X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22900
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Zlodowacenia na obszarze Polski - konspekt lekcji geografii w III klasie gimnazjum

[b]KONSPEKT LEKCJI GEOGRAFII W KLASIE II GIMNAZJUM [b]

TEMAT LEKCJI: [b]Zlodowacenia na obszarze Polski.[b]

CELE LEKCJI:
Cel ogólny: Wykazanie wpływu zlodowaceń plejstoceńskich na obecną rzeźbę Polski.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
Wskazuje zasięg zlodowaceń plejstoceńskich na mapie Polski
Rozpoznaje formy rzeźby polodowcowej
Definiuje pojęcia: rzeźba młodoglacjalna, rzeźba staroglacjalna

METODY I FORMY PRACY:
Formy: Praca indywidualna, zbiorowa,
Metody: Rozmowa kierowana, praca z mapą, praca z podręcznikiem, praca z zeszytem

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Mapa ścienna „Polska”, atlas geograficzny, ilustracje, podręcznik, zeszyt ćwiczeń,


PRZEBIEG LEKCJI:

Czynności organizacyjne:
1.sprawdzenie listy obecności,
2.podanie tematu i najważniejszych punktów lekcji,
3.wyjaśnienie celu lekcji

Punkty do zeszytu:
1.Wymień nazwy zlodowaceń na obszarze Polski.
2.Wymień formy rzeźby powstałe w wyniku działalności wód polodowcowych i lądolodu.
3.Wymień formy górskiej rzeźby polodowcowej.
4.Wyjaśnij pojęcia: rzeźba młodo glacjalna i staroglacjalna

Część wprowadzająca:
1.Przypomnienie ery i okresu w którym miało miejsce zlodowacenie plejstoceńskie.
2.Nauczyciel pyta uczniów czym się różni lądolód o lodowca górskiego i w jakich warunkach (w jakim klimacie) powstaje?

Część główna:
Uczniowie zapisują w postaci mapy mentalnej podział FORM POLODOWCOWYCH

a)Powstałe w wyniku wód polodowcowych
b)Powstałe w wyniku lądolodu
c)Formy górskiej rzeźby polodowcowej

Podsumowanie:
1.Uczniowie wykonują zadania w zeszycie ćwiczeń (rozpoznawanie form rzeźby terenu na podstawie ilustracji).
2.Nauczyciel zadaje pytania utrwalające zdobytą wiedzę.

Zadanie domowe i ocena pracy uczniów:
1.Podaj nazwy jezior polodowcowych morenowych i rynnowych z obszaru z pasa pojezierzy.dla kazdego rodzaju wypisz po 3 przykłady.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.