X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23142
Dział: Gimnazjum

Program zajęć z rewalidacji

PROGRAM ZAJĘĆ Z REWALIDACJI
KLASA: ŁĄCZONA GIMNAZJUM C

Opracowała: mgr Jolanta Kokot

Nauczyciel: mgr Jolanta Kokot

Klasa: łączona Gimnazjum C

Liczba spotkań : 5 godziny w tygodniu

Czas realizacji: rok szkolny 2013/2014

Cele główne programu:

1. Czynności samoobsługowe:
- Rozwijanie umiejętności w zakresie samoobsługi
- Kształcenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków
- Kształtowanie umiejętności korzystania z przyborów higienicznych oraz utrzymania higieny osobistej

2. Zachowania społeczne
- Kształtowanie prawidłowej postawy społeczno-etycznej uczniów i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne,
- Zwracanie uwagi na wartości estetyczne otoczenia
- Integracja grupy

3. Komunikowanie się

- Kształtowanie umiejętności nadawania i odbioru informacji drogą werbalną i symboliczną.
- Kształcenie rozumienia pojęć dotyczących stosunków przestrzennych i czasowych.
- Doskonalenie funkcji poznawczych poprzez usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej i percepcji wzrokowej.
- Kształtowanie umiejętności dokonywania prostych operacji umysłowych tj. porównywanie, klasyfikowanie, uogólnianie, odnajdywanie związków przyczynowo - skutkowych.

Cele operacyjne:

Czynności samoobsługowe:
- Uczeń potrafi prawidłowo się ubrać
- Wiesza i układa ubrania w wyznaczonym miejscu
- Potrafi samodzielnie nakryć do stołu
- Kulturalnie spożywa posiłek
- Sprząta po skończonym posiłku: myje naczynia, wyciera stół
- Potrafi przygotować kanapki, zaparzyć herbatę
- Potrafi podgrzać posiłek w kuchence mikrofalowej
- Uczeń dba o higienę osobistą: myje ręce przed posiłkiem, myje zęby

Zachowania społeczne:
- Rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania, wiedzą jak prawidłowo należy się zachowywać
- Uczeń wie, kiedy należy stosować formy grzecznościowe
- Wie, że należy dbać o ład i porządek w klasie oraz poza nią
- Potrafi współdziałać w grupie
- Wie jak można spędzać czas wolny
- Uczy się dokonywać wyboru

Komunikowanie się
- Komunikuje potrzeby w sposób werbalny lub niewerbalny
- Potrafi wskazać różnice i podobieństwa na obrazku
- Pisze samodzielnie lub po śladzie
- Czyta lub podejmuje próby odczytywania wyrazów
- Rozumie związki przyczynowo-skutkowe

Zasady prowadzenia zajęć:
1. Stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa, życzliwej pomocy.
2. Dostosowanie rodzaju prowadzonych zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości ucznia.
3. Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do zadań trudniejszych.
4. Mobilizowanie ucznia do aktywności i samodzielności.
5. Dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności ucznia.
6. Stworzenie odpowiednich warunków oraz maksymalne wykorzystanie potencjału ucznia do usprawnienia zaburzonych funkcji.

Samoobsługa

Cele szczegółowe Treści programowe Uwagi
Kształcenie umiejętności prawidłowego ubierania się - Zwiększenie samodzielności, wykonywanie poleceń w tym zakresie,

- Doskonalenie zapinania różnorodnego rodzaju zapięć,

- Prawidłowe wkładanie obuwia, nauka sznurowania

- Wieszanie i układanie rzeczy w wyznaczonym miejscu,
Czynności porządkowe - Dbanie o ład i porządek w trakcie zajęć;
sprzątanie miejsca pracy po zakończonych zajęciach
- Dokładne zamiatanie podłogi oraz umiejętność posługiwania się szufelką
- Wycieranie stołów – na mokro i na sucho
- Odnoszenie rzeczy w wyznaczone miejsce
- Wycieranie kurzu
- Mycie naczyń – zwrócenie uwagi zminimalizowanie ilości wody potrzebnej do wykonania tej czynności oraz prawidłowe dozowanie płynu do naczyń
- Mycie i odkurzanie podłogi
Kształtowanie umiejętności prawidłowego spożywania pokarmów.
Przestrzeganie zasad higieny podczas spożywania posiłków - Posługiwanie się sztućcami, samodzielne jedzenie

- Prawidłowa postawa podczas jedzenia,

- Przygotowywanie miejsca do jedzenia – nakrywanie stołu,

- Wdrażanie do samodzielnego przygotowywania kanapek oraz prostych posiłków, podgrzewania posiłków w kuchence mikrofalowej

- Zasady „savoir-vivre” podczas posiłków – kulturalne i higieniczne spożywanie posiłków.

