X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23067

Majowa rocznica - scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej

Scenariusz lekcji w klasie IIIa

Data:
Prowadzący: Kozik Anna
Klasa: IIIa
Czas trwania: 45 minut
Miejsce zajęć: sala lekcyjna

Ośrodek tematyczny: Opowieści z dawnych lat
Temat dnia: Majowa rocznica
Zakres: Edukacja polonistyczna

Cel główny:
-Utrwalenie wiadomości historycznych związanych z obchodami Konstytucji 3 maja;

Cele szczegółowe:
Uczeń:
-potrafi aktywnie słuchać muzyki;
-potrafi określać cechy słyszanego utworu muzycznego;
-potrafi poprawnie przeczytać wskazany tekst;
-potrafi wyszukać w tekście potrzebne informacje;
-zna i nazywa uczucia i nastroje ludzkie;
-zna symbole narodowe;
-zna najważniejsze wydarzenia historyczne;
-potrafi udzielić pełnym zdaniem odpowiedzi na zadane pytanie;
-potrafi czytelnie i estetycznie zapisać tekst;

Metody:
Praca z tekstem, rozmowa, burza mózgu, pokaz;

Formy pracy:
Indywidualna, zbiorowa jednolita;

Środki dydaktyczne:
Podręcznik, ćwiczenia, Konstytucja RP, magnetofon, płyta CD z nagraniem;


Przebieg zajęć:
I Część wstępna
1.Powitanie uczniów słowami „Wiwat uczniowie klasy IIIa!”, na co uczniowie odpowiadają „Wiwat nasza pani!”
2.Próba wyjaśnienia słowa wiwat (niech żyje);
3.Wysłuchanie z płyty mazurka „Witaj majowa jutrzenko” – wprowadzenie w temat zajęć;
II Część główna
1.Rozmowa na temat utworu, wyjaśnienie podniosłego nastroju;
2.Przypomnienie informacji dotyczących Konstytucji 3 maja – odczytanie przez chętne dzieci informacji z podręcznika;
3.Wypowiedzi na temat uchwalenia Konstytucji 3 maja – wskazywanie odpowiedzi w tekście s.109 w podręczniku
-Kto podpisał uchwaloną konstytucję?
-Ile lat obradował sejm?
-Gdzie obradował sejm?
-Kto był marszałkiem tego sejmu?
-Gdzie poszli posłowie?
-Jak wyrażali swoją radość?
-Co ustalono w konstytucji?
4.Pokaz Konstytucji RP, odczytanie jej pełnego tytułu oraz daty uchwalenia. Ustalenie, że jest to ustawa zasadnicza, określająca ustrój państwa oraz podstawowe prawa i obowiązki obywateli;
5.Praca samodzielna uczniów w zeszycie trzecioklasisty – uzupełnianie zdań z lukami i rozwiązanie krzyżówki dotyczącej omawianych zagadnień;
III Część końcowa
1.Wypowiedzi uczniów na temat obchodów rocznicy konstytucji w naszej szkole;
2.Zadanie pracy domowej: ćw.1 s.27 – odpowiedz na pytanie: Zaobserwuj i zapisz jakie uroczystości państwowe odbywają się 3 maj;
3.Pożegnanie – zaśpiewanie piosenki „Wiwat majowa jutrzenko”.

Przygotowane na podstawie podręcznika "Ekoludek" wydawnictwa Żak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.