaka – spotkanie ze strażakiem
38. Dzień Matki – zorganizowanie spotkania dla wszystkich mam, przedstawienie krótkiego programu artystycznego, przygotowanie drobnych upominków
39. Dzień Dziecka – zorganizowanie obchodów Dnia Dziecka wraz z ogniskiem, konkursami, zabawami i upominkami
40. Letnia olimpiada sportowa
41. Dzień Przyjaciela
42. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
43. Pierwszy Dzień Lata
44. Dzień Ojca
45. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014.

Edukacja międzyprzedmiotowa:
1. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie:
- omówienie obyczajów i tradycji świątecznych;
- udział w imprezach i wycieczkach klasowych oraz szkolnych:
• Filharmonia Opolska- październik
• Izba Leśna w Kup- luty
• Muzeum Śląska Opolskiego- maj

2. Edukacja ekologiczna:
- udział w akcji „Sprzątania Świata” i lekcje tematyczne

3. Edukacja prozdrowotna:
- lekcje tematyczne dotyczące higieny osobistej, dbałości o zdrowie oraz zdrowego stylu życia.

4. Edukacja czytelnicza i medialna:
- lekcje tematyczne;
- wyjście do biblioteki szkolnej oraz Gminnej.

Współpraca z rodzicami:
- spotkania na zebraniach klasowych – zapoznanie ze zmianami w Statucie Szkolnym, WSO, regulaminami i procedurami;
- indywidualne rozmowy w ramach konsultacji;
- prowadzenie korespondencji;
- rozmowy telefoniczne.Opracowała: mgr Jolanta Kokot

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.