Zachowania społeczne

Cele szczegółowe Treści programowe Uwagi
Przestrzeganie ustalonych zasad funkcjonowania w grupie i na terenie szkoły

- Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych – proszę, dziękuje, przepraszam;

- Wdrażanie do umiejętności współdziałania w grupie;

- Eliminowanie zachowań agresywnych
Integracja grupy - Nawiązywanie kontaktu emocjonalnego – mój przyjaciel. kolega, wychowawca.
- Współuczestnictwo i współdziałanie w zabawie i pracy zespołowej,

- Wdrażanie do przebywania w grupie z eliminacją zachowań
nieprawidłowych (agresywnych, wulgarnych, niekulturalnych itp.) wobec rówieśników z grupy

- Formy spędzania czasu wolnego: gry planszowe, słuchanie muzyki, oglądanie czasopism itp.

Komunikowanie się

Cele szczegółowe Treści programowe Uwagi
Wzbogacanie słownika czynnego i biernego - Wykorzystywanie komunikatów pozawerbalnych.
- Słuchanie wypowiedzi innych osób oraz opowiadań i wierszyków nadawanych przez nauczyciela, a także z płyty CD
- Rozwijanie umiejętności rozumienia mowy, słuchanie i wykonywanie poleceń,
- Usprawnianie w zakresie samodzielnego wykonywania gestów powitania oraz pożegnania,
- Kształtowanie umiejętności podtrzymywania kontaktu wzrokowego między uczniem i nauczycielem,
- Nazywanie rzeczy, czynności, sytuacji naturalnych oraz przedstawionych w postaci obrazu,
- Określanie cech charakterystycznych dla danych przedmiotów
Rozwijanie percepcji wzrokowej - Wyszukiwanie identycznych obrazków
- Zapamiętywanie układów dowolnych elementów

- Składanie obrazka z rozciętych elementów, dobieranie części do całego obrazka. Układanie puzzli
- Wskazywanie na obrazkach różnic i podobieństw
Kształtowanie techniki czytania - Ćwiczenie techniki odczytywania wyrazów oraz zdań
-Układanie podpisów z sylab, uzupełnianie podpisów pod obrazami
- Dobieranie odpowiednich zdań do obrazka
- Kształtowanie umiejętności korzystania z książek i prasy
Usprawnianie i doskonalenie techniki pisania - Ćwiczenia w kształtnym pisaniu liter małego i wielkiego alfabetu (kreślenie liter w sposób całościowy, jednym płynnym ruchem ręki)
- Usprawnianie techniki pisania- prawidłowe umieszczenie liter w liniaturze
- Ćwiczenia w prawidłowym łączeniu liter w wyrazach

• Elementarne pojęcia matematyczne

Cele szczegółowe Treści programowe Uwagi
Kształtowanie świadomości własnego ciała - Określenie położenia ciała w przestrzeni
- Używanie zwrotów przestrzennych – z tyłu, z przodu, z boku
- Określenie lewej i prawej strony ciała
Rozwijanie orientacji przestrzennej - Doskonalenie orientacji stronnej w odniesieniu do osoby stojącej naprzeciwko
- Kierowanie przy pomocy pojęć: prosto, w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu drugą osobą, tak, aby dotarł do określonego miejsca
- Układanie przedmiotów i obrazków wg wskazówek: po prawej, po lewej, na dole, na górze, pod, nad, obok, przed, za
Pojęcia geometryczne - Rozpoznawanie w otoczeniu figur geometrycznych
- Dobieranie par jednakowych form geometrycznych (kwadrat, trójkąt, prostokąt). Kompozycje z figur geometrycznych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.