X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22881
Przesłano:

Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 30. Wprowadzenie terminów: składniki, suma, odjemna, odjemnik, różnica. Konspekt zajęć edukacji wczesnoszkolnej

TEMAT BLOKU : POPATRZ, ILE JESIENI LEŻY JUŻ NA ZIEMI

TEMAT ZAJĘĆ: ĆWICZENIA W DODAWANIU I ODEJMOWANIU LICZB W ZAKRESIE 30. WPROWADZENIE TERMINÓW: składniki, suma, odjemna, odjemnik, różnica.

CELE OPERACYJNE:

UCZEŃ:
• Rozwijał umiejętność rozwiązywania zadań algebraicznych
• Biegle liczył w zakresie 30
• Potrafił porównywać liczby
• Potrafił wskazać w liczbie dwucyfrowej rząd dziesiątek i jedności
• Poznał terminy: składniki, suma, odjemna, odjemnik, różnica
• Umiał posługiwać się poznanymi terminami
• Potrafił przedstawić liczby w postaci sumy dwóch i więcej liczb
• Potrafił zastosować przemienność dodawania
• Umiał wyjaśnić, że przemienność nie dotyczy odejmowania
• Rozwijał umiejętność samodzielnej pracy
• Doskonalił umiejętność uważnego słuchania innych
• Stosował zasady kulturalnego zgłaszania się

METODY: pogadanka, praca w grupach,, praktyczne działanie
FORMY PRACY: praca w parach, indywidualna, zbiorowa


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie .
2. Rozgrzewka umysłowa
Uczniowie rozwiązują w pamięci podawane przez nauczyciela przykłady na dodawanie i odejmowanie w zakresie 30.
W parach rozwiązują przygotowane przykłady, trzy pierwsze pary otrzymują naklejki

3. Rozwiązywanie zadań w podręczniku.
Nauczyciel prosi, aby dzieci otworzyły podręczniki na str. 88 i wykonały zadania 1, 2. Przed przystąpieniem do wykonania zadania 3 i 4 uczniowie przypominają wiadomości o liczbach dwucyfrowych ( skąd taka nazwa, co to jest rząd dziesiątek i jedności).

4. Wprowadzenie pojęć: składniki, suma, odjemna, odjemnik, różnica.
Nauczyciel prosi, aby każda para otworzyła kopertę i wyjęła jej zawartość. Uczniowie zauważają, że jest przepis kulinarny z wytłuszczonym wyrazem „składniki”. Nawiązując do przepisów kulinarnych, nauczyciel objaśnia, co w matematyce oznacza to pojęcie.
Podobnie nauczyciel objaśnia pojęcia: odjemna, odjemnik, różnica. Prezentacja plansz z nazwami na tablicy i wklejenie do zeszytu.

5. Przerwa śródlekcyjna.
Uczniowie śpiewają poznaną, jesienną piosenkę.

6. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych pojęć.
Dzieci rozwiązują kolejne zadania w podręczniku.

7.Podsumowanie lekcji.
Uczniowie przypominają poznane terminy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.