X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22852
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ostatnie litery alfabetu - scenariusz lekcji języka rosyjskiego

Scenariusz lekcji z języka rosyjskiego
klasa I
Temat: Ostatnie litery alfabetu.

CEL OGÓLNY:
- uczeń poznaje ostatnie już litery alfabetu Щ, щ, ъ.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- uczeń zna ostatnie litery alfabetu w wersji drukowanej i pisanej;
- uczeń prawidłowo zapisuje i łączy litery;
- uczeń prawidłowo wymawia rosyjskie wyrazy zawierające nowopoznane litery;
- uczeń wie, jaką rolę pełni znak twardy w języku rosyjskim.

METODY PRACY:
- słuchanie i powtarzanie;
- słuchanie i czytanie;
- pisanie wyrazów ze zwróceniem uwagi na prawidłowe łączenia liter;
- układanie krótkich dialogów.

FORMY PRACY:
- praca indywidualna i zbiorowa;
- praca pod kierunkiem nauczyciela.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- podręcznik Echo1 z ćwiczeniami + zeszyt przedmiotowy;
- odtwarzacz CD + płyta CD;


TOK LEKCJI
1 .Czynności organizacyjne – sprawdzenie listy obecności, podanie tematu zajęć.
2. Rozgrzewka językowa – szybka powtórka znanych już liter alfabetu rosyjskiego.
3. Prezentacja nowych liter, pracując z podręcznikiem i nagraniem (ćw. 1/19, podręcznik).Uczniowie słuchają nagrania i zapisują wymowę litery щ . Uczniowie poznają rolę znaku twardego w języku rosyjskim. Następnie przechodzą do ćwiczeń w pisaniu - podchodzą do tablicy, nauczyciel na bieżąco koryguje błędy, chwali za poprawny zapis.
4. Uczniowie łączą litery według wzoru (ćw. 2/107 – zeszyt ćwiczeń). Nauczyciel sprawdza, czy ćwiczenie wykonywane jest poprawnie i zwraca uwagę na prawidłowe łączenia liter.
5. Przed wykonaniem kolejnego ćwiczenia, nauczyciel czyta na głos nowe słowa, uczniowie powtarzają chórem, a następnie indywidualnie. Uczniowie wraz z nauczycielem wspólnie objaśniają znaczenia nowych wyrazów (ćw. 2/19, podręcznik).
6. Ćwiczenia w czytaniu – imitacja. Uczniowie słuchają dialogów (ćw. 3a/20, podręcznik). Nauczyciel zwraca uwagę na intonację zdań pytających i oznajmujących oraz na wymowę słowa пожалуйста. Uczniowie powtarzają chórem, a następnie czytają indywidualnie.
7. Objaśnienie pracy domowej. Uczniowie mają za zadanie wybrać 2 dialogi z ćw. 3a/ 20 i przepisać je, dbając o estetykę i prawidłowe łączenia liter.
8. Na zakończenie lekcji nauczyciel przekazuje uczniom informację zwrotną na temat ich pracy podczas lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.