X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22882

Zbiorowe układanie planu opisu jesiennych liści - konspekt zajęć

KONSPEKT LEKCJI Z edukacji polonistycznej (dwie godziny lekcyjne)
W KLASIE II
TEMAT LEKCJI: Zbiorowe układanie planu opisu jesiennych liści.
CELE LEKCJI:
- doskonalenie umiejętności czytania nazw gatunków liści, wyrazów przydatnych do ich opisu
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wskazywania istotnych informacji
- doskonalenie umiejętności tworzenia planu opisu
- wdrażanie do prawidłowego budowania zdań
- rozwijanie umiejętności poprawnego przepisywania ułożonych zdań
- wyrabianie czujności ortograficznej
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania rodzajów zdań
- wdrażanie do współpracy w grupie
- wyrabianie umiejętności kulturalnej rozmowy, uważnego słuchania innych
- budzenie szacunku dla przyrody

Po skończonej lekcji uczeń w zakresie:
a) wiedzy:
- ułoży z pomocą plan opisu
- nazwie i rozpozna zdanie: oznajmujące, pytające, rozkazujące
- rozpozna gatunki wybranych liści, nazwie je
b) umiejętności:
- ułoży zdania pytające
- poprawnie przeczyta podane wyrazy
- poprawnie przepisze ułożone zdania
c) postawy:

- będzie uważnie słuchał wypowiedzi innych
- będzie pamiętał o kulturalnym prowadzeniu rozmowy
- zrozumie, że przyrodę należy szanować
- będzie zgodnie współpracował w zespole

5. Metody: praca z tekstem, rozmowa, ćwiczenia
6. Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, praca w grupie
7. Indywidualizacja: wszyscy uczniowie wykonują te same ćwiczenia, uczniom słabszym częściej pomaga nauczyciel
8. Środki dydaktyczne: rzutnik, laptop, prezentacja, podręcznik, plansze z wyrazami, puzzle, arkusze papieru, eksponaty liści, schemat budowy liścia,
9. Tok lekcji:
WPROWADZENIE
1. Przypomnienie budowy liścia z wykorzystaniem schematu.
2. Wyjaśnienie przez uczniów dlaczego liście zmieniają barwę jesienią
3. Zapoznanie z tematem lekcji
(uczniowie dowiedzą się, że piękne, kolorowe jesienne liście możemy opisywać, a pomocny okaże się wówczas plan).

OPRACOWANIE NOWEGO TEMATU

1. Czytanie ułożonych nazw liści.
(uczniowie pracując w grupach, wyjmują puzzle i rozcięte nazwy liści, układają je, a następnie odczytują otrzymane nazwy – liść kasztanowca, brzozy, jarzębiny, klonu)
2. Słuchanie czytanych przez nauczyciela opisów kolejnych liści.
(nauczyciel, wykorzystując prezentację multimedialną czyta przygotowane opisy, następnie uczniowie odgadują co to za liść, następnie sprawdzają z prezentowanymi)
3. Wskazanie przez uczniów istotnych informacji z wysłuchanych opisów.
(uczniowie z pomocą nauczyciela wskazują istotne informacje z wysłuchanych opisów, nauczyciel przypina do tablicy słowa – klucze potrzebne do opisu: blaszka liścia, ogonek, brzegi liścia ,barwa, wielkość, nazwa liścia.
4. Przerwa śródlekcyjna ( ćwiczenia relaksacyjne).
5. Zbiorowe układanie planu opisu jesiennych liści.
- przypomnienie, po co układamy plan zanim przystąpimy do opisywania danego przedmiotu lub postaci
- wyjaśnienie przez uczniów jak rozumieją pojęcie: opis
- ustalenie kolejności zdań w planie opisu (nauczyciel pyta, od czego zacząć opis, co następnie itd.)
- przypięcie do tablicy kartoników z hasłami, które pomogą ułożyć plan opisu
przedstawienie liścia, wielkość liścia, kształt, wygląd blaszki i brzegów liścia, długość ogonka i unerwienie, kolor liścia, ogólne wrażenie
6. Układanie planu opisu w formie zdań pytających.
(uczniowie przypominają zasady zapisywania zdań, rodzaje zdań, a następnie z pomocą nauczyciela układają plan opisu jesiennych liści).
7. Głośne odczytanie ułożonych zdań.
8. Staranne przepisanie planu do ćwiczeń ze zwróceniem uwagi na pisownię i staranność.
9. Sprawdzenie poprawności zapisu.

UTRWALENIE

1. Przypomnienie nazw omawianych liści.
2. Przypomnienie co to jest plan opisu oraz opis.
3. Podsumowanie pracy uczniów.
4. Pokolorowanie wybranego liścia barwami jesieni.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.