X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23066

Kozłowanie i podania piłki - scenariusz zajęć gimnastycznych dla klasy 3

Scenariusz lekcji w klasie IIIa

Data:
Prowadzący: Kozik Anna
Klasa: IIIa
Czas trwania: 45 minut
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna

Ośrodek tematyczny: Jak zostać wielkim człowiekiem?
Temat dnia: Kozłowanie i podania piłki.
Zakres: Wychowanie fizyczne

Cel główny:
-opanowanie umiejętności kozłowania piłki do mini koszykówki

Cele szczegółowe:
Uczeń:
-potrafi rzucać i chwytać piłkę;
-potrafi kozłować piłkę prawą i lewą ręką w miejscu i ruchu;
-bierze udział w zajęciach ruchowych;
-przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć;

Metody: naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, zabawowa;

Formy pracy: indywidualna, praca w grupach;

Środki dydaktyczne: piłki do mini koszykówki, gwizdek


Przebieg zajęć:
I Część wstępna
1.Zbiórka – sprawdzenie obecności (odliczenie) i przygotowania do zajęć;
2.Ćwiczenia w marszu bez przyrządów:
-marsz po obwodzie koła: na palcach, na pietach, na wewnętrznych i zewnętrznych krawędziach stóp, z krążeniem ramion w przód i w tył, z wymachami ramion;
-w miejscu: skłony, przysiady, pajacyki, rozgrzanie kręgów szyjnych oraz dłoni i nadgarstków;

3.Ćwiczenia w miejscu z piłkami:
-podrzuty i chwyty piłki do koszykówki;
-podrzut i klaskanie w dłonie;
-podrzut piłki i obrót wokół własnej osi w prawą i lewą stronę;
-krążenie piłki wokół tułowia;
-toczenie piłki po „ósemce” wokół prawej i lewej nogi;
-postawa w rozkroku, krążenia, skłony i skrętoskłony – piłka trzymana oburącz;

4.Ćwiczenia w truchcie
-kozłowanie piłki prawą i lewą ręką;
-kozłowanie piłki prawą i lewą ręką z wykonaniem przysiadu;
-kozłowanie piłki po okręgu, na sygnał zmiana ręki;
-kozłowanie piłki po okręgu, na sygnał zmiana kierunku kozłowania;

II Część główna
1.Ćwiczenia z piłką:
-kozłowanie piłki w miejscu ze zmianą ręki kozłującej;
-kozłowanie piłki ze zmianą kierunku ruchu;
-w dwójkach podania piłki w ruchu zakończone rzutem z biegu;
2.Zabawa „Znajdź swój kolor”
Podział uczniów na 3 grupy. Każda grupa otrzymuje inny kolor szarf. Na sygnał rozbiegają się po boisku do koszykówki kozłując piłkę w różnych kierunkach prawą i lewą ręka. Na II sygnał ustawienie w rzędzie według koloru szarf;
3.„Wyścigi rzędów” – uczniowie ustawiają się w jednym rzędzie i odliczają do 3, a następnie ustawiają się w rzędach i na sygnał rozpoczynają
-kozłowanie piłki koszykowej prawą ręką z okrążeniem słupka;
-kozłowanie piłki koszykowej lewą ręką z okrążeniem słupka;
-kozłowanie piłki po slalomie;

III Część końcowa
-marsz dookoła sali z piłką;
-w miejscu unoszenie ramion z piłką w górę – wdech, w dół – wydech;
-zbiórka, omówienie lekcji-wyróżnienie uczniów najlepiej ćwiczących.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